späť

Skôr ako začneme...

Iste mi dáte za pravdu, že pred takým dôležitým krokom, akým je investovanie svojich peňazí, by sa mal každý investor „vyzbrojiť“ tými správnymi informáciami. O tom, kam vlastne investuje, o poplatkoch, o možnom výnose, o riziku a podobne. Skôr ako teda začneme „naostro“, nezaškodí možno ani pre Vás, ktorí ste už „privoňali“ k investovaniu, aby ste si pripomenuli niektoré základné veci...

Podielové fondy – pojem, ktorý je pre väčšinu z vás už iste dobre známy alebo ste už o nich pravdepodobne niekde počuli. Mnohí už, predpokladám, s investovaním máte aj svoje skúsenosti. Niektorí podielové fondy už možno máte a ani o tom neviete. Prečo to hovorím? Je to aj moja osobná skúsenosť s niektorými známymi, ktorí mi povedali, že fondy nie sú pre nich, že sú len pre „bohatých“. No ak si sporíte v 2.pilieri alebo máte doplnkové dôchodkové sporenie (tzv. tretí pilier), vaše peniaze smerujú....Skúste si tipnúť, kam...Áno, tušíte správne, do fondov...

Investovanie do podielových fondov je moderným, vo vyspelom svete bežným spôsobom zhodnocovania finančných prostriedkov obyvateľstva. Či už vo forme jednorazových vkladov alebo sporenia. Investor (podielnik) tak už pri nižších sumách môže profitovať z vývoja na kapitálových trhoch. Podielové fondy vytvárajú správcovské spoločnosti (asset management), ktoré tieto fondy spravujú. Sú, ako som už vyššie naznačil, nástrojom zhodnocovania prostriedkov ľudí, ktorí si šetria na dôchodok v 2.pilieri (DSS), v doplnkovom dôchodkovom sporení (predtým DDP), sú súčasťou investičného životného poistenia.

Investor sa o bezpečnosť svojich peňazí z pohľadu rizika krachu obávať nemusí. Samotný fond je totiž akási „kopa peňazí“, účet, nie je to firma ( a.s., s.r.o,..). Táto „kopa peňazí“ ostáva nedotknutá aj pri prípadnej zmene správcu. Čo však musí brať do úvahy, je riziko výkyvu hodnoty jeho investície, prípadne riziko menové (v prípade investície do fondov vedených v cudzej mene). Výnos nie je dopredu garantovaný, no pri dodržaní princípov investovania sa klientovi ponúka možnosť dosiahnuť zaujímavé zhodnotenie svojich peňazí, ktoré porazí infláciu (stratu kúpnej sily). To je moment, na ktorý mnoho ľudí zabúda pri výbere produktov, ktoré majú síce garantovaný výnos, no voči miere inflácie nedostatočný. To spôsobuje, že ich majetok v čase nerastie, ale skôr naopak.

Investovanie do podielových fondov je ošetrené zákonmi, spadá pod dohľad Národnej banky Slovenska a podlieha kontrole činnosti správcov zo strany ich depozitárnych bánk. Účtovníctvo správcov a fondov podlieha auditu. Z tohto pohľadu môže byť teda bežný investor pokojný.

O samotných princípoch investovania, o jednotlivých druhoch fondov, o rizikách i výhodách si povieme v budúcej časti nášho seriálu :) Teším sa na Vaše podnety.

       

 

Ľubo Halász
Sales Investment Funds Specialist

mBank

 

Kategórie:

Produkty