späť

Riziko

Slovo, ktoré v mnohých vzbudzuje automaticky averziu, odpor. Iní v ňom na druhej strane vidia príležitosť. Riadia sa heslom: „risk je zisk“.

Vraví sa, že ľudí možno rozdeliť na dve skupiny: jedni sa v svojom konaní uberajú „smerom k“ niečomu, iní smerujú „smerom od“ niečoho. Tí prví „túžia po zisku“, tí druhí sa zasa „boja straty“. Prví hovoria: „Verím, že získam..“, tí druhí „verím, že nestratím.“

Žiadna z týchto dvoch kategórií nie je ani dobrá ani zlá. Je to jednoducho naša črta, náš postoj vyplývajúci z našich skúseností, našej povahy. Zrejme sa mnohí z nás ocitnú niekde uprostred, teda si povedia, že rozhodovanie o postúpení rizika je skôr o konkrétnej situácii a možných dôsledkoch než o nejakých striktných zásadách. V istej situácii sme ochotní niesť isté riziko, v inej zase naopak.

S rizikom sa samozrejme stretávame aj pri financiách. Zákon nás chráni napríklad pred rizikom krachu banky. Naše platobné karty sú vystavené možnému riziku zneužitia, naše účty, naše peňaženky...Naše úspory sú vystavené tzv. inflačnému riziku, teda znehodnoteniu hodnoty našich peňazí v čase, ktoré súvisí s rastom cien. Investície do podielových fondov sú sprevádzané rizikom poklesu hodnoty podielov či riziku zmeny menových kurzov. Takto by sme mohli pokračovať ďalej.

Riziko si môžeme definovať rôzne. Pod pojmom riziko si môžeme predstaviť krach, stratu. Pri investovaní do podielových fondov ním rozumieme najmä neistotu budúceho vývoja a s ňou spojený možný pokles hodnoty našej investície na konci zamýšľanej doby investovania. Rizikom teda nie je ani tak krach fondu, ide skôr o neistotu budúceho zhodnotenia investície. Ak však chceme získať zaujímavý výnos, bez takto chápaného „rizika“ to žiaľ nejde.

Rád by som sa pri tejto téme zamyslel ešte nad dôležitým aspektom rizika a tým je ochota a schopnosť niesť riziko. Veľmi často v praxi dochádza k nepochopeniu rozdielu týchto dvoch fenoménov. Môžeme si pri zámere investovať povedať, že sme schopní tolerovať nejaký ten výkyv, veď 10% p.a. znie pri predikcii dobre, no príde obdobie pádu kurzov (napr. súčasný stav), po dovolenke máme rozpočet „na nule“ a pri pohľade na výpis z nášho investičného účtu nám už akosi chýba schopnosť stáť si za rozhodnutím niesť toto riziko. Potom sa často stáva, že hľadáme vinníka. Nájdeme ho často v poradcovi, bankovom úradníkovi. Možno aj oni mohli informovať objektívnejšie, no konečné rozhodnutie je vždy na nás. Pamätajme na to.

Schopnosti niesť riziko sa možno do istej miery aj „priučiť“ a to postupným získavaním skúseností a vedomostí z oblasti investovania a financií. Poznanie a pochopenie princípov, príčin udalostí či poznanie možných nápravných opatrení môže priniesť investorom istý „pokoj“ či aspoň vysvetlenie a ruka v ruke s tým aj príležitosť využiť súčasný stav. Vidieť v ňom príležitosť získať alebo aspoň znížiť straty. Príkladom môže byť napríklad dokúpenie podielov podielových fondov dnes, keď je ich cena nižšia. Ak aj chýbajú prostriedky, minimálne sa z toho poučiť. Môžeme po negatívnej skúsenosti na finančné produkty zanevrieť. Aj to je jedno z riešení. Ak narazíme na hnijúce jablko, s veľkou pravdepodobnosťou neprestaneme jesť jablká úplne. Hľadáme zdravé. Podobne by sme mali postupovať aj pri správe svojich financií.

Uvedomme si, že bezrizikový stav je ilúziou. Je len dôležité riziko poznať, správne ho pomenovať a vedieť s ním pracovať, využiť ho v svoj prospech. V neposlednom rade je dôležité poznať sám seba a mať primerané očakávania.

Peniaze by nám predsa mali pomáhať žiť kvalitnejšie, pokojnejšie, nie prinášať ďalšie starosti a trápenie.

 

Ľubo Halász
Sales Investment Funds Specialist

mBank

Kategórie:

Produkty