V prípade, že ste sa ocitli vo finančnej tiesni alebo aktuálne nemáte možnosť hradiť svoje finančné záväzky v plnej výške a včas, mBank vám ponúka tieto možnosti:

 • Odkladom splátky istiny si na určité obdobie (maximálne 6 mesiacov) znížite výšku splátky. Počas odkladu tvorí mesačnú splátku len splátka úrokov a splátka istiny je v nulovej výške.

 • Po skončení odkladu splátok istiny bude vaša mesačná splátka vzhľadom na odloženú istinu vyššia.

 • O odklad splátok istiny je možné požiadať prostredníctvom internet bankingu, mobilnej aplikácie, prípadne prostredníctvom formulára.

 • Pri úverových prázdninách nesplácate istinu ani úroky (iba poplatok za poistenie, ak je uzavreté). Úverové prázdniny – odklad celých splátok – poskytujeme maximálne na obdobie 3 mesiacov.

 • Pri podaní žiadosti o odklad splátok je potrebné myslieť na to, že počas odkladu sa váš úver neprestáva úročiť a tieto úroky budú po skončení odkladu zahrnuté do splátok.

 • O úverové prázdniny (odklad splátok) je možné požiadať prostredníctvom internet bankingu.

 • Predĺžením lehoty splatnosti úveru je možné znížiť mesačný objem finančných prostriedkov vynakladaných na pravidelnú splátku.

 • Lehotu splatnosti je možné pri mHypotéke predĺžiť maximálne na 40 rokov.

 • O predĺženie lehoty splatnosti je možné požiadať písomne prostredníctvom formulára.

 • Pri tomto type zmeny je potrebné uvedomiť si, že predĺženie lehoty splatnosti pre vás znamená, že úver budete splácať pomalšie, a tým pádom sa vám náklady na úver o niečo zvýšia.
 • Požiadať o niektorý z vyššie uvedených pomocných nástrojov je možné najskôr po šiestich riadne uhradených mesačných splátkach, nemali by ste byť v omeškaní so splácaním úveru a nemalo by voči vám byť vedené exekučné konanie.

 • V prípade, že využijete vyššie uvedenú formu pomoci, je potrebné myslieť na to, že to môže negatívne ovplyvniť vašu kreditnú históriu v úverovom registri, môže to tiež znížiť vašu úverovú bonitu alebo spôsobiť, že vám v budúcnosti nebude poskytnutý úver.

 • V prípade, že máte ťažkosti so splácaním úveru, môžete nás vo všedné dni medzi 8:00 a 16:30 kontaktovať tiež telefonicky na tel. 02/323 317 31. Veríme, že spolu nájdeme vhodné riešenie vašej situácie.

 

Súvisiace témy

Ak vám čokoľvek nie je jasné alebo potrebujete poradiť s inou otázkou,
neváhajte kontaktovať operátorov našej mLinky na čísle 0850 60 60 50,
ktorí vám so všetkým radi pomôžu.