späť

Milión miliónov

Júl bol veľmi dobrým mesiacom na svetových finančných trhoch, ale nie natoľko, aby sa dalo hovoriť o definitívnom konci trhovej volatility. V tomto článku sa budeme venovať ohodnoteniu technologických firiem.

 

Pred niekoľkými dňami sa Apple stala prvou firmou v USA, ktorej kapitalizácia prekročila bilión dolárov (čiže milión miliónov z nadpisu). V súvislosti s tým sa vrátili obavy niektorých investorov o hodnote akcií v sektore nových technológii. Viacerí odkazujú na analógiu s rokom 2000, čo je v našom ponímaní nadhodnotené.

 

V júli sa trhy správali dobre, čo bolo príjemnou zmenou po prvej polovici roka. Zatiaľ sa nevie, či to znamená, že najhoršie už máme za sebou, alebo ide len o dočasnú „dovolenkovú“ zastávku, ale zdá sa, že investori vo svete majú ešte stále chuť kupovať akcie.

 

Témou posledných dní bol nepochybne nárast hodnoty Apple na 1 bilión dolárov. Technicky to nie je prvá spoločnosť, ktorej sa to podarilo, pretože v roku 2000 takú hodnotu (na veľmi krátky čas) dosiahla aj čínska PetroChina, ale v rámci tohto článku to nemusíme zohľadňovať, pretože počet akcií na burze (čiže free float) bol vtedy veľmi malý.

 

Technologické spoločnosti v USA sú prvou z tém tohto článku.

 


FAANG, čiže história roku 2018
Ak by sme sa pozreli na tohtoročné výsledky svetových burzových indexov, prevažuje v nich mesiac jún. Poľský akciový index WIG20 mal do júna dvojcifernú stratu, burzy v Európe boli v mínuse, index Nikkei aj Ázia pod čiarou. Napriek tomu, indexu MSCI World sa podarilo dostať do plusu. Ako je to možné? V indexe MSCI World tvoria väčšinovú časť Spojené štáty americké, v ktorých hrajú prím technologické spoločnosti, čiže Nasdaq. A ten v tomto roku zaznamenal už dvojciferné nárasty.

 

Aby sme si vedeli predstaviť, aký významný je vplyv Nasdaq-u na investičnú realitu, pozrime sa na graf č. 1, ktorý predstavuje trhovú kapitalizáciu piatich najväčších a 282 najmenších spoločností v indexe S&P500.

 

 

Apple, Amazon, Alphabet (čiže Google), Microsoft a Facebook sú ohodnotené na 4 bilióny dolárov, čiže presne toľko, čo 282 spoločností S&P počítajúc od najmenších. Svojím spôsobom štyri z nich spolu s Netflixom sú už dávno pokrstené skratkou FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix a Google). Preto tiež to, čo robia tieto technologické esá (čiže FAANGy), má taký veľký význam pre celý svet.

 

Veľa pozorovateľov si už dlhšie myslí, že keďže Nasdaq je už na historických maximách, neodvrátiteľný je taký krach, aký sme videli v rokoch 2000-2001. Pripomeňme si, že hoci jedna akcia Amazonu teraz stojí okolo 1 800 USD, pred 18 rokmi kurz klesol zo 106,69 USD na 4,26 USD (čiže o 96 %). Apple, ktorý teraz stojí viac ako 200 USD, klesol v roku 2000 z 4,58 EUR na 0,89 centov. A mohli by sme uviesť ďalšie príklady.

 

Pri porovnaní príjmov a ziskov z prelomu 20. a 21. storočia však nastal jeden podstatný rozdiel. Je to takmer 20 rokov, kedy technologické spoločnosti boli jedným veľkým prísľubom. Len čo sa objavil internet, očakávania začali byť gigantické. Spoločnosti nemuseli nič predávať, ani zarábať – mali mať len skvelý nápad. Nezabudnuteľným príkladom je asi spoločnosť Pets.com1, ktorá mala predávať online doplnky pre domáce zvieratá. Spoločnosť bola natoľko odvážna, že si kúpila reklamu v enormne drahom vysielacom čase Super Bowlu v roku 2000. Od IPO vo februári 1999 do likvidácie ubehlo len 268 dní. Príjmy v roku 1999 boli len 600 tis. USD, a zvyšok je už história.

 

Ak sa pozrieme na situáciu dnes, môžeme si všimnúť, že spoločnosti z technologického sektora (a to najmä FAANGy) sú v súčasnosti monopolistami v celosvetovej škále. Príjmy sa šplhajú do stoviek miliónov dolárov a väčšina z nich vykazuje obrovské zisky. Na grafe č. 2 nižšie ukazujeme, ako sa vyvíjali výsledky spoločností z technologického sektora v porovnaní s očakávaniami.

 

 

 

Ako možno vidieť, už niekoľko rokov, technologické spoločnosti nepretržite prekonávajú očakávania analytikov, zvlášť pokiaľ ide o zisky. To je najväčší rozdiel v porovnaní s internetovou bublinou spred takmer 20 rokov.

 

Skončí sa niekedy táto séria úspešného ťaženia? Určite. Pripomíname monopolistickú pozíciu FAANGov. Na začiatku tohto roka sme už zaznamenali prvú salvu, ktorú vystrelila americká vláda smerom k Facebooku. Naviac, pred niekoľkými mesiacmi Európska komisia uložila Googlu niekoľkomiliardovú pokutu. Je však pravdou, že emócie už trochu opadli, ale prípadné regulačné zásahy sú kľúčovým rizikom daného sektora, ktoré sa dajú len veľmi ťažko predpokladať.
Medzičasom  máme však dočinenia s ďalším biliónom dolárov. Pred niekoľkými dňami totiž Goldman Sachs zrevidoval svoju prognózu týkajúcu sa výkupu vlastných akcií v tomto roku v USA na viac než 1 bilión dolárov. Výkup vlastných akcií je jednou z hlavných hnacích síl americkej burzy.

 

Pokiaľ budú americké firmy zarábať, budú aj vykupovať svoje akcie. A 1 bilión dolárov – to je tak, akoby v priebehu roka z burzy zmizol hrdina posledných týždňov, teda Apple.

 

V konečnom dôsledku síce je v USA draho, ale ako ukazuje tento rok, nemožno si dovoliť nemať technologické spoločnosti. Obzvlášť je preto vhodné zvážiť investíciu do spoločností, ktoré generujú hmotný produkt a v prípade krízy patria do anticyklického odvetvia, ako napríklad Apple, Amazon, Cisco či Microsoft.

 

Keďže éra automatizácie sa rozbieha prevažne v období prosperity a nedostatku zamestnancov, kedy firmy nutne potrebujú dosahovať vyššiu produktivitu je vhodné využiť túto situáciu a investovať do technologických fondov ako je Parvest Equity USA Growth , ktorý je vhodný najmä pre dynamických investorov, ktorí chcú vysoký výnos, ale sú ochotní  podstúpiť aj vyššie riziko. Spoločnosti kótované v tomto fonde sú hlavne technologického rázu a v prípade krízy sú schopné lepšie tejto kríze odolávať vďaka ich ambíciám neustále prinášať na trh inovácie a technológie formou nových produktov a služieb.

 

Údaje fondu

Manažér fondu:

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Trieda:

Classic Euro, cap

Dátum vzniku:

17. 5. 2013

Mena fondu:

EUR

Typ fondu:

Akciový

Benchmark:

Russell 1000 Growth (RI)

Manažérsky poplatok:

1,50 % ročne z objemu investície

Volatilita (obdobie 3 roky):

12,27 %

   

Kumulatívna  výnosnosť

Od založenia:

201,60 %

1 rok:

22.00 %

3 roky:

28,42 %

5 rokov:

107,57 %

 

 1 Históriu spoločnosti si môžete prečítať (po anglicky) na stránke https://en.wikipedia.org/wiki/Pets.com

 

 

 

 

Dôležité upozornenie!
mBank týmto upozorňuje klienta, že s investovaním do finančných nástrojov môže byť spojené riziko straty celej investície. mBank upozorňuje klienta, že klient môže v dôsledku obchodov s finančnými nástrojmi prevziať okrem nákladov na nadobudnutie týchto finančných nástrojov aj ďalšie finančné a iné záväzky vrátane prípadných podmienených záväzkov. mBank preto odporúča, aby sa klient pred investovaním do subjektov kolektívneho investovania a zadávaním pokynov oboznámil najmä s kľúčovými informáciami pre investorov, so štatútom a prospektom a prípadne ďalšími dokumentmi zverejnenými príslušným subjektom kolektívneho investovania, poradil sa so svojimi odbornými poradcami a neuskutočňoval obchody, pokiaľ úplne nerozumie ich podmienkam a rizikám s nimi spojenými, vrátane rozsahu potenciálnej straty klienta.

Investícia do finančných nástrojov zahŕňa riziká súvisiace s ich špecifickými črtami alebo činnosťami, ktoré sa majú vykonať alebo ktorých cena je závislá od zmien na finančných trhoch, na ktoré mBank nemá vplyv. mBank preto upozorňuje klienta, že ceny, úrokové miery, obchodovateľnosť, výkonnosť alebo iné parametre v minulosti dosiahnuté finančnými nástrojmi, vo vzťahu ku ktorým môže klient zadávať pokyny, žiadnym spôsobom nenaznačujú a nezaručujú hodnoty budúcich parametrov takýchto finančných nástrojov a parametre takýchto finančných nástrojov sa môžu meniť, najmä stúpať či klesať a predpokladané či možné výnosy niektorých finančných nástrojov nie sú zaručené; doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Zaručená nemusí byť ani návratnosť investovanej čiastky.

Ďalšie aspekty a riziká spojené s investovaním do subjektov kolektívneho investovania obsahujú Informácie o finančných nástrojoch a rizikách dostupné na webovom sídle mBank.

Kategórie:

Aktuality, O investovaní