späť

Zmena úrokových sadzieb na depozitných produktoch

Vážení zákazníci,

aktuálny vývoj na finančných trhoch ma za dôsledok neustále znižovanie sadzieb na depozitných produktoch, ktoré núti všetky banky postupne znižovať úrokové sadzby na svojich sporiacich účtoch a terminovaných vkladoch. Táto situácia vyplýva z toho, že na trhu je prebytok peňazí a ich cena je nízka.

Všeobecne však platí, že úroková sadzba by nemala byť jediným a smerodajným kritériom pri rozhodovaní či sporiť alebo nie. Pravidelným sporením aj keď malých súm si vytvárate finančnú rezervu do budúcna na pokrytie neočakávaných udalostí alebo si môžete nazhromaždiť dostatočnú sumu, na splnenie Vašich snov. Navyše naše úrokové sadzby na sporiacich účtoch sú i po ich úprave nastavené tak, aby uchovávali kúpnu silu Vašich peňazí a boli teda vyššie ako inflácia.

Od 1.6.2016 sa úrokové sadzby menia nasledovne:

eMax Plus       základná úroková sadzba: 0,10 % p.a.
                           zvýhodnená úroková sadzba: 0,70 % p.a.

mSporenie     základná úroková sadzba: 0,10 % p.a.
                           zvýhodnená úroková sadzba: 0,50 % p.a.

eMax Biznis   základná úroková sadzba: 0,10 % p.a.


Ostatné úrokové sadzby zostávajú bez zmeny.

Veríme že i napriek úprave úrokových sadzieb nám zachováte svoju priazeň i naďalej.

Tím mBank
 

Tagy:

depozita