späť

mBank prijíma platby zo zahraničia v EUR

Od 2.1.2009 je mBank súčasťou systému platobného styku TARGET 2 (Transeurópsky autorizovaný systém hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase), ktorý umožňuje vykonávať platby v EUR v rámci Európskej únie v priebehu niekoľkých minút. mBank tento systém zatiaľ spustila iba pre príjem platieb v EUR.

Ak chcete poslať peniaze zo zahraničia na účet v mBank, môžete tak vykonať prostredníctvom banky, ktorá umožňuje realizáciu platieb prostredníctvom systému TARGET 2 v mene EUR. Pre odoslanie platby sa vyžaduje BIC kód mBank, ktorý je BREXSKBX a  číslo účtu, na ktorý chcete platbu previesť. Číslo účtu nemusí byť v tvare IBAN, ale spravidla je bankami vyžadovaný. V prípade potreby si môžete IBAN zistiť na stránkach www.nbs.sk.

Systém TARGET 2 je odlišný od systému SWIFT, ktorý je bežne používaný pre cezhraničné platby. Rozdiel spočíva najmä v tom, že systém TARGET 2 je možné využiť iba pre platby v EUR v rámci Európskej únie.

Na účty v mBank však je možné prijať aj prevody z krajín mimo Európskej únie, avšak mena, v ktorej odosielateľ zadáva platbu, musí byť EUR.

Čo je dobré pre zadanie platby systémom TARGET 2 o banke vedieť:

Názov banky:
BRE Bank SA, pobočka zahraničnej banky mBank v Slovenskej republike
Sídlo:
Rajská 15/A , 811 08 Bratislava
BIC kód:
BREXSKBX
Domáci kód banky:
8360

Kategórie:

Aktuality