späť

Čo je to podielový fond?

Machri v investovaní už podielové fondy dobre poznajú. No kto sa na finančný trh ešte len chystá, neoľutuje, keď sa s fondami zoznámi – sú totiž tým najjednoduchším spôsobom, ako sa stať investorom.

 

 

Princíp podielového fondu

Princíp je veľmi jednoduchý. Vychádza z toho, že človek, ktorému z mesačnej výplaty ostane niečo k dobru, si príliš veľa akcií ani dlhopisov nenakúpi. Pokiaľ sa však spojí s viacerými ľuďmi a všetci vložia do fondu svoje drobné prostriedky, môžu investovať spoločne!

Vstúpiť do fondu môžete kedykoľvek a rovnako tak vám ho nikto nebráni kedykoľvek opustiť. Sila spolupráce investorov tkvie v tom, že môžu investovať aj do drahších akcií výborne prosperujúcich spoločností. Nemusia sa pritom obmedzovať len na jeden podnik – ich investície sa môžu rozložiť medzi viac firiem.

 

 

 

Ako funguje celý proces

 

  

Investičná spoločnosť

Ďalšou výhodou podielového fondu je, že sa o vaše investície starajú profesionáli, ktorí sa naplno venujú tomu, ako vytvoriť pre akcionárov zisk. Dlhodobo sledujú vývoj akcií na trhu a majú prehľad o tom, aké odvetvia, regióny alebo meny sú v rozkvete a ktoré, naopak, upadajú. Dalo by sa povedať, že stačí uskutočniť investíciu, a potom už len pokojne sedieť a sledovať výnosy – správcovia fondov pracujú na tom, aby boli prostriedky ziskové.

 

Ich činnosť reguluje zákon a kontroluje ju audítor a depozitár (banka, ktorá eviduje majetok fondu). S vaším majetkom teda profíci nakladajú pod dohľadom a podľa presne vymedzených pravidiel.

 

 

 

Možnosť voľby

To, samozrejme, neznamená, že za vás bude investičná spoločnosť rozhodovať o všetkom. Pri vstupe do fondu si sami zvolíte svoju investičnú stratégiu.

 

Čo chcete nakupovať:

 • Akcie
 • Dlhopisy
 • Meny
 • Komodity
 • a ďalšie…


Kde (v akom regióne) chcete investovať:

 • USA
 • Európa
 • Ázia
 • Rozvinuté/rozvíjajúce sa trhy
 • Celý svet
 • a tak ďalej…

 

V akom ekonomickom odvetví:

 • Priemysel
 • Umelá inteligencia
 • Zdravotná starostlivosť
 • Finančné služby
 • Alternatívne energie
 • a mnoho ďalších…

A akú mieru rizika ste ochotní podstúpiť.

Našim klientom ponúkame podielové fondy s mierou rizika na škále od 2 do 7. Tu platí pravidlo, že čím vyššia je miera rizika, tým sú vyššie potenciálne zisky (a naopak).

 

 

 

Podielový list

 Nemusíte sa báť, že by ste svoje peniaze odovzdali do spoločnej kasy, ku ktorej má každý prístup. Za svoju investíciu totiž dostanete podielový list. Čím viac na začiatku zaplatíte, tým viac podielových listov dostanete.

 

Tieto listy vám zaručujú stály podiel na celkovom majetku podielového fondu. Ak by teda vo vašom fonde bolo celkom 100 podielových listov a vy by ste vlastnili 3 z nich, môžete si vždy nárokovať 3 % z celkového majetku všetkých investorov.

 

 

 

Zisk a strata

 V prípade podielového fondu hovoríme o realizovaných a nerealizovaných ziskoch a stratách. Hodnota akcií na trhu sa neustále hýbe, takže nie je potrebné hneď panikáriť, keď klesne. Strata je len teoretická, pretože situácia sa môže rýchlo obrátiť. Pokiaľ však zazmätkujete a hneď predáte svoju investíciu, túto teoretickú stratu zrealizujete. V prípade, že sa finančný trh začne vyvíjať smerom nahor, sa tak pripravíte o možný zisk.


Nezabúdajte, kedy je najvýhodnejšie nakupovať: keď je niečo lacné. Pokles akcií teda nie je malér, je to príležitosť k výhodnému nákupu.

 

 

 

Výber získaných peňazí

 Tú najkrajšiu časť sme si nechali na koniec. :)

 

S tým, ako bude stúpať a klesať hodnota akcií či dlhopisov, bude kolísať aj hodnota majetku jednotlivých podielových fondov. Keďže vám z celkového majetku fondu náleží určité percento, a nie len suma, bude kolísať aj hodnota vašich podielových listov. Keď uvidíte, že je ich hodnota príjemne vysoká, môžete jednoducho peniaze vybrať – predať svoje podielové listy za ich aktuálnu trhovú cenu. A to voláme realizovaný zisk.