späť

Investičné príležitosti v Česku

 

V júni došlo k najmä avizovanému zvýšeniu úrokových sadzieb v Česku, ktoré Česká národná banka (ČNB)  avizovala dopredu. Zvýšenie úrokových sadzieb má najmä spomaliť prehrievanie českej ekonomiky, ktorému chce ČNB ako ochranca stability zabrániť. Na Burze cenných papierov Praha, a.s. (BCPP)  došlo k druhému obchodnému dňu tzv. trhu START, na ktorom výsledky obidvoch obchodovaných spoločností Prabos a Fillamentum splnili svoje očakávania, a taktiež prebehlo navyšovanie pozícií. Nízka nezamestnanosť, najmä v ČR, bráni ďalšiemu rastu ekonomík v stredoeurópskom regióne.

 

 

Zvýšenie úrokových sadzieb v Česku
Najdôležitejšou správou v rámci stredoeurópskeho regiónu bolo ďalšie navyšovanie úrokových sadzieb Českou národnou bankou (ČNB), kde členovia bankovej rady rozhodli o navýšení REPO sadzby o 0,25 % na 1 % a lombardnej sadzby o 0,50 % na 2 %. K tomuto kroku, sa banková rada odhodlala najmä z dôvodu prehrievania českej ekonomiky, ktoré je spôsobené tým, že všetky výrobné zdroje idú na maximum  a chýba dostatok zamestnancov vo viacerých odvetviach.

 

 

Česká koruna
Ďalšou otázkou je česká koruna, ktorú stále drží veľká časť finančných špekulantov, vďaka čomu je koruna stále pod očakávaným kurzom najmú voči EUR a USD. K zlepšeniu tejto situácie by pomohol nábor cudzincov a ich adaptácia do pracovného pomeru. ČNB môže na ďalších zasadnutiach rozhodnúť o ďalšom zvyšovaní úrokových sadzieb, čo sa javí ako veľmi pravdepodobný scenár. To povedie k rastu hodnoty českých dlhopisov a zvýši ich budúce zhodnotenie.

 

 

Investície do rastúcich firiem
Dňa 26.6.2018 prebehol druhý obchodný deň nového trhu BCPP nazvaný START. Na tomto obchodnom dni predstavili investorom svoje výsledky dve obchodované spoločnosti Fillamentum a Prabos. Vďaka veľmi dobrým výsledkom, sa cena spoločnosti Prabos obchodovala na konci dňa so zhodnotením 4,5 %. Spoločnosť Fillamentum dosahovala výsledok 6,7 %. Obidve spoločnosti v súčasnosti napĺňajú očakávania investorov. Očakáva sa tiež, že ich hodnota na ďalšom obchodnom dni, ktorý bude na jeseň vzrastie vďaka budúcemu rozvoju, ktorý tieto spoločnosti vďaka peniazom investorov môžu uskutočniť. Ďalšia spoločnosť, ktorá mala v tomto obchodnom dni vstúpiť na burzu, mala byť spoločnosť Hub ventures vlastniaca zdieľané coworkingové kancelárie po celom Česku. Spoločnosť sa však rozhodla so vstupom počkať do ďalšieho obchodného kola. Trh START je zaujímavý, pretože sa tu obchoduje len štyrikrát do roka najmä s akciami začínajúcich stredoeurópskych spoločností, ktoré vyvíjajú produkty budúcnosti alebo kvalitné spotrebné tovary. Výsledky týchto spoločností ukazujú, že investície do technologicky náročnejších firiem sa oplatia, pretože ich hodnota stále rastie. V prípade firmy Fillamentum, sú hlavným produktom náplne do 3D tlačiarní, ktoré vyrába vo veľmi vysokej kvalite a odberateľmi sú hlavne spoločnosti so západnej Európy, ktoré pri tomto materiáli očakávajú vysokú kvalitu za primeranú cenu. Obuvnícka spoločnosť Prabos dodáva svoje výrobky bezpečnostným zložkám v niekoľkých krajinách a jej  dodávateľské zmluvy sú dlhodobé. Celkové výsledky tohto trhu pomáhajú v raste indexu PX, ktorý je podporovaný aj medzinárodnou českou spoločnosťou Avast, zaoberajúcou sa antivírusovým softvérom, ktorý dodáva do celého sveta a má viac než 400 mil. zákazníkov. Avast vystriedal stávkovú spoločnosť Fortuna, u ktorej podľa jej majiteľa v najbližšej dobe, dôjde k odkupu a stiahnutiu z burzy. Konzervatívnejší investori môžu využiť túto príležitosť investovaním do fondu NN (L) International Czech Equity, ktorý obsahuje z 52 % akcie kótované na BCPP, a v rámci dlhodobého horizontu je tiež očakávaný rasť vďaka priaznivej ekonomickej situácii v krajinách strednej Európy.
 

 

Trieda:

P Cap EUR

Dátum vzniku:

18. 7. 2001

Mena fondu:

EUR

Typ fondu:

Akciový

Benchmark:

52% Prague (PX) (TR),
28% Warsaw (WIG30) (TR),
10% Budapest (BUX) (TR),
10% Bucharest (BET) (TR)

Manažérsky poplatok:

2,00 % ročne z objemu investície

Volatilita (obdobie 3 roky):

11,28 %

   

Kumulatívna  výnosnosť (31. 7. 2018)

Od založenia:

199,79 %

1 rok:

3,69 %

3 roky:

21,64 %

5 rokov:

41,55 %

 

Nezamestnanosť
Nezamestnanosť v júni znovu dosiahla najnižšie hodnoty v rámci všetkých stredoeurópskych ekonomík. V Česku dosahovala 2,9 %, v Poľsku 5,9 % a na Slovensku 5,43 %.  Situácia začína byť však vážnejšia v Česku, kde vláda nedokáže riešiť problém s nezamestnanosťou pomocou najímania cudzincov. Množstvo obyvateľov Ukrajiny uchádzajúcich sa v Česku o prácu, čaká neprimerane dlho na vybavenie dokumentov, oprávňujúcich k práci v Európskej únií, tzv. modrú kartu.  Množstvo cudzincov sa túto situáciu snaží riešiť cez Poľsko či dočasným vízom, ktoré je možné vybaviť v Ľvove, Dočasné vízum sa však musí obnovovať každé tri mesiace. Vďaka tomu dochádza najmä v určitých obdobiach k zápcham na slovensko- ukrajinských hraniciach, cez ktoré sa  množstvo Ukrajincov s českými poznávacími značkami vracia z Ľvova. České spoločnosti preto tlačia na vládu, aby bolo možné tieto dokumenty vybaviť rýchlejšie a aby platili dlhšiu dobu. 

 

Množstvo spoločností v stredoeurópskom regióne sa túto situáciu snaží riešiť automatizáciou svojich prevádzok a integráciou jednoduchších robotov do výroby. Veľký podiel automatizácie je najmä v oblasti automobilového priemyslu, kde roboti už robia značnú časť práce, či už sa jedná o automobilové spoločnosti Volkswagen, KIA, či Hyundai. Roboti pomáhajú zamestnancom v oblasti jednoduchšej či ťažšej práce, čím firmy zvyšujú svoju produktivitu i napriek tomu, že nezamestnanosť je nízka. Rast automatizácie, podporujú prevažne spoločnosti, ktoré sa automatizáciou zaoberajú komplexne. Ide hlavne o americké spoločnosti Microsoft, Cisco, ktoré ponúkajú veľkú časť základnej infraštruktúry pre odvetvie automatizácie. Ďalšími spoločnosťami, ktoré využívajú nastupujúcu automatizáciu sú spoločnosti Alphabet, Nvidia a Apple, ktoré pracujú na technológiách virtuálnej reality, ktoré najmä pri práci v sklade poskytujú zjednodušenia s prípravou a vyzdvihnutím tovaru.

 

Zdroj: Jakub Pohl, mBank pobočka zahraničnej banky

 

 


 Dôležité upozornenie!
mBank týmto upozorňuje klienta, že s investovaním do finančných nástrojov môže byť spojené riziko straty celej investície. mBank upozorňuje klienta, že klient môže v dôsledku obchodov s finančnými nástrojmi prevziať okrem nákladov na nadobudnutie týchto finančných nástrojov aj ďalšie finančné a iné záväzky vrátane prípadných podmienených záväzkov. mBank preto odporúča, aby sa klient pred investovaním do subjektov kolektívneho investovania a zadávaním pokynov oboznámil najmä s kľúčovými informáciami pre investorov, so štatútom a prospektom a prípadne ďalšími dokumentmi zverejnenými príslušným subjektom kolektívneho investovania, poradil sa so svojimi odbornými poradcami a neuskutočňoval obchody, pokiaľ úplne nerozumie ich podmienkam a rizikám s nimi spojenými, vrátane rozsahu potenciálnej straty klienta.

 

Investícia do finančných nástrojov zahŕňa riziká súvisiace s ich špecifickými črtami alebo činnosťami, ktoré sa majú vykonať alebo ktorých cena je závislá od zmien na finančných trhoch, na ktoré mBank nemá vplyv. mBank preto upozorňuje klienta, že ceny, úrokové miery, obchodovateľnosť, výkonnosť alebo iné parametre v minulosti dosiahnuté finančnými nástrojmi, vo vzťahu ku ktorým môže klient zadávať pokyny, žiadnym spôsobom nenaznačujú a nezaručujú hodnoty budúcich parametrov takýchto finančných nástrojov a parametre takýchto finančných nástrojov sa môžu meniť, najmä stúpať či klesať a predpokladané či možné výnosy niektorých finančných nástrojov nie sú zaručené; doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Zaručená nemusí byť ani návratnosť investovanej čiastky.

Ďalšie aspekty a riziká spojené s investovaním do subjektov kolektívneho investovania obsahujú Informácie o finančných nástrojoch a rizikách dostupné na webovom sídle mBank https://www.mbank.sk/pomoc/dokumenty/ 

 

Kategórie:

Aktuality, O investovaní