späť

Oslovenie správnym akademickým titulom – ako na to?

Možno by ste to nepovedali, ale ak v konverzácii - a to ako písanej, tak slovnej - niekoho správne oslovíte jeho akademickým titulom, môžete si vďaka tejto drobnosti pripísať u dotyčného mnoho plusových bodov. Tým si môžete dosť pomôcť napríklad pri pracovnom pohovore.

Vďaka znalosti zásad oslovovania tak môžete napríklad získať vytúžené zamestnanie, dostať sa v práci k zvýšeniu platu, ale napríklad aj zložiť v škole náročnú skúšku. Ak ale niekomu, kto si na svoje akademické hodnosti zakladá, jeho titul popletiete či upriete, môže sa vám to vypomstiť. Ako to teda s tými docentami, doktormi a magistrami v praxi chodí?

Ako titul použiť správne?
Pamätajte si, že titul sa nekombinuje s menom. Píšeme a oslovujeme vážený pán doktor a nie vážený pán doktor Novák. Ak sa rozhodneme niekoho oslovovať titulom, potom vždy tím najvyšším dosiahnutým. Ak by ste pani docentku oslovili pani magistra, je možné, že by sa urazila, alebo by ju prinajmenšom mohlo zaskočiť, že o jej akademickom vzdelaní máte málo informácií.
Než pošlete email, alebo niekoho oslovíte titulom, dvakrát merajte! Skontrolujte si dosiahnutý najvyšší titul dotyčného v jeho životopise, na webových stránkach univerzity alebo jeho zamestnávateľa.

Hierarchia titulov: Kto je viac?
Bc. → Mgr./Ing. → malý doktorát (PhDr., RNDr., JUDr. Atď.) → veľký doktorát (PhD./ThD., uvádza sa za menom) → docent(ka) → profesor(ka). Vedecké hodnosti kandidát(ka) vied (CSc.) a doktor(ka) vied (DrSc.) sa pri oslovovaní nepoužívajú (už sa síce neudeľujú, ale zostávajú platné). Najnižšie akademické tituly bakalár a bakalár umenia (Bc. a BcA) sa pre oslovenie nepoužívajú, rovnako ako sa nepoužíva neakademický titul diplomovaný špecialista (DiS.).

Koho titulom oslovovať?
Ak študujete na univerzite alebo na vyššej odbornej škole, nikdy neurobíte chybu, keď svojich vyučujúci oslovíte ich najvyšším dosiahnutým titulom. V prípade, že použitie titulu zvažujete v emaili svojmu potenciálnemu zamestnávateľovi, zistite si, či titul používa na svojej vizitke, zvykne sa ním pochváliť v životopise, alebo ho používa, keď sa predstavuje. Ak je to tak, určite si na titule zakladá a vy by ste to mali rešpektovať, ak chcete vzbudiť jeho sympatie.
 

Kategórie:

Voľný čas