späť

Zmeny v Internet Bankingu

Keďže mBank pripravuje úpravy Internet Bankingu, rozhodol som o tom napísať krátky blog, aby ste aj vy vedeli, čo vás čaká.Čo sa teda mení? Hlavne je to funkcionalita blokovania platobnej karty a nastavenie autorizačných limitov na debetných kartách v IB.

Tu je popis kompetentného pracovníka mBank:

Blokovanie platobnej karty - debetnej (Klient môže sám kartu v IB zablokovať. Objednať novú si však môže iba cez mLinku,

Nastavovanie autorizačných limitov bude rozšírené o nastavenie limitu pre :

MO/TO platby
Platby na Internete


Kategórie:

Zo života banky