späť

Zmena Euriboru od 1. 1. 2016

V súlade s ustanovením § 75 zákona č. 483/2011 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je mBank povinná oznámiť klientovi termín vykonania zmeny úrokovej sadzby úveru, úrokovú sadzbu na nasledujúce úrokové obdobie ako aj aktuálnu výšku základnej úrokovej sadzby ku dňu vyhotovenia oznámenia a výšku hrubej marže na nasledujúce úrokové obdobie, a to najneskôr dva mesiace pred jej vykonaním a začatím uplatňovania tejto zmeny.

 
Z tohto dôvodu informujeme, že od 1. 1. 2016 dôjde k zmene základnej úrokovej sadzby mBank.


Základná úroková sadzba mBank je odvodená od sadzby EURIBOR 3M a mení sa z pôvodnej výšky 0,05 % p.a. na -0,07 % p.a.

V súlade s článkom 4.1.2 Obchodných podmienok poskytovania úverov zabezpečených nehnuteľnosťou nemôže byť základná variabilná úroková sadzba nižšia ako 0 % p.a., preto bude základná úroková sadzba mBank 0,00 % p.a..