späť

Nízky úrok ešte neznamená výhodnú pôžičku

Nájsť výhodnú pôžičku nemusí byť také ľahké, ako sa zdá. Veľa ľudí sa pri výbere orientuje len podľa výšky úrokov, práve to je ale často kameňom úrazu. Ak chcete porovnávať skutočnú výhodnosť rôznych úverov, riaďte sa výškou RPMN.

RPMN je skratka pre ročnú percentuálnu mieru nákladov. Udáva reálne percento z požičanej čiastky, ktorú klient banke zaplatí za jeden rok. Zahŕňa všetky poplatky spojené s pôžičkou, ktoré musí klient zaplatiť. Medzi ne patria poplatok za poskytnutie úveru, poplatky za správu úveru, vedenie úverového účtu, prevody financií súvisiace so splácaním úveru, poistenie a ďalšie. Už len slovo ročný robí z RPMN jasný porovnávací nástroj – úrokové miery sa totiž niekde uvádzajú s ročným základom, inde ich možno nájsť s mesačným alebo s týždenným. Namiesto toho, aby bolo všetko potrebné prepočítavať, je lepšie zvoliť si pre porovnanie jednotlivých ponúk úverových produktov univerzálny nástroj – RPMN.

Hlavne pri nízkych čiastkach si neskúsený zákazník často nepostráži, koľko v skutočnosti banke zaplatí, a z príjemnej pôžičky sa zrazu stane nepríjemný dlh. 

My o výške RPMN informujeme, a to žiadnymi miniatúrnymi písmenkami, ale pekne otvorene. Takže zatiaľ čo napríklad pre našu mPôžičku Plus platí ročná úroková sadzba 9,9 %, RPMN je pri nej vo výške 10,36 %.

 

tím mBank
 

Kategórie:

Aktuality