späť

Zmena v zadávaní platieb v internet bankingu

V nedeľu 28. 5. sme zmenili pravidlá pre vyplňovanie poľa Názov prijímateľa pri zadávaní platby v Internet bankingu a mobilnej aplikácii. Pripravili sme pre vás článok, v ktorom sa dočítate, ako na odosielanie platieb a prečo k tejto zmene došlo.

 

Prečo táto zmena?

Zavedenie tejto kontroly súvisí s účinnosťou NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 847/2015 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov, ktorej cieľom je podporovať súdržný prístup v medzinárodnom kontexte a zvýšiť účinnosť boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu by mali ďalšie opatrenia Únie zohľadňovať vývoj na medzinárodnej úrovni.

Cieľom tohto nariadenia nie je uvaliť na poskytovateľov platobných služieb alebo osoby, ktoré ich služby využívajú, zbytočné zaťaženie alebo náklady. V tomto zmysle by mal byť preventívny prístup cielený a primeraný a mal by byť v plnom súlade s voľným pohybom kapitálu, ktorý je zaručený v celej Únii.

Zároveň má táto validácia ochraňovať platcu pred platením dodatočných poplatkov za uvedenie nepresných alebo neúplných údajov o príjemcovi v platobnom príkaze. Banka prijímateľa totiž môže požadovať doplnenie chýbajúcich alebo upresnenie nepresných údajov a odosielateľovi za tieto zmeny účtovať poplatok.

 

Do poľa Názov prijímateľa je potrebné zadať minimálne 2 alfanumerické znaky. V prípade ak bude zadaný do tohto poľa niektorý z nepovolených znakov (+++, ###, ---, _šč ťž ýá, a iné), nebude možné pokračovať v zadávaní platby. Klientovi sa zobrazí nasledovné upozornenie: Zadali ste nesprávny alebo neúplný názov prijímateľa. Skontrolujte Názov prijímateľa, inak nebude možné platbu vykonať.

 

Pozor na staré kontakty a preddefinované platobné šablóny

Komplikácie sa objavujú pri vykonávaní platby z Adresára alebo z Histórie v prípade kontaktov, ktoré nemajú vyplnený názov prijímateľa. Väčšinou pochádzajú ešte z dôb starého internet bankingu. Vtedy bol názov prijímateľa uprostred šablóny a bol predvyplnený pomlčkou. Po prenesení všetkých takto definovaných platieb zo starého IB do nového IB sa pomlčka zobrazuje v poli Názov prijímateľa. Po zvolení možnosti „Odoslať platbu“ sa pomlčka naďalej zobrazuje v poli Názov prijímateľa a platbu nie je možné uskutočniť.

 

Detaily platby 1

 

 

Detaily platby 2

 

Aby bolo možné platby bez uvedeného korektného názvu prijímateľa uskutočniť, je potrebné aktualizovať kontakty v adresári. Zmenu názvu kontaktu je možné vykonať bez potvrdenia SMS kódom.

 

Detaily platby 3

 

Rovnaká situácia nastáva, keď si vyhľadáte jednorazovú platbu v histórii a chcete ju vykonať znova. Aj v tomto prípade bude v názve príjemcu pomlčka alebo iné nepovolené znaky. Takúto platbu nemožno opakovať a celý príkaz na jednorazovú platbu sa musí vyplniť nanovo.

 

Detaily platby 4