späť

Tri politické prístupy a ich rozdiely, ktoré musia investori sledovať v amerických prezidentských volebných súbojoch

Autor: Mona Mahajan
Dátum: 11. september 2020

 

Zhrnutie
Prezident Trump a bývalý viceprezident Biden majú výrazne odlišné názory na dane z príjmu právnických osôb, energetiku a obchod medzi USA a Čínou, čo môže mať podstatný vplyv na trhy a portfóliá.

 

 

Kľúčové „takeaways“

  • Prezident Trump a jeho demokratický protikandidát, bývalý viceprezident Joe Biden, zastávajú výrazne odlišné politické názory v oblasti daní z príjmu právnických osôb, energetiku a obchodu medzi USA a Čínou, ale všeobecne majú podobné názory na ceny liekov, veľké technologické firmy a investície do infraštruktúry.
  • Rozbeh prezidentských volieb v USA môže byť nestály: trhy sa historicky zhoršovali v týždňoch pred dňom volieb ako v období odo dňa volieb do roka.
  • Zatiaľ čo veľké technologické akcie v USA viedli počas krízy COVID-19 všetky trhové sektory, súbor geografických regiónov a sektorov môže ťažiť z budúceho ekonomického oživenia.
  • Rozvíjajúce sa technológie (5G, umelá inteligencia a kybernetická bezpečnosť), infraštruktúra a čistá energia môžu mať po voľbách sľubný výhľad.

 

 

Portfóliá by mohli najviac ovplyvniť dane z príjmu právnických osôb, energie a obchod medzi USA a Čínou

S približovaním prezidentských volieb v USA (3. novembra) súboj medzi Trumpom a Bidenom naberá na obrátkach. Aj keď v tomto volebnom cykle pôjde o veľa, tri nižšie uvedené oblasti politiky môžu mať veľký vplyv na trhy a alokáciu portfólia. Investori by mali plánovať úpravu portfólií v závislosti od smerovania politiky po volebnom dni - aj keď rozvíjajúce sa technológie a infraštruktúra môžu byť víťazmi bez ohľadu na výsledok.

 

 

1. Politika v oblasti daní z príjmu právnických osôb: zatiaľ čo politika Trumpa v oblasti daní z príjmu právnických osôb je zdanlivo priaznivejšia pre trh, plán pána Bidena možno vyvážiť inými iniciatívami v oblasti rastu.

  • Biden chce zvrátiť znižovanie daní Trumpovou administratívou z roku 2017, a to zvýšením sadzby dane z príjmu právnických osôb z 21% na 28% (udržať ju pod úrovňou pred rokom 2017 na úrovni 35 %) a vytvoriť minimálnu daň 15% pre spoločnosti, ktoré zarábajú 100 miliónov dolárov a viac. Plánuje tiež zdvojnásobiť sadzbu dane pre zahraničné dcérske spoločnosti amerických spoločností. Táto politika by pravdepodobne poškodila príjmy pre odvetvia, ktoré najviac profitovali zo zníženia daní pána Trumpa (vrátane financií, spotrebiteľského odvetvia a verejných služieb), ako aj veľkých nadnárodných spoločností so zahraničnými operáciami (vrátane technológií a zdravotnej starostlivosti). Pán Biden však plánuje investovať do rastových oblastí, ako sú čistá energia a 5G technológie. Okrem toho sa americká ekonomika zotavuje z recesie, takže pán Biden nemusí urobiť zo zvýšenia daní okamžitú prioritu - a neexistuje žiadna záruka, že to dosiahne, najmä ak zostane Kongres rozdelený.
  • Trump chce zachovať súčasný stav. Zníženia dane z príjmov právnických osôb, ktoré zaviedol v roku 2017, boli navrhnuté natrvalo a pravdepodobne chce tiež zmeniť dočasné zníženie daní pre fyzické osoby natrvalo. Veľa však závisí od toho, ktorá strana bude po voľbách kontrolovať americký kongres - demokratický kongres by bol oveľa menej vnímavý k daňovým návrhom pána Trumpa.

 

 

2. Energetická politika: Bidenovo predsedníctvo by mohlo vytvoriť príležitosti pre čistú energiu, zatiaľ čo ďalšie Trumpovo volebné obdobie by podporilo existujúci energetický režim.

  • Biden plánuje intenzívne investovať do oblastí ako obnoviteľná energia a ochrana klímy. Jeho politika požaduje investície do solárnych, veterných a iných zdrojov čistej energie v hodnote 2 biliónov dolárov, ako aj stimuly pre výrobcov elektrických vozidiel s nulovými emisiami a energeticky efektívnych domov.
  • Plán Trumpa sa viac zameriava na tradičné zdroje energie, ako je ropa, zemný plyn a uhlie - ktoré tvoria viac ako 80 % celkovej energie použitej v USA (oproti 10 % pre obnoviteľnú energiu). Poskytoval by priateľskejší daňový a regulačný režim pre tradičnú energiu, ako aj nepretržitú podporu frakovania - vrtnej techniky používanej na ťažbu ropy alebo zemného plynu z podzemia. Trumpova administratíva je presvedčená, že vďaka svojej energetickej politike sú USA menej zraniteľné voči šokom z Blízkeho východu alebo z krajín OPEC

 


3. Americko-Čínska obchodná politika: obaja kandidáti by boli „tvrdí voči Číne“ a mali by za cieľ posilniť technologické vedenie USA nad Čínou.

  • Trump označil obchod medzi USA a Čínou za prioritu svojej administratívy - často koná jednostranne alebo prostredníctvom výkonného príkazu. Obe krajiny sa v januári dohodli na obchodnej dohode Fázy 1, napätie sa však znova obnovilo kvôli pandémii a obchodným praktikám čínskych technologických firiem. V druhom volebnom období by pán Trump pravdepodobne pokračoval vo svojej tvrdej rétorike a jednostrannom prístupe, čo by mohlo v nasledujúcich rokoch podnietiť volatilitu trhu.
  • Biden sa tiež zaviazal, že bude „tvrdý voči Číne“, ale naznačil, že dáva prednosť budovaniu koalícií - privedeniu amerických spojencov, pracovných skupín a environmentálnych organizácií k rokovaciemu stolu. Jeho administratíva by pravdepodobne tiež menej priaznivo vnímala technologické firmy vedené Čínou; Pán Biden navrhuje investíciu vo výške 300 miliárd dolárov do amerických technologických výdavkov (vrátane 5G, umelej inteligencie a kybernetickej bezpečnosti), aby zostal konkurencie schopný s Číňanmi (viď. graf). Prezident Trump by pravdepodobne uprednostnil pokračujúce vedúce postavenie USA v oblasti technológií, aj keď nepotvrdil žiadne nové politické opatrenia na jeho podporu.

 

 

Biden navrhuje výdavky na zmenu klímy, infraštruktúru a „buy American“ podpory.
Kľúčové komponenty návrhu výdavkov pána Bidena (v miliardách USD)


Zdroj: Biden for America as of September 2020.

 

 

Obaja kandidáti majú podobný názor na ceny liekov, technologické giganty a infraštruktúru

Napriek mnohým rozdielom sú páni Biden a Trump zosúladení v niektorých oblastiach, ktoré trhy nemusia oceniť. Napríklad obaja kandidáti podporujú určitú formu znižovania cien farmaceutických liekov. Obaja tiež uprednostňujú väčšiu reguláciu istých veľkých amerických technologických firiem. A tiež dúfajú, že prejdú rozsiahle balíčky pre infraštruktúru USA, podporujúce oblasti ako „smart cities“, cesty a letiská - hoci pán Biden podporuje aj rozvoj „clean-energy“ infraštruktúry.

 

 

Globálna pandémia je veľkou divokou kartou v tomto volebnom roku

Historicky sa trhy vyvíjali horšie v týždňoch pred Dňom volieb ako v období odo Dňa volieb do konca roka (viď. graf). Trhy nemajú rady neistotu: po skončení volieb sú trhy schopné začať zohľadňovať politiky budúceho prezidenta.

 

Akciová výkonnosť bola po prezidentských voľbách historicky vyššia
Priemerný výkon indexu S&P 500 pred a po rokoch prezidentských volieb (od roku 1970, s výnimkou roku 2008)

Zdroj: FactSet, september 2020. Vyššie uvedený graf má iba ilustračný charakter a nenasvedčuje budúcim výsledkom. Nie je možné investovať priamo do indexu.

 

 

Pandémia COVID-19 zároveň spôsobuje veľmi neobvyklý volebný rok. Zatiaľ čo kandidáti na prezidenta sa predbiehajú v tom, ako by sa postavili k pandémii, trhy spracovávajú nové dátové body o regionálnych epidémiách, vakcínach, liekových terapiách a tempe ekonomického oživenia - okrem úrovne menovej a fiškálnej podpory, ktorá doteraz poskytovala akúsi podlahu pre trhy.

Ak sa globálna ekonomika v nasledujúcich 12–18 mesiacoch oživí, očakávame, že na trhu bude viditeľná širšia odvetvová a geografická účasť - nad rámec amerických technologických akcií s veľkým kapitálom, ktoré viedli naprieč krízou. Investori to môžu zohľadniť spolu s návrhmi kandidátov na zváženie rozdelenia prostriedkov do vybraných sektorov. Potenciálnymi víťazmi v ére volieb v USA po roku 2020 môžu byť cyklické výrobky (napríklad vybrané priemyselné odvetvia, energetika a financie), nové technológie s potenciálom dlhodobého rastu (napríklad 5G, umelá inteligencia a kybernetická bezpečnosť), infraštruktúra a čistá energia.

 


O autorovi

Mona Mahajan (Riaditeľka, USA investičný stratég, New York, New York)
Pani Mahajan je manažérkou portfólia, riaditeľkou a americkým investičným stratégom v spoločnosti Allianz Global Investors. Zastávala zodpovednosť za vedenie a správu portfólia & 15 rokov skúseností v investičnom priemysle. Pani Mahajan je držiteľkou titulu B.S. a B.A.Sc. z University of Pennsylvania a M.B.A. z Harvard Business School.

 

 

Článok uverejňujeme so súhlasom Allianz Global Investors

 


 

Investovanie je spojené s rizikami. Hodnota investície a jej výnos môže rásť aj klesať a investori nemusia získať späť plnú sumu svojej investície. Toto je materiál marketingovej komunikácie vydaný spoločnosťou Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, investičnou spoločnosťou s ručením obmedzeným, zapísanou v Nemecku, so sídlom v Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt / M, zapísanou na miestnom súde vo Frankfurte nad Mohanom pod číslom HRB 9340, autorizovanou zo strany Spolkového úradu pre dohľad nad finančnými službami (www.bafin.de).

Zdroj: https://us.allianzgi.com/en-us/advisors/insights/capital-markets-economics/3-policy-differences-in-us-presidential-race

Mona Mahajan, 09/11/2020

Preklad článku so súhlasom Allianz GI.
 

 


 

 

 

Kategórie:

O investovaní