späť

Fondy sú ako ľudia. Každý je iný...

V minulom príspevku sme začali hovoriť o podielových fondoch. Načrtli sme ich význam a ich miesto v portfóliu každého klienta. Dnes si povieme, aké možnosti slovenský investor má, aké typy fondov sú mu k dispozícii pri napĺňaní jeho investičných cieľov.

Aké fondy teda poznáme?

Podľa druhu cenných papierov, aké fond nakupuje, delíme fondy na tieto hlavné kategórie:
Fondy peňažného trhu, dlhopisové fondy, akciové fondy, zmiešané fondy, fondy fondov, špeciálne fondy a zaistené fondy.

Fondy peňažného trhu sú určené predovšetkým veľmi konzervatívnym investorom, ktorí nie sú ochotní znášať výkyvy trhu alebo investorom, ktorí chcú svoje finančné prostriedky investovať len na krátky čas (cca 1 rok). Manažéri takýchto fondov nakupujú cenné papiere, akými sú napríklad štátne pokladničné poukážky a časť prostriedkov zvyčajne nechávajú i na termínovaných účtoch. Väčšinou dosahujú o niečo vyššie výnosy ako porovnateľné termínované účty v bankách. Ich nevýhodou je, že v období vyššej inflácie nemusia priniesť investorovi reálne zhodnotenie jeho investície.

Dlhopisové fondy nakupujú do svojho portfólia predovšetkým dlhopisy (obligácie), ktoré vydávajú (emitujú) štáty, mestá alebo podniky. Sú určené investorom, ktorí sú ochotní investovať na obdobie aspoň 2 – 3 rokov a znášať aj mierne výkyvy hodnoty svojej investície. Prinášajú zvyčajne vyšší výnos ako fondy peňažné. Sú dobrou alternatívou k strednodobým a dlhodobým termínovaným účtom v bankách.

Akciové fondy sú spomedzi všetkých typov fondov najvýnosnejšie, ale aj najvolatilnejšie (ich hodnota najviac kolíše). Preto sú vhodné pre investorov, ktorí už majú isté skúsenosti alebo sú ochotní a schopní znášať tieto výkyvy hodnoty. Odporúča sa pri nich investičný horizont aspoň 5 rokov. Tieto fondy majú vo svojom portfóliu nakúpené najmä akcie. Buď ide o akcie veľkých firiem (napr. Blue chips) alebo malých podnikov (Small Caps), prípadne nakupujú akcie iba z jedného odvetvia – napríklad akcie farmaceutických firiem a podobne. Platí, že čím je fond užšie zameraný, tým vyšší potenciálny výnos, ale aj pokles, so sebou prináša.

Zmiešané fondy sú, ako už z názvu vyplýva, zložené z viacerých typov cenných papierov, najčastejšie z akcií a dlhopisov. Ich pomer je v každom fonde iný, preto je dôležité si informácie o zložení fondu zistiť v jeho štatúte. Sú akousi strednou cestou medzi volatilnejšími akciovými fondmi a konzervatívnejšími dlhopisovými fondmi. Odporúčaná doba investovania je aspoň 3 roky.

Fondy fondov väčšinu svojich aktív umiestňujú do podielových listov iných fondov. Ich výhodou je, že investor má možnosť investovať aj menšiu sumu do fondov, do ktorých by inak musel investovať vyššiu vstupnú investíciu. Nevýhodou je, že pri nich môže dochádzať k dvojitému účtovaniu poplatku za správu fondu, čo znižuje potenciálny výnos.

Špeciálne fondy predstavujú na Slovensku najmä tzv. realitné fondy, ktoré investujú majetok fondu do veľkých realitných projektov alebo nakupujú akcie realitných a stavebných spoločností.

Osobitnú skupinu predstavujú tzv. zaistené fondy, ktoré investorom garantujú návratnosť istiny (prvotného vkladu) aj pri negatívnom vývoji kurzu podielu. Zvyčajne ho však aj ochudobňujú o potenciálny výnos. Niektoré garantujú aj minimálny výnos. Predčasný výber je na rozdiel od „klasických“ fondov spoplatňovaný nezanedbateľným poplatkom. Investor musí rátať zvyčajne aj s možnosťou, že v prípade negatívneho vývoja nemusí reálne zhodnotiť svoju investíciu (výnos nižší ako inflácia, resp. len vrátenie istiny). Tieto fondy majú poväčšine vopred určenú životnosť (na Slovensku obyčajne 2 – 5 rokov) a investícia je možná v tzv. upisovacom období, ktoré trvá zvyčajne 1 mesiac.

Tak, máme za sebou, možno pre niektorých z vás, niekoľko prvých a nových pojmov. Veríme, že vám pomôžu zorientovať sa v širokej ponuke fondov a nájsť si pre vás tie správne.

       

 

Ľubo Halász
Sales Investment Funds Specialist

mBank

 

Kategórie:

Produkty