Hypotekárne úvery zabezpečené záložným právom k nehnuteľnosti musia mať po celý čas splatnosti úveru aktívne poistenie nehnuteľnosti. Poistenie založenej nehnuteľnosti musí byť minimálne v nasledujúcom rozsahu: poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia nehnuteľnosti živelnou udalosťou, najmä povodňami alebo záplavami, vodou z vodovodných zariadení a nárazom dopravných prostriedkov. Dlžník je povinný zabezpečiť vinkuláciu poistného plnenia z poistnej zmluvy v prospech mBank. Poistná zmluva musí byť uzatvorená po celý čas trvania zmluvy o mHypotéke, t. j. na neurčito.

 • Po zmene poistky je potrebné banke bezodkladne predložiť:
  a) poistnú zmluvu/návrh poistnej zmluvy, pričom poistná suma by mala byť vo výške hodnoty zakladanej nehnuteľnosti,
  b) oznámenie o vinkulácii poistných plnení, ktoré vám príslušná poisťovňa potvrdí na základe žiadosti o vinkuláciu,
  c) doklad o úhrade poistného.

 • Nehnuteľnosť musí byť na predkladaných dokumentoch riadne špecifikovaná:
  - v prípade bytu: číslo bytu, ulica, číslo vchodu, poschodie, súpisné číslo,
  - v prípade domu: ulica, súpisné číslo, parcela.
 • V prípade vzniku poistnej/škodovej udalosti na založenej nehnuteľnosti je potrebné obrátiť sa na príslušnú poisťovňu a bezodkladne nahlásiť poistnú udalosť v zmysle požiadaviek danej poisťovne.

 • Následne sa predmetná poisťovňa písomne obráti na mBank so žiadosťou o súhlas s uvoľnením poistného plnenia v prospech poisteného. mBank danú žiadosť posúdi a pošle stanovisko priamo do poisťovne.

Súvisiace témy

Ak vám čokoľvek nie je jasné alebo potrebujete poradiť s inou otázkou,
neváhajte kontaktovať operátorov našej mLinky na čísle 0850 60 60 50,
ktorí vám so všetkým radi pomôžu.