V zmysle zmluvy o úvere na bývanie mHypotéka máte na celkové dočerpanie úveru 18 mesiacov odo dňa prvého čerpania úveru.

 • Pred uplynutím lehoty je potrebné požiadať o čerpanie ďalšej tranže predložením:
  - žiadosti o čerpanie,
  - dokumentov v zmysle podmienok čerpania uvedených v zmluve o úvere na bývanie.

 • Ak úver nestihnete dočerpať pred uplynutím 18-mesačnej lehoty na čerpanie, je potrebné predložiť žiadosť o predĺženie lehoty na čerpanie. Musí byť doložená minimálne 10 dní pred uplynutím lehoty 18 mesiacov, keďže táto zmena vyžaduje uzatvorenie dodatku k zmluve o hypotekárnom úvere.
   
 • Za spracovanie žiadosti o túto zmenu vám budeme účtovať poplatok podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov.

 

 • Ak nedokážete splniť podmienky čerpania ďalšej tranže, prípadne ak nemáte o čerpanie ďalšej tranže záujem, je potrebné požiadať o zníženie výšky úveru prostredníctvom príslušného formulára.

 • Za spracovanie žiadosti o túto zmenu vám budeme účtovať poplatok podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov.

Súvisiace témy

Ak vám čokoľvek nie je jasné alebo potrebujete poradiť s inou otázkou,
neváhajte kontaktovať operátorov našej mLinky na čísle 0850 60 60 50,
ktorí vám so všetkým radi pomôžu.