späť

Aj múdry schybí

Bojíme sa chýb. Máme z nich strach. Strach, že prídeme o peniaze, neurobíme skúšku, že povieme niečo, čo sa iným nebude páčiť. No pravdou je, že omylom sa nevyhneme. Nikto. Či už ide o školské úlohy, výber frajerky, či frajera, „výhodnej“ kúpy alebo investovania.

To, že chyby robia aj tí najväčší „guruovia“ financií, vidíme aj dnes na príkladoch krachujúcich investičných bánk v USA. Všetci sme totiž ľudia. Človek je tvor nielen spoločenský, ale aj omylný.
Už odmala nás učia, aby sme minimalizovali svoje chyby. Snažíme sa byť po každej stránke perfektní. Nepovieme, čo si myslíme, pretože čo ak sa mýlime alebo zosmiešnime? Radšej sa po anglicky ani neozveme, lebo čo ak to vyslovíme nesprávne? Nepokúsime sa o zmenu v živote, lebo čo ak neuspejeme? Takýto postoj nás ale môže brzdiť. Ak po anglicky nebudeme hovoriť, nikdy sa angličtinu dobre nenaučíme. Ak peniaze necháme doma, pretože sa obávame zlej investície, nakoniec peniaze aj tak strácame (inflácia) a pripravujeme sa o budúce výnosy.

„Kto chce u mňa postúpiť vyššie, musí zdvojnásobiť počet svojich chýb“, povedal pán Watson z IBM. Myslel tým zrejme to, aby sa ľudia nebáli omylov, lebo bez nich sa jednoducho nedajú robiť nové objavy a bez chýb nie je pokrok. Povzbudzoval ľudí , aby prišli s akoukoľvek novou myšlienkou, nech sa im zdá byť akákoľvek nevýznamná. Edison sa vraj k žiarovke dopracoval po 10 000 neúspešných pokusoch. Predstavte si, že by to bol vzdal, lebo urobil chybu. Práve tá mu ukázala, kadiaľ cesta nevedie, nerobil z toho tragédiu. On sám povedal, že neurobil 10 000 chýb, ale že vynález žiarovky mal jednoducho 10 000 krokov :) . Je to o postoji.

Iste, niektoré chyby nemožno brať na ľahkú váhu. No minimálne sa z nich môžeme poučiť. Ak ide o niečo dôležité, je potrebné analyzovať, prečo sa to stalo, čo sme urobili nesprávne a zvážiť, či má zmysel korigovať svoje rozhodnutie alebo to radšej nechať tak. Dať za vecou hrubú čiaru a ísť ďalej.

Chyby sú jednoducho nevyhnutnou súčasťou života a akéhokoľvek „učebného procesu“. Sú cenou za pokrok. Ukážu nám veci, na ktoré sme nikdy predtým nemysleli, nevšímali si ich.
Podstatné je rovnaké chyby neustále neopakovať. Ideálne je učiť sa aj z chýb iných, že ? :)
Preto zvážte aj v tomto turbulentnom období na finančných trhoch svoje rozhodnutia a nenechajte zvíťaziť „pani paniku“ nad racionálnym zvážením situácie. Nerobme urýchlené závery. Aj vo financiách platí to staré známe: „Dvakrát meraj a raz strihaj“.

David Drehman parafrázoval lorda Rothschilda, keď povedal: 'The time to buy is when there's blood on the streets.“ Voľne preložené, najlepší čas na nákup je čas, „keď je krv v uliciach“.
Povedané mierumilovnejšie, krízy prinášajú aj mnohé príležitosti. Príležitosti k rastu, zisku, posunu vpred. Dieťa učiace sa chôdzi padá a vstáva. Občas sa udrie, poplače si, no pokus opakuje, až sa jedného dňa naučí stáť a chodiť po dvoch.

Ak sa učíte vo financiách „chodiť“ a stalo sa vám, že ste „padli“, nevzdávajte sa, aj múdry totiž občas schybí...

Ľubo Halász
Sales Investment Funds Specialist

mBank

Kategórie:

Produkty