späť

Otázky a odpovede z mLinky

najčastejšie otázky

Vážení klienti,


prinášame vám odpovede na vaše najčastejšie kladené otázky, ktoré sa pýtate operátorov mLinky.

1.) Ako odblokovať Internet Banking?
Internet Banking je možné odblokovať len telefonicky prostredníctvom mLinky.
Prihlásite sa ako identifikovaný klient cez číslo 1 ako klient mBank.
Automatická linka vás vyzve k zadaniu svojho identifikátora klienta a tri číslice z vášho telekódu, ktoré automat náhodne vygeneruje.
Následne stlačíte 1,1  a budete priamo prepojení na nastavenie nového dočasného hesla do Internet Bankingu.
Ak nepoznáte svoj telekód, je potrebné zvoliť voľbu 0,0. Budete prepojený priamo na operátora, ktorý vám vysvetlí postup pre nastavenie nového telekódu a odblokovanie IB.
 
2.) Ako zmeniť telefónne číslo
Vaše telefónne číslo môžete zmeniť prostredníctvom operátora mLinky.
Prihlásite sa ako identifikovaný klient cez číslo 1 ako klient mBank.
Automatická linka vás vyzve k zadaniu svojho identifikátora klienta a tri číslice z vášho telekódu, ktoré automat náhodne vygeneruje.
Ďalej stlačte číslo 0  pre spojenie s operátorom, ktorého informujete o požiadavke.
Po vašej identifikácií operátor uskutoční zmenu. Zmena sa prejaví okamžite v systéme a vy budete môcť používať nové telefónne  číslo.
 
3.) Prečo mi nedošla karta?
Dôvodov môže byť niekoľko. O platobnú kartu nebolo v žiadosti o otvorenie účtu požiadané, neaktuálna adresa v systéme mBank, nedostatočne označená poštová schránka. Karty sú zasielané bežnou poštou a za doručenie karty zodpovedá  tretia strana. Po odoslaní karty z banky už banka za doručenie karty nezodpovedá. V prípade , že vám karta nebola doručená kontaktujte nás na mLinke ako identifikovaný klient a operátor overí dátum zaslania karty , správnosť adresy  a v prípade potreby pre vás môže objednať novú kartu.
 
4.) Prečo mám disponibilný zostatok nižší ako účtovný zostatok?
Rozdiel medzi disponibilným a účtovným zostatkom je z dôvodu ešte nezaúčtovaných transakcií vašou platobnou kartou. Všetky transakcie platobnou kartou sú najprv vedené v položke blokovania. Záleží na správcovi bankomatu, alebo ak bola platba realizovaná u obchodníka, záleží od jeho banky, ako rýchlo nám doručí potvrdenie o realizácii transakcie. Až po doručení tohto potvrdenia je transakcia zaúčtovaná. Blokovaná transakcia samozrejme znižuje disponibilný zostatok.
 
5.) Je možné zrušiť blokáciu na platobnej karte?
Blokáciu na vašej karte nie je možné zrušiť. Po vykonaní každej transakcie vašou kartou naša banka obdrží informáciu o platbe a ako banka sme povinní danú sumu na vašom účte zablokovať pre obchodníka, u ktorého ste transakciu vykonali. Obchodník má následne 7 dní na zaúčtovanie, alebo nezaúčtovanie transakcie vykonanej priamo u obchodníka, alebo pri výbere z bankomatu. Pri platbe kartou cez internet je táto doba až 14 dní. Právo na zrušenie transakcie má len obchodník.
 
6.) Ako je to s registráciou karty na PayPal?
Pri registrácii karty v systéme PayPal dôjde zo strany PayPalu ku kontrolnému strhnutiu dvoch čiastok zároveň:  1 EUR a 1,5 EUR (suma môže byť iná pokiaľ klient deklaruje, že je z inej krajiny; tieto hodnoty spravidla platia, pokiaľ uvádza že je zo SR). Tieto transakcie sa objavia okamžite v sekcii Moje karty - Blokovania. V kolónke "miesto transakcie" nájde užívateľ štvormiestny číselný kód na PAYPAL - napr. "7870PAYPAL--*EXPUSE". Toto číslo sa zadá do systému PayPal a tým dôjde k overeniu platobnej karty.  Suma 1 EUR bude vrátená na účet klienta a suma 1,5 EUR ostane pripísaná na PayPal účte.
Poznámka : PayPal nie je služba našej banky a teda aj podrobné ekvivalentné informácie o tomto produkte sú predmetom kompetentných pracovníkov subjektu PayPal. Informácie poskytnuté nami sú sprostredkované na základe osobných skúsenosti našich klientov, a preto môže dôjsť k ich rozličnej interpretácii zo strany našich pracovníkov.
 
7.) Čo je telekód?
Telekód je 6-miestne číselne heslo, ktoré ste si zvolili pri aktivácii vášho účtu. Ak svoj telekód nepoznáte, nový telekód si môžete nastaviť  vo vašom Internet Bankingu v sekcii Nastavenia a Prístup do banky. Pre zmenu telekódu v Internet Bankingu nie je potrebné poznať starý telekód.
Ak nemáte prístup do Internet Bankingu. telekód je možné nastaviť aj telefonicky na mLinke. Stačí zavolať na mLinku a stlačiť 0,0. Budete prepojený na operátora a operátor vám vysvetlí postup na nastavenie nového telekódu.
 
8.) Ako nastaviť preddefinovaného príjemcu?
Zo sporiacich účtov je možné prevádzať prostriedky pomocou preddefinovaného príjemcu. Najprv si však potrebujete príjemcu uložiť do systému.
Kliknite na Zoznam príjemcov pod vašim účtom. Ak ešte nemáte preddefinovaného príjemcu, zobrazí sa vám text „Nemáte preddefinovaných príjemcov“. Na ľavej strane v menu sa vám zobrazí položka Nový príjemca. Po zvolení tejto položky môžete vyplniť formulár s informáciami o príjemcovi. Po zadaní potrebných údajov obdržíte  SMS správu s heslom na potvrdenie Preddefinovaného príjemcu. Po uložení príjemcu do systému je potrebné ešte raz kliknúť na Zoznam príjemcov, kde uvidíte nového príjemcu. V detailoch príjemcu máte odteraz možnosť vykonávať prevody.


 mLinka

 

Call-centrum mLinka:                          0850 60 60 50
volanie z mobilnej siete             + 421 850 60 60 50       
volanie zo zahraničia                  + 421 232 101 080   

 

 

Operátori call-centra mLinka sú vám k dispozícii v pracovné dni od 07:00 do 22:00 hod.
Informačný servis, blokovanie kariet a predaj produktov funguje nonstop.

 

FAQ - otázky a odpovede

Automatická hlasová služba

Prístupové kanály

 

Príjemny deň všetkým klientom praje

tím mLinky

Kategórie:

Aktuality