späť

Oznámenie o nových obchodných podmienkach

Pred pár dňami sme vám predstavili novinku spočívajúcu v možnosti šifrovania výpisov, vďaka ktorému budú všetky informácie uvedené vo vašich výpisoch z účtov a kreditnej karty ešte bezpečnejšie.


Teraz by sme vás radi zoznámili s ďalším typom zabezpečenia, a teda zo zabezpečením internetových platieb kartou, tzv. 3D Secure. Tieto novinky sme pridali do Všeobecných obchodných podmienok a zároveň sme niektoré už existujúce body upresnili, doplnili a preformulovali aby boli jasnejšie. Poďme sa teda spoločne pozrieť na novinky v oblasti zabezpečenia a úpravy všeobecných obchodných podmienok platných od 20.11.2016.

 


3D Secure
O bezpečnosti na internete vás neustále informujeme na našom blogu. Aby sme ešte lepšie zabezpečili vaše financie, novo spúšťame tzv. 3D Secure, ďalší stupeň zabezpečenia vašich platieb kartou na internete. Táto funkcia je možná pri platbách pri obchodníkov, ktorí službu 3D Secure podporujú a sú označení týmito logami:

 
Pri platbe Vám bude zaslaný jednorazový kód SMS, vďaka ktorému potvrdíte, že kartou platíte naozaj vy a nie žiadny internetový podvodník.


Dôležité upozornenie: 3D Secure bude na všetkých kartách mBank spustený postupne od dátumu platnosti podmienok.. Celý proces bude trvať niekoľko týždňov, takže je pravdepodobné, že v prípade ak  máte viac kariet, na každej z nich dôjde ku spusteniu tejto funkcie v iný čas. O nastavenie 3D Secure na konkrétnej karte vás budeme informovať individuálne.


Informácie o 3D Secure nájdete v:
•    Obchodných podmienkach vydávania a používania debetných platobných kariet v mBank v novom bode 1.2.26 a v existujúcich bodoch 2.6.1 a 2.6.7

 

História transakcii v mobilnej aplikácii

Do všeobecných obchodných podmienok sme ďalej doplnili informácie, že História transakcii je dostupná aj v mobilnej aplikácii.


Doplnené nájdete v:
•    Obchodných podmienkach vydávania a používania debetných platobných kariet v mBank v bode 2.8.1
SEPA Inkaso
Zmeny vo Všeobecných obchodných podmienkach týkajúce sa SEPA Inkás vyplývajú z povinnosti mBank zaviesť nové platobné štandardy SEPA pre SEPA Inkasa (SEPA DIRECT DEBIT) platné od 20.11.2016.


Čo sa zmení:
•    Skráti sa čas pre spracovanie inkasných výziev, ktoré mBank príjme od bánk inkasných spoločnosti.
•    Klient bude mať kratší čas na akceptovanie nového súhlasu so SEPA Inkasom. O každom novom súhlase na SEPA Inkaso bude klient informovaný SMS správou a správou v Internet bankingu, kde získa aj informácie o čakajúcom súhlase so SEPA Inkasom, ktorý čaká na autorizáciu.
•    Nový súhlas so SEPA Inkasom môže klient autorizovať prostredníctvom Internet bankingu alebo mLinky.Návrhy nového znenia príslušných podmienok môžeme kedykoľvek pre dátumom ich účinnosti písomne odmietnuť. V prípade ak tak neurobíte, platí že navrhované zmeny prijímate.

Všeobecné obchodné podmienky

OP k bežným, sporiacim a vkladovým účtom a povolenému prečerpaniu v mBank

OP vydávania a používania debetných platobných kariet v mBank

OP k bežným a sporiacim účtom a debetným kartám pre podnikateľov v mBank