späť

Najčastejšie otázky a odpovede o zmenách v odosielaní platieb

V posledných dňoch sa viacerí z vás pýtali na zmeny súvisiace so zadávaním platieb. Dôvody, pre ktoré ku zmene došlo sme bližšie popísali v článku na našom blogu.

Mnohí z vás chceli vedieť, či zmeny neovplyvnia existujúce trvalé platby alebo inkasá a teda či faktúry za bývanie, služby a pod. budú bez problémov uhradené. Netreba sa obávať, trvalé platby aj inkasá zadané v minulosti sa budú i naďalej vykonávať.

Nižšie nájdete ďalšie frekventované otázky, spolu s krátkym návodom ako v danej situácii postupovať.

 

 

Nedarí sa mi uskutočniť platbu prijímateľovi z Adresára alebo z Histórie. Čo mám robiť?

Ak sa vám nedarí odoslať platbu, ktorú ste si uložili v Adresári alebo chcete zopakovať platbu z Histórie, skontrolujte či pole „Názov prijímateľa“ obsahuje reálny názov alebo meno. V prípade, že je uvedená len pomlčka, podčiarkovník, prípadne len jedno písmeno alebo číslo, zobrazí sa upozornenie, že platbu nie je možné vykonať:

„Zadali ste nesprávny alebo neúplný názov prijímateľa. Skontrolujte názov prijímateľa, inak nebude možné platbu vykonať.”

Bez ohľadu na to, či sa snažíte previesť prostriedky na účet vedený v mBank , alebo do inej banky v rámci EÚ, kontrola „Názvu prijímateľa“ vás nepustí ďalej, kým nenahradíte niektorý z nepovolených znakov reálnym názvom prijímateľa. Nahraďte pomlčku, podčiarkovník alebo mriežku reálnym názvom (menom prijímateľa) a platbu bez problémov vykonáte.

 

 

Poraďte mi prosím, ako mám postupovať pri zadaní nového trvalého príkazu?

Ak chcete zadať nový trvalý príkaz, je potrebné vyplniť „Názov prijímateľa“ reálnym názvom. Názov prijímateľa nesmie po novom obsahovať pomlčku, podčiarkovník, mriežku, jedno písmeno alebo jednu číslicu. Inak sa zobrazí upozornenie, že platbu nie je možné vykonať:

„Zadali ste nesprávny alebo neúplný názov prijímateľa. Skontrolujte názov prijímateľa, inak nebude možné platbu vykonať.“

Nahraďte nepovolený znak (-, ---, _ _ _, ..., +++, <<, %%%, §§§)v názve prijímateľa reálnym názvom či menom prijímateľa, ako je napríklad Ján Novodobý, resp. Firma, s.r.o.

 

 

Ako zmením parametre trvalej platby (trvalého platobného príkazu)?

Ak sa Vám nedarí zmeniť trvalú platbu (trvalý príkaz) jednou z príčin môže byť že „Názov prijímateľa“ platby nie je uvedený správne. Je možné, že názov prijímateľa uvádzate ako „pomlčku“, alebo nejaký znak, ktorý nie je povolený (..., ---, - , _ _ _ , +,#, $, ‚‘‘, §, \, !, alebo ako zhluky písmen šč, ľč, ťžýá, áíé, ,,,,, ;;;, ). Je potrebné vyplniť „Názov prijímateľa“ reálnym názvom. Nezadávajte do názvu prijímateľa pomlčku, podčiarkovník „_“, plus, mriežku, bodku, jedno písmeno alebo jednu číslicu. Inak sa určite stretnete s upozornením, že platbu nie je možné vykonať. Konkrétne sa zobrazí upozornenie:

„Je nám ľúto, trvalú platbu je potrebné zadať celú znovu, s doplneným názvom prijímateľa.”

Zaregistrujte trvalú platbu/ trvalý príkaz nanovo a zadajte reálny názov prijímateľa a trvalú platbu bez problémov zaregistrujete/ vykonáte.
 

 

Nedarí sa mi odoslať jednorazovú platbu. Postupujem rovnako ako vždy doposiaľ. Ako mám postupovať?

Jednou z príčin môže byť, že „Názov prijímateľa“ platby nie je uvedený správne. Je možné, že názov prijímateľa uvádzate ako pomlčku, alebo nejaký znak, ktorý nie je povolený (..., ---, - , _ _ _ , +,#, $, ‚‘‘, §, \, !, alebo ako zhluky písmen šč, ľč, ťžýá, áíé), a preto sa vám zobrazuje upozornenie:

„Zadali ste nesprávny alebo neúplný názov prijímateľa. Skontrolujte názov prijímateľa, inak nebude možné platbu vykonať.“

Riešením je opraviť Názov prijímateľa na reálny názov alebo meno a platbu bez problémov odošlete

Ak bude platba odoslaná do banky s neúplným názvom prijímateľa, je možné, že banka prijímateľa sa bude dopytovať na presný názov, alebo platbu vráti. S tým sa môžu viazať poplatky za sprostredkovanie doručenia platby, ktoré môžu byť dodatočne zúčtované na ťarchu odosielateľa.