späť

Nový sadzobník poplatkov od 15.8.2012 a zmeny v Obchodných podmienkach

Sadzobník

Vážení zákazníci,

dňa 15.8.2012 vstupuje do platnosti nový Sadzobník poplatkov a meníme Obchodné podmienky k našim produktom.

Prosíme, venujte pozornosť zmenám, ktoré sú konkrétne popísané v blogu.

Nový Sadzobník poplatkov

Súčasné poplatky sa nemenia, pridávame nový odstavec pri účte mKONTO (pridávame Povolené prečerpanie) a znižujeme poplatok pri úvere mPÔŽIČKA plus.

Povolené prečerpanie mKONTO

znížený poplatok pri pôžičke

 
Obchodné podmienky poskytovania úveru mPÔŽIČKA plus

mPÔŽIČKA plus bude klientom poskytovaná prostredníctvom predschválenej ponuky v internet bankingu a jej schválenie prebehne on-line.
V súvislosti s touto novinkou pridávame do definícií a pojmov "internet banking" a bod 4, v ktorom sú popísané podmienky pre jej získanie cez internet banking.

 
Obchodné podmienky zriaďovania a vedenia bežných, sporiacich účtov a účtov k hotovostnému úveru v mBank

Povolené prečerpanie k účtu mKONTO bude klientom poskytované prostredníctvom predschválenej ponuky v internet bankingu. Do definícíí a pojmov pridávame Povolené prečerpanie, Úverovú schopnosť a Zmluvu o povolenom prečerpaní. Do dokumentu pridávame bod 3, kde sú podrobné podmienky Povoleného prečerpania.

 
Obchodné podmienky vydávania a používania kreditných kariet v mBank

Rovnako ako pri predošlých úverových produktoch, aj mKREDITKA bude poskytovaná klientom prostredníctvom predschválenej ponuky v internet bankingu. Do dokumentu pridávame bod 4 s podrobnými podmienkami ku kreditnej karte schválenej cez elektronické služby.

 

tím mBank

 

Sadzobník poplatkov platný od 15.8.2012
Obchodné podmienky poskytovania úveru mPÔŽIČKA plus
Obchodné podmienky zriaďovania a vedenia bežných, sporiacich účtov a účtov k hotovostnému úveru v mBank
Obchodné podmienky vydávania a používania kreditných kariet v mBank

Kategórie:

Aktuality