späť

Výhodné investície sú bližšie, než si myslíte

 

Ak by sme mali podať jednoduchú správu svetu o ekonomickej situácii v stredoeurópskom regióne, titulok by znel asi takto: „Stredná Európa v rozmachu – silný ekonomický rast a nízka nezamestnanosť tlačí na zvyšovanie miezd.“ Kamkoľvek sa pozrieme, iste vidíme a počujeme, ako sa firmám dobre darí, nevedia nájsť zamestnancov a tí, ktorí už pracujú, tlačia na zvýšenie miezd.  Spotreba rastie a zisky firiem tiež. Cena stredoeurópskych akcií stúpa.

 

 

Konvergenčný príbeh
Akcie v strednej Európe zažili obrovskú popularitu tesne pred finančnou krízou v roku 2008, keď možno až prehnaný optimizmus nad ekonomickým vývojom regiónu vyhnal cenu akcií na rekordné úrovne. Po skoro 10 rokoch je optimizmus naspäť, v ktorom fond NN (L) International Czech Equity zvýšil svoju hodnotu o 29,94 % len za posledný jeden rok (výkonnosť za triedu P Cap EUR k 30. 9. 2017). Tentoraz je však rast podložený s oveľa reálnejšími očakávaniami a hlavne viditeľnou ziskovosťou firiem, bohatšej populácii a silnými ekonomikami.

 

A to nahráva firmám, ktoré v regióne podnikajú, a ich akcie sa obchodujú na lokálnych burzách. V tomto prostredí sa nepochybne darí podnikom skoro v každom odvetví. Banky profitujú z predaja hypoték a úverov, obchody so spotrebným tovarom nestíhajú dopĺňať tovar, či už ide o šaty, alebo elektroniku, a čerpacie stanice môžu pri súčasných cenách ropy zvyšovať svoje marže. To je len pár odvetví, do ktorých fond NN (L) International Czech Equity investuje peniaze sporiteľov.

 

Z dlhšieho časového horizontu je to príbeh o približovaní sa k ekonomikám západných krajín, inými slovami o konvergencii. Aj keď to istý čas ešte potrvá, ekonomická úroveň obyvateľstva sa pomaly, ale iste približuje tej západnej vďaka zahraničným investíciám a postupnému bohatnutiu populácie. Zjednodušene sa dá povedať, že štáty východnej Európy rastú dvojnásobným tempom ako ich západní susedia.

 

A to je dlhodobá stratégia akciového fondu NN (L) International Czech Equity. Investuje výlučne do firiem obchodovaných na burzách strednej Európy, z čoho aspoň polovica investícií smeruje do českých akcií. Napríklad elektrárenský gigant ČEZ alebo Telefonica O2. Ostatná časť putuje do firiem, ktorých akcie sa obchodujú na burzách vo Varšave, Budapešti a Bukurešti. Fond taktiež investuje do rakúskych firiem, ktoré majú významnú časť svojich aktivít v strednej Európe, ako napríklad Erste Bank a Vienna Insurance Group.

 

 

Silné meny
So silnými makroekonomickými ukazovateľmi tej ktorej krajiny ide ruka v ruke aj dôvera v nich. A tá sa najviac prejavuje v posilňovaní mien jednotlivých štátov. Zatiaľ čo Slovensko už má jednotnú Európsku menu, Česká republika, Poľsko, Maďarsko ani Rumunsko nie. Od začiatku roku posilnila česká koruna o 6 % a poľská mena o 4 % voči euru. Ešte silnejší je posun týchto lokálnych mien voči americkému doláru.

 

Dobrá správa pre sporiteľov, ktorí investujú v eure – posilnenie mien, v ktorých investuje fond NN (L) International Czech Equity, pridá do jeho celkového výnosu. Ak budeme iba sčasti veriť odhadom ekonómov, tak posilňovanie mien by malo pokračovať aj v ďalších rokoch, ak bude rast v regióne silnejší ako v západnej Európe.

 

Je to jeden z dôvodov, prečo sa fond NN (L) International Czech Equity dostal do hľadáčika dolárových investorov. Tento rok sa stali významnými investormi v našom fonde dôchodkové spoločnosti zo štátov Latinskej Ameriky, ktorých láka nielen silnejúca mena, ale veľmi dobre rozumejú tomu, ako rýchlo sa približujeme ekonomickej úrovni štátov západnej Európy.

 

 

Lacné komodity a nízke úroky
Do súhry priaznivých vplyvov nepochybne zapadá aj nízka cena komodít – hlavne ropy a zemného plynu. Európa ako celok, ktorá je čistým dovozcom nerastných surovín, nespochybniteľne profituje, keď sú ich ceny nízke. Lacná cena benzínu, nafty či elektriny necháva viac peňazí v peňaženkách spotrebiteľov a firiem, takže im ostane viac na spotrebu alebo investície, ktoré doposiaľ odkladali.

 

V neposlednom rade, ako významnú položku v spotrebnom koši, držia nízko aj infláciu. Tá sa v súčasnosti pohybuje tesne pod cieľom národných bánk, ktoré sa tým pádom neponáhľajú so zvyšovaním úrokových sadzieb.

 

V momente, keď sa nízke úrokové sadzby držia blízko nule v CEE regióne, rastie dopyt po úveroch - spotrebiteľských, hypoték alebo firemných úverov. Priaznivá situácia pre banky, ktoré tak vedia predať viac svojich produktov. Banky zároveň tvoria skoro 50 % firiem, do ktorých fond NN (L) International Czech Equity investuje.

 

 

Domáce investície ako vhodný doplnok portfólií
Keď sa pozrieme spätne na vývoj amerických alebo západoeurópskych akcií za posledných aspoň 20 rokov, vidíme, že pravidelné investovanie sa do nich naozaj oplatí. Napríklad americký index najväčších firiem S&P 500 sa od roku 1995 zhodnotil o 300 %, respektíve o 6,6 % ročne. Naopak, rozvíjajúce sa trhy ako Čína, Brazília alebo Rusko, sú spájané s vyššími výnosmi, ale zároveň oveľa vyšším rizikom.

 

Niekde v strede sú stredoeurópske akcie. Snúbi sa tu kombinácia politickej istoty podobná západným ekonomikám, ale na druhej strane rýchlejšieho ekonomického vývoja ako v rozvíjajúcich sa trhoch (tzv. emerging markets). Navyše je pre investora rovnako dôležité vedieť a poznať, do čoho vlastne vkladá peniaze. Prostredníctvom fondu NN (L) International Czech Equity tak investuje do firiem, ktoré pozná zo svojho každodenného života. Či už ide o telefónnu spoločnosť, od ktorej má internet a televíziu (napr. O2), banku, v ktorej má účet (napr. KB), alebo čerpacej stanice, na ktorej tankuje (napr. Mol, Unipetrol).

 

S výkonnosťou to taktiež nie je „na zahodenie“. Fond NN (L) International Czech Equity od svojho založenia v roku 1997 zhodnotil svoj majetok celkovo o 260 % (údaj za materskú triedu P Cap CZK k 30. 9. 2017). Jeho eurová trieda založená v roku 2001 dosiahla ročný priemerný výnos od založenia 7,97 % ročne (výkonnosť za triedu P Cap EUR k 30. 9. 2017). Ide teda tiež o časom preverený fond a investičnú stratégiu, ktorá funguje dlhodobo. Fond je zastrešený medzinárodnou spoločnosťou NN Investment Partners s profesionálmi s dlhoročnými skúsenosťami, prísnou kontrolou rizík a dobrou reputáciou.

Dôležité pre mnohých investorov je taktiež fakt, že fond NN (L) International Czech Equity neinvestuje v Turecku a Rusku ako väčšina fondov zameraných na región strednej a východnej Európy. Tým sa výrazne líši od ponuky konkurencie, predovšetkým z pohľadu možných rizík a veľkých výkyvov cien akcií (tzv. volatilita). Investícia do domácich firiem v tomto regióne je skrátka veľmi vhodná súčasť každého portfólia, ktoré sa snaží o rozumné rozloženie rizika.
 

 

 

Právne oznámenie:
Tento dokument má výlučne informatívny charakter, nejde o ponuku na nákup cenných papierov, text nie je právne záväzný a nesmie byť použitý na účely predaja investícií alebo nadobudnutiu cenných papierov v krajinách, kde je to zakázané relevantnými orgánmi alebo legislatívou, a preto by si investori mali sami získať informácie o prípadných registračných alebo ohlasovacích povinnostiach vo vzťahu k plánovaným investíciám v rámci svojej jurisdikcie. Za stratu, ktorá by čitateľovi prípadne mohla vzniknúť použitím informácií uvedených v tomto dokumente, nenesie NN Investment Partners C.R., a. s. žiadnu zodpovednosť. S investovaním sú spojené niektoré riziká. Minulé výnosy nie sú zárukou výnosov budúcich. Hodnota investície môže kolísať a nie je zaručená návratnosť investovanej sumy. Upozorňujeme tiež na kolísanie možných výnosov v dôsledku výkyvov menového kurzu. Všetky dôležité informácie a dokumenty týkajúce sa uvedených fondov, vrátane súvisiacich rizík a nákladov, sú k dispozícii na
www.nnfondy.sk.

Kategórie:

Aktuality, O investovaní