Funkciu vyhľadania a zablokovania mobilu na diaľku má každý Android mobil, nie len Samsung - https://www.google.com/an...
Zablokovanie, resp. vymazanie, je to, čo by som spravil ako prvé a potom riešil deaktivácie služieb/zmeny hesiel.