Podmienky po čerpaní sú všetky podmienky, ktoré ste sa zaviazali splniť po vyčerpaní úveru do termínu uvedeného v úverovej zmluve (časť „Podmienky čerpania Úveru“). Najbežnejšie sa týkajú záložného práva k založenej nehnuteľnosti v prospech mBank, vlastníckeho práva k financovanej nehnuteľnosti, zápisu nových stavieb na list vlastníctva, fotodokumentácie, kolaudácie a pod.

 

V prípade nesplnenia stanovených podmienok sú klientom zasielané upozornenia/upomienky elektronicky a prostredníctvom pošty a zároveň sú účtované poplatky (sankcie) za nesplnenie podmienok.

 • Požadované dokumenty potvrdzujúce splnenie podmienky po čerpaní je možné doručiť nasledujúcimi spôsobmi:

  a) odovzdať na obchodnom mieste mBank,
  b) zaslať elektronicky na e-mailovú adresu kontakt@mbank.sk,
  c) zaslať poštou na adresu banky: Loan Management, mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, Pribinova 10, 811 09 Bratislava.
 • V prípade, že nemôžete podmienky po čerpaní splniť do zmluvne určeného termínu, odporúčame vám podať žiadosť o predĺženie termínu pre splnenie podmienok po čerpaní. Môžete tak spraviť nasledujúcimi spôsobmi:

  a) na obchodnom mieste mBank,
  b) prostredníctvom mLinky (platí iba pri prvom predĺžení termínu a maximálne o 3 mesiace),
  c) poštou na adresu banky: Loan Management, mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, Pribinova 10, 811 09 Bratislava. Pri podaní žiadosti korešpondenčnou formou (poštou) musia byť podpisy na žiadosti overené notárom.

 

 • V prípade prvej žiadosti o predĺženie termínu o 3 mesiace nie je účtovaný poplatok. Pri každej ďalšej žiadosti, ako aj pri žiadosti o predĺženie termínu o viac ako 3 mesiace, je účtovaný poplatok.

 

Zároveň upozorňujeme, že nie je možné predĺžiť splnenie podmienky po čerpaní úveru, ktorá sa vzťahuje na zriadenie záložného práva v prospech mBank na prvom mieste.  

              

Súvisiace témy

Ak vám čokoľvek nie je jasné alebo potrebujete poradiť s inou otázkou,
neváhajte kontaktovať operátorov našej mLinky na čísle 0850 60 60 50,
ktorí vám so všetkým radi pomôžu.