späť

Kríza

Nikomu z vás to zrejme neušlo. Palcové titulky „Finančná kríza“, či „Finančné trhy kolabujú“...

Nielen finančné trhy. Pri pohľade na výpis z investičného účtu sú blízko ku „kolapsu“ aj mnohí klienti. Telefóny v bankách a poradenských firmách vyzváňajú...

„Sľubovali mi 8% ročne!“ , „Vraj to nie je podvod a aha, som v mínuse 30% !“
Že to poznáte? Dúfam, že sa pri pohľade na nelichotivé výsledky nikomu nič vážne nestalo.
Pocity musia byť ozaj nepríjemné. Ako na strane klientov, tak na strane poradcov. Niet divu.
Recesie, krízy, prepady kurzov sú však prirodzeným javom na finančných trhoch. História však ukazuje, že vždy po týchto prepadoch príde rast. Nik však nevie s istotou povedať, ako hlboko môžu kurzy klesnúť, či ako dlho budú v „červených číslach“.
I takéto javy a udalosti však majú v sebe niečo pozitívne. Prinášajú možnosť nakupovať lacnejšie a získať tak vyššie zhodnotenie v budúcnosti. Iste, pre tých, ktorí majú za čo dokupovať :) Kvalitnejší finanční poradcovia svojim klientom radia investovať pravidelne, prípadne mať vždy istú časť svojich prostriedkov investovanú konzervatívne pre prípad, že dôjde k takýmto poklesom. To je i naše odporúčanie, najmä pre tých viac dynamických investorov.
Pozrime sa, ako hlboko dokázali akcie a dlhopisy v minulosti klesnúť a ako dlho im trvalo, kým sa vrátili na pôvodné hodnoty.
Pri pohľade na americké akcie a dlhopisy, za uplynulých 30 rokov najhlbšie klesli dlhopisy v roku 1980 o cca 8%. Návrat „na nulu“ trval cca 2 roky. Akcie najhlbšie klesli o 46% v októbri 2002. Až v roku 2006 dosiahli pôvodné hodnoty. Pokles začal v r.2000, trval 2 roky a ďalšie 4 roky sa trhy zotavovali.
Ako vidíme, akcie majú nielen hlbšie, ale aj dlhšie prepady. Z tohto vývoja by sme sa mali poučiť a dôsledne zvážiť svoje plány a investovanie s nimi zosúladiť. Ak totiž klient investoval v r.2000 s cieľom o 5 rokov peniaze použiť napr. na štúdium a vložil všetko čo mal jednorázovo, nuž.... Preto vždy pri investovaní zvážte, čo a kedy chcete investovaním dosiahnuť. Podotýkam však, že prípad 6 ročnej periódy je v posledných 30 rokoch ten „najhorší“, ostatné poklesy a následné zotavenia trvali v priemere cca 1 až 2 roky.
Akcie sú síce volatilné (ich hodnota výraznejšie kolíše), no prinášajú v dlhšom časovom horizonte vyššie zisky ako dlhopisy, peňažné fondy či termínované vklady. Reálna výkonnosť (očistená o infláciu) amerických akcií na desaťročných periódach za obdobie posledných 38 rokov pohybuje v intervale od -3,7% po 16,3% p.a.
Stále sa však bavíme o investovaní v USD. Len málokto si nevšimol vývoj tejto meny vo vzťahu k SKK. Preto pri investovaní treba prihliadať aj na menové riziko. Výkonnosť investície by sme mali merať v tej mene, v ktorej plánujeme peniaze spotrebovať. Pre väčšinu z nás je to slovenská koruna, onedlho to bude Euro. Od 1.1.2009 teda pre nás ubudne jedno riziko a to riziko kurzové pri eurových fondoch .
I napriek existencii kríz na akciových trhoch je investovanie do akcií veľmi dobrou príležitosťou, ako reálne zhodnotiť svoje peniaze. V minulosti boli zatiaľ všetky prepady vyrovnané, i keď každý za iné obdobie. Tí investori, ktorí pri poklesoch (do)investovali, získali vyššie výnosy, a naopak, tí, ktorí peniaze vybrali, prerobili.
Nezabúdajme, že i taká inflácia ostáva často nepovšimnutá pri nakladaní s úsporami. Vložiť peniaze na účty, ktoré garantujú, resp. prinášajú výnosy nižšie, než je miera inflácie v danom období, totiž prináša investorom stratu. Stratu kúpnej sily. Riešením pre nás teda môže byť uvážená diverzifikácia (rozloženie rizika) podľa svojho cieľa a nášho sklonu k riziku.
Zachovajme teda chladnú hlavu a ovládnime emócie skôr, ako urobíme akékoľvek rozhodnutie.
Čo najviac správnych rozhodnutí Vám praje

 

Ľubo Halász
Sales Investment Funds Specialist

mBank

Kategórie:

Produkty