späť

Ak plánujete kúpu domu, vedzte, že najlepšie sa žije v Nórsku

Keď už sa odsťahovať do zahraničia, tak najlepšie niekam, kde sa býva dobre. Podľa štatistík si ľudia najviac pochvaľujú život v Nórsku. Index ľudského rozvoja (HDI) tiež ukázal, že najmenej spokojné je obyvateľstvo Rovníkovej Guiney

Vlaňajší výsledok porovnávania štátov podľa indexu ľudského rozvoja nie je pre Českú republiku ani Slovensko zlý. ČR obsadila 28. miesto a Slovensko sa umiestnili na 37. pozícii. Jasným víťazom je však Nórsko, hneď po ňom sa umiestnila Austrália a tretia najlepšia krajina pre život je vraj Švajčiarsko. Do prvej desiatky sa ešte vošli Holandsko, USA, Nemecko, Nový Zéland, Kanada, Singapur a Dánsko. Na posledných miestach zo 187 hodnotených štátov skončili Čad, Stredoafrická republika, DR Kongo a Niger.

Stúpenci tejto metódy tvrdia, že o kvalite života v jednotlivých častiach sveta vypovedá viac faktorov, než len jednoduché porovnanie na základe hrubého domáceho produktu na osobu. HDI totiž neberie do úvahy len čisto ekonomické údaje, veľký dôraz tiež kladie na prístup k vzdelaniu a priemernú dĺžku života. A tak aj napriek tomu, že Nóri platia podstatne vyššie dane ako my, štát im zabezpečí školu, prácu, príjem a sociálnu starostlivosť na takej úrovni, že sa na výšku peňazí odvádzaných do štátnej kasy ani nesťažujú.

Kritici indexu namietajú, že niečo tak ťažko uchopiteľné ako je ľudský rozvoj alebo kvalita života sa dá len ťažko zmerať. Navyše je údajne zber dát v jednotlivých štátoch často nepresný a neúplný, takže výsledok môže byť skreslený.

Poradie štátov zostavené na základe HDI sa do značnej miery zhoduje s rebríčkom podľa HDP/osobu, takže tvrdenie, že šťastie nesúvisí s peniazmi, sa bohužiaľ opäť celkom nepotvrdilo.

 

Použité pramene:


http://sk.wikipedia.org/wiki/Index_%C4%BEudsk%C3%A9ho_rozvoja

http://hdr.undp.org/en/content/table-1-human-development-index-and-its-components

 

 


 

Kategórie:

Voľný čas