späť

Všetko z emerging markets pod jednou strechou – Parvest Multi-Asset Income Emerging

 

V ponuke mBank nájdete od začiatku októbra 2017 dva nové podielové fondy z dielne BNP Paribas Asset Management. Rád by som sa s vami podelil o dôvody, ktoré viedli k výberu práve týchto dvoch fondov.

 

Zmiešané fondy v posledných rokoch priťahujú stále väčšiu pozornosť investorov. Aj na Slovensku v poslednej dobe vzniklo alebo bolo zaregistrovaných množstvo zmiešaných fondov, ktoré na základe fundamentálnej analýzy, alebo prípadne s využitím systematického modelu, investujú naprieč širším svetom investícií.

 

Avšak doposiaľ tu chýbal fond, ktorý by alokoval finančné prostriedky do akcií a dlhopisov výhradne v rozvíjajúcich sa ekonomikách. BNP Paribas Asset Management takýto fond riadi od jari 2016 a teraz ho ponúkame aj investorom na Slovensku.

 

Obidva nové fondy spravuje rovnaký tím, obidva fondy idú naprieč rôznymi triedami aktív. Ale aj napriek tomu sú obidva fondy pomerne odlišné. V ďalšom texte by som sa rád sústredil na fond Parvest Multi-Asset Income Emerging, ktorý považujem za unikátny a to nie len na slovenskom trhu.

 

 

 

Prečo takýto fond?
Svet investícií na rozvíjajúcich sa trhoch je veľmi dynamický a aj pre investičných profesionálov so záujmom o finančné trhy je niekedy náročné udržať kontakt s ekonomickou realitou niekoľkých desiatok krajín rozvíjajúceho sa sveta. Inflácia, demografický vývoj, reformy, závislosť na rope alebo naopak jej produkcii, dôležití obchodní partneri... To všetko určuje úspešnosť investície v krátkom, strednom či dlhodobom horizonte. Do určitej miery už dnes vidím odklon od fondov investujúcich v jednej krajine do fondov regionálnych, prípadne globálnych. Tento fond ide ešte ďalej, kombinuje nielen všetky dynamicky sa rozvíjajúce regióny (rozvíjajúcu sa Európu, Áziu a Latinskú Ameriku), ale ide ďalej tiež z pohľadu akcií a dlhopisov. Navyše môže v prípade nepriaznivého vývoja alokovať časť prostriedkov do hotovosti a tým tlmiť poklesy, ktoré sa nepochybne čas od času na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch prejavia.

 

Slovíčko Income v názve fondu smeruje k dividende. Pretože aktíva v rozvíjajúcich sa krajinách sú podhodnotené voči akciám v USA, alebo napríklad dlhopisom v eurozóne či Japonsku, je možné od takejto investície očakávať zaujímavú dividendu. Očakávame príjmy z portfólia fondu na úrovni 5 – 7 % p.a.. To je investičný cieľ fondu, o ktorý sa bude správcovský tím snažiť. Avšak trieda, ktorú ponúka mBank svojím klientom, túto dividendu nevypláca, ale reinvestuje pre ďalšie kapitálové zhodnotenie.

 

Diverzifikácia umožňuje zlepšiť pomer medzi výnosom a rizikom, fond má aktuálne ukazovateľ SRRI na úrovni 4, ale je potrebné dodať, že indikátor je kalkulovaný na základe historickej volatility, ktorá je všeobecne veľmi nízka a preto by som s fondom pracoval, akoby mal rizikovosť 5.

 

Fond je vysoko flexibilný, nepoužíva žiadny benchmark, ktorý by ho obmedzoval a podľa aktuálnej situácie môže alokovať prostriedky do akcií medzi 0 až 80 % podľa toho, ako bude považovať akcie za lacné alebo naopak drahé. Avšak v posledných niekoľkých kvartáloch bol podiel akcií a dlhopisov z rozvíjajúcich sa ekonomík stabilne okolo 50 %.
Aktuálna alokácia na konci októbra 2017 je nasledujúca:

  • Akcie 51 % (z toho 36 % Ázia, 8 % EMEA a 7 % Latinská Amerika)
  • EM Dlhopisy v lokálnych menách – 29 % (7 % ázijský dlh, 11 % dlhopisy z Latinskej Ameriky, 11 % z rozvíjajúcej sa Európy)
  • 12 % globálne EM dlhopisy v USD

 

 

 

 

Kto fond riadi?
Fond je spravovaný tímom, ktorý sa špecializuje na mixovanie rôznych tried aktív.. Ak sa manažér portfólia rozhodne, akú váhu dá tej ktorej triede aktív a tomu ktorému regiónu, výber konkrétnych akcií a dlhopisov robí špecializovaný tím, často pôsobiaci priamo v danom regióne. Hneď v 13 najvýznamnejších krajinách rozvíjajúceho sa sveta totiž máme tímy, ktoré spravujú lokálne portfólia akcií a dlhopisov a ktoré detailne rozumejú miestnemu vývoju.

 

Rovnaké tímy spravujú aj niektoré akciové fondy, ktoré sa stali obľúbenými medzi klientmi mBank, ako napríklad Parvest Equity China.

 

 

 

Záverom
Fond Parvest Multi-Asset Income Emerging predstavuje unikátne riešenia, ktoré vám jediným obchodom ponúkajú to najlepšie z kapitálových trhov rozvíjajúceho sa sveta od Ázie cez Latinskú Ameriku, až po rýchlo sa rozvíjajúcu Európu.
Zároveň tento fond umožní klientom mBank investovať do dlhopisov rozvíjajúceho sa sveta, čo bola trieda aktív, ktorá bola doposiaľ len veľmi obmedzene zastúpená v skôr ponúkaných fondoch mBank. Práve dlhopisy v lokálnych menách považujeme strednodobo za veľmi atraktívne vzhľadom k podhodnoteniu rôznych EM mien v porovnaní s americkým dolárom.

 

 

Tento blog vyjadruje osobné názory Jana Maňáka, zástupcu BNP Paribas Asset Management pre Slovensko na základe informácií známych k 30.10.2017.

 

 

 

Kategórie:

Aktuality, O investovaní