späť

Nezabúdajte na predčíslie účtu

AKTUALIZOVANÉ 30. 5. 2014
Vážení zákazníci, na základe zvýšeného počtu otázok ohľadom používania predčíslia účtu mBank (520700) v platobnom styku, si Vás dovoľujeme informovať, že prichádzajúce platby bez predčíslia budeme naďalej
akceptovať aj po 1. júni 2014.

S vami, našimi zákazníkmi na túto tému komunikujeme štandardnými spôsobmi už takmer 4 mesiace. Dvakrát správou vo výpise z účtu, správou v internet bankingu, informáciou na internetových stránkach a včerajšou technickou SMS.

Radi by sme vyšli v ústrety všetkým našim zákazníkom, aj tým, ktorí túto informáciu v minulých mesiacoch nezaregistrovali. Prichádzajúce platby, ktoré neobsahujú predčíslie budeme akceptovať aj po 1. júni 2014. Zároveň prosíme zákazníkov, aby tejto záležitosti venovali maximálnu pozornosť, pretože od augusta 2014 plánujeme prechod na nový spôsob zaúčtovania platieb pomocou IBAN. Aby sme aj po tomto termíne mohli po technickej stránke platby dobre priraďovať, potrebujeme, aby bolo číslo účtu uvedené celé, teda s predčíslím.

V tejto súvislosti tiež pripomíname, že právnické osoby musia od 1. februára 2014 používať číslo účtu vo formáte IBAN, ako v prípade platieb v rámci SR, tak aj v prípade cezhraničných platieb. (zdroj: NBS). To znamená, že výplaty miezd, dôchodkov, sociálnych dávok a.i. by mali byť na vaše účty pripisované bez problémov.
 

tím mBank

 


 

Vážení zákazníci,

medzi platbami prichádzajúcimi na účty vedené v mBank sa stále nájdu aj také, ktoré nemajú správne vyplnené predčíslie účtu (520700). Radi by sme vám pripomenuli, že ak je súčasťou Vášho čísla účtu aj predčíslie, je nutné ho uvádzať. Platby smerujúce na Vaše účty bez správne uvedeného predčíslia účtu nebude mBank od 1. júna 2014 pripisovať.

Pred každou platbou z inej banky na účet v mBank si prosím skontrolujte jej parametre. Ak predčíslie chýba, treba ho doplniť. Rovnako je potrebné predčíslie doplniť aj v prípade trvalých príkazov alebo preddefinovaných platieb.

V prípade, že na váš účet v mBank prichádzajú platby od fyzických osôb, firiem alebo organizácií, upozornite ich prosím na túto skutočnosť.

Ak je pri platbe použité číslo účtu vo formáte IBAN, nie je potrebné nič dopĺňať, nakoľko IBAN v sebe obsahuje aj predčíslie účtu. Číslo účtu vo formáte IBAN môžete zistiť pomocou našej kalkulačky.


Ďakujeme za porozumenie.

tím mBank

 

Kategórie:

Aktuality