späť

Podľa čoho spoznáte, či sa vám úver oplatí? Riaďte sa RPMN

 

Žiadali ste niekedy o úver a nemohli prísť na to, či je pre vás výhodný? Ak áno, určite si zapamätajte skratku RPMN, čo je ukazovateľ ročnej percentuálnej miery nákladov, ktorý udáva percentuálny podiel z dlžnej čiastky, ktorý musí ročne človek zaplatiť. Vďaka tomu už budete nabudúce múdrejší a výhodnosť úveru si sami jednoducho zistíte.

 

Okrem RPMN je dobré poznať aj úrokovú sadzbu úveru. Väčšina z nás sa už stretla s oboma pojmami, ale málokto dokáže vysvetliť, čo ktorý z nich znamená a aký je medzi nimi rozdiel. Viete to?

 

Úroková sadzba nie je RPMN
Zjednodušene možno povedať, že úroková sadzba udáva hodnotu, ktorú zaplatíte na úrokoch za jeden rok. RPMN naproti tomu zahŕňa všetky finančné náklady, ktoré sú s úverom spojené. Ide o tzv. ročnú percentuálnu mieru nákladov, a okrem výšky úrokovej sadzby sa v nej premietne aj údaj o všetkých nákladoch s pôžičkou spojených, ako sú napríklad poplatok za poskytnutie pôžičky, uzavretie zmluvy, správu úveru alebo tiež poistenie schopnosti splácať. RPMN je vždy vyššia ako úroková sadzba.

 

Prečo sa používajú dve hodnoty?
Výpočet RPMN upravuje Zákon o spotrebiteľských úveroch č. 129/2010 Zb. Na základe neho je potom možné jednoducho si pôžičky od rôznych bánk porovnať a rozhodnúť sa pre tú najvýhodnejšiu.

 

Ako si RPMN spočítať v praxi?
Výpočet RPMN je zložitý a dokážu to len veľmi talentovaní matematici. Ide o náročný vzorec, ktorý však nemusíte nutne poznať. Poskytovatelia úverov sú totiž povinní uvádzať pri svojich ponukách i RPMN. A aj napriek tomu, že sa to vo všetkých prípadoch nedeje, v mBank ju udávame pri všetkých spotrebiteľských pôžičkách. U nás je vám teda hneď jasné, do akej miery pre vás úver výhodný.