späť

Doplnenie Sadzobníka v súvislosti s predčasným splatením

Vážení zákazníci,

v dôsledku legislatívnych zmien spojených s novým zákonom č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o úveroch na bývanie“), dôjde  od 9. 5. 2016 k úprave Sadzobníka  v rámci zosúladeniu písomného znenia Sadzobníka s faktickým stavom účtovania poplatkov v súvislosti  s predčasným splatením a to nasledovným spôsobom:


 
-  Predčasné splatenie úveru na podnet klienta s variabilnou sadzbou alebo fixnou sadzbou počas obdobia fixácie  je maximálne do výšky 1 % z predčasne splatenej sumy úveru presahujúcej 20 % celkovej istiny počas 12 mesiacov od výročia poskytnutia mHypotéky.


-  Pre vylúčenie pochybností sa pridala informatívna poznámka, že spracovanie žiadosti klienta o inú zmenu alebo žiadosti o vystavenie súhlasu pre účely katastra v súvislosti s predčasným splatením zdarma.


Ďakujeme za pochopenie,
tím mBank
 

Tagy:

zmena, úver