späť

Najčastejšie chyby pri investovaní - 1.časť

 

Chyby nerobí iba ten, kto nerobí vôbec nič. I ničnerobenie však môže byť niekedy chybou. Sú však chyby, ktorým sa dá vyhnúť, ktorých dôsledky nemusíme znášať. Aké sú najčastejšie chyby investorov do podielových fondov? Pozrime sa na ne bližšie.

Neznalosť produktu je tým základným nedostatkom každého investora. Nechcem tvrdiť, že by sme mali ovládať všetko od A až po Z, no bez poznania základných princípov fungovania produktu, je to skôr ruleta než investovanie. Poznanie základných typov fondov, ich charakteristiky, ich správania, základných rizík by malo byť samozrejmosťou. Vezmime si k srdcu slová W. Buffeta, známeho investora:„Nikdy neinvestujem do niečoho, čomu nerozumiem“.
Čím viac o investovaní vieme, tým je pravdepodobnosť, že dosiahneme svoje investičné ciele vyššia, resp., keď už dôjde k neočakávaným udalostiam na trhoch, vieme podniknúť nápravné opatrenia efektívnejšie, bez paniky a s chladnou hlavou. 

Nemáme cieľ a určenú stratégiu
Skôr, ako investujeme svoje finančné prostriedky, mali by sme vedieť, kedy tieto peniaze budeme potrebovať, aké zhodnotenie od investovania očakávame, aké riziko sme ochotní postúpiť. Investujeme na pár mesiacov či na niekoľko rokov? Sme ochotní znášať dočasne aj poklesy trhov? Máme v rezerve aj iné peniaze alebo investujeme všetky svoje úspory? Chceme investovať jednorazovo alebo si  sporiť postupne? Podobné otázky si jednoducho položiť musíme, pokiaľ si plánujeme vytvoriť určitú stratégiu ako dosiahnuť požadovaný cieľ.
Pokiaľ nemáme cieľ, je vysoko pravdepodobné, že nás to „zaveje“ niekam, kde sme vôbec nechceli byť. Rovnako tak nás môže priviesť k rozčarovaniu nesprávne zvolená stratégia (to znamená, výber fondov a ich pomer).

Nedodržanie stratégie
Rozhodli sme sa pravidelným investovaním počas obdobia 10 rokov prilepšiť si k dôchodku, nakoľko nás láka cestovanie a dnes si vieme mesačne určitú sumu odkladať.
Po dôslednom posúdení svojho sklonu k riziku, napríklad aj prostredníctvom investičného dotazníka, rozhodli sme sa prvých 6 rokov investovať do akciových fondov a po tomto období, postupne presunúť svoje peniaze do konzervatívnych nástrojov, kde v sporení budeme pokračovať až do ukončenia 10 ročného horizontu. Zabezpečím si tak stabilizáciu svojich úspor a minimalizujeme pravdepodobnosť prípadných poklesov hodnoty fondov pri blížiacom sa ukončení nášho sporenia. Všetko ide podľa plánu a prvé dva roky trhy utešene rastú. V treťom roku ale nastáva prudší pokles a nás oblieva studený pot. Na výpise za posledný rok figurujú čísla so znamienkom mínus. I keď celkovo sme v miernom pluse, vyberáme peniaze a presúvame ich do konzervatívnych bankových produktov, ktoré už poznáme a prinášajú fixný, i keď malý výnos. Na trhu sa však situácia upokojuje a trhy opäť začínajú rásť. My tak prichádzame o možnosť získať zaujímavé výnosy.
Alebo naopak, zvolili sme konzervatívnu stratégiu, nakoľko peniaze potrebujeme už o mesiac. Investovali sme preto prednedávnom do peňažného fondu. Posledné 3 mesiace ale akciové fondy utešené rastú a nás stále viac a viac láka získať nejaké to percento navyše. Presúvame peniaze. Prichádza pokles a s ním naša frustrácia.

Minulá výkonnosť ako hlavný faktor rozhodovania sa už priniesol sklamanie nejednému podielnikovi. Staré známe slovné spojenie „minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov“ je totiž mnohokrát prehliadané či podceňované.  Minulá výkonnosť by rozhodne nemala byť jediných kritériom pri výbere fondov. Pri eufórii vládnucej trhom mnohí neodoláme pokušeniu zmeniť stratégiu a volíme práve rizikovejšie fondy. Ako to už ale často býva, nič nerastie neustále a je len otázkou času, kedy dôjde k väčšiemu či menšiemu poklesu. Pri pohľade na vynikajúci minulý vývoj hodnoty podielov preto skúsme ovládať našu eufóriu, skúsme sa presvedčiť, že navýšenie podielu rizikovejších fondov nenaruší našu stratégiu a najmä, či neohrozí našu finančnú stabilitu v prípade nepriaznivého vývoja.

O týchto chybách, ako aj chybách uvedených v nasledujúcej časti by sa dalo popísať veľa.
Ich stručným popisom vám chceme podať námet na premýšľanie a upozorniť vás na možné podcenenie roky fungujúcich a skúsenosťami overených princípov investovania.
Veríme, že vám sporenie a investovanie prinesie či už v bližšej alebo vzdialenejšej budúcnosti naplnenie vašich cieľov a spokojnosť s využívaním finančných produktov.

 

 

 

Ľubomír Halász

Špecialista pre depozitné a investičné produkty

 

 

Kategórie:

Produkty