späť

Zmena úrokových sadzieb

Vážení zákazníci,


na finančných trhoch naďalej pokračuje trend poklesu úrokových sadzieb, ktorý núti všetky banky prispôsobovať sa podmienkam a znižovať úrokové sadzby na sporiacich účtoch a termínovaných vkladoch.

Preto si vás dovoľujeme informovať o zmenách v úrokových sadzbách vybraných produktoch mBank:

Od 15.8.2016 sa úrokové sadzby menia nasledovne:


eMax Plus      základná úroková sadzba: 0,05 % p.a.
                        zvýhodnená úroková sadzba: 0,50 % p.a.

mSporenie     základná úroková sadzba: 0,05 % p.a.


eMax Biznis   základná úroková sadzba: 0,05 % p.a.

mVklad           3 mesiace: 0,05 % p.a.
                         6 mesiacov: 0,05 % p.a.
                         9 mesiacov: 0,05 % p.a.


Všeobecne však platí, že úroková sadzba by nemala byť jediným a smerodajným kritériom pri rozhodovaní či sporiť alebo nie. Pravidelným sporením aj malých súm si vytvárate finančnú rezervu do budúcna na pokrytie neočakávaných udalostí, alebo si môžete nazhromaždiť dostatočnú sumu na splnenie Vašich snov. Navyše naše úrokové sadzby na sporiacich účtoch sú i po ich úprave nastavené tak, aby uchovávali kúpnu silu Vašich peňazí, a boli teda vyššie ako inflácia.


Ostatné úrokové sadzby zostávajú bez zmeny.

Veríme, že nám zachováte svoju priazeň i naďalej.

Tím mBank
 

Kategórie:

Aktuality, Produkty