späť

Lepší vrabec v hrsti, ako holub na streche?

 

My Slováci patríme medzi veľmi konzervatívnych investorov. Máme radi istotu, vopred jasné podmienky, nechceme stratiť, prerobiť. Veď „lepší vrabec v hrsti, ako holub na streche“, zvykne sa vravieť.
Na druhej strane sme ale ľudia ekonomickí, a tak poškuľujeme po rôznych ponukách, ako čo najlepšie umiestniť naše peniaze a získať na úrokoch čo najviac.

  

Kam teda s našimi peniazmi? Takmer každému by pri tejto otázke na um prišiel termínovaný vklad, ktorý hádam nikomu predstavovať netreba. Stále patrí medzi klientmi bánk k veľmi populárnym depozitným produktom. Na druhej strane, podielové fondy sú stále pre mnohých „terra incognita“, zem nepoznaná, i keď ich história na Slovensku už píše svoju druhú desaťročnicu. A čo nepoznáme, toho máme tendenciu sa obávať. Skúsme si teda viac priblížiť podielové fondy a to porovnaním s tým, čo tak dobre poznáme - s termínovaným vkladom.  Aký je teda rozdiel medzi fondom a „termiňákom“?


Začnime pre garanciách. Bankový termínovaný vklad je chránený fondom na ochranu vkladov a teda v prípade, že by došlo k ukončeniu činnosti banky, klient má právo na výplatu peňažných prostriedkov, ktoré na vklad vložil.
Podielový fond pod ochranu FOV nespadá. To však ešte nemusí znamenať, že peniaze nie sú chránené vôbec.
Podielový fond nemá právnu subjektivitu a v prípade problémov správcovskej spoločnosti, ktorá fond spravuje, budú peniaze podielnikov (investorov) po rozhodnutí NBS spravované inou správcovskou spoločnosťou. Navyše, majetok fondu je oddelený od majetku správcovskej spoločnosti a zákon definuje okrem iného aj rozloženie rizika vo fonde.
Podnikanie bánk a správcovských spoločností (veľmi často sú to práve dcérske spoločnosti bánk) je ošetrené príslušnými zákonmi, na ktorých dodržiavanie dohliada Národná Banka. Činnosť správcu kontroluje aj depozitárna banka, ktorá vedie účty spoločnosti i fondov.

 

A čo výnos ? Ten je na termínovanom vklade – na rozdiel od fondu, vopred jasný. Podielové fondy dosahujú rôzne výnosy v závislosti od situácie na trhoch. Nižšie výnosy, no rovnako s tým aj spojené menšie výkyvy (volatilita) hodnoty dosahujú peňažné fondy, ktoré spolu s dlhopisovými predstavujú akúsi alternatívu k bankovým vkladom. Vyššie riziko kolísania hodnoty, no zároveň vyšší potenciál výnosu majú fondy zmiešané a akciové. Je na mieste poznamenať, že veľmi častou chybou je porovnávanie minulej výkonnosti fondu s úrokovou sadzbou na termínovanom vklade, čiže jeho budúcim výnosom. Minulá výkonnosť fondu, ktorá bola povedzme v porovnaní s „termiňákom“ horšia za určité obdobie, neznamená, že to tak bude naďalej. Práve naopak, fond môže  dosiahnuť výrazne vyšší výnos ako termínovaný vklad.

 

Kým v minulosti predstavovali podielové fondy aj nástroj, ktorý umožňoval získať výnosy oslobodené od dane, dnes tomu žiaľ tak nie je. Rovnako vklady ako i fondy podliehajú daňovej povinnosti.  Viac o daňovej povinnosti sa dočítate tu.

 

Na čo by sme ale nemali zabudnúť pri rozhodovaní sa o uložení či investovaní peňazí,  je vziať do úvahy aj inflačné riziko. Ak je totiž inflácia za určité obdobie vyššia, ako je výnos, ktorý sme dosiahli, reálne sme prerobili, i keď je číslo (nominálna hodnota) na výpise vyššia ako pôvodný vklad. Toto riziko ohrozuje rovnako termínované vklady ako aj fondy, i keď skôr tie konzervatívnejšie. Z dlhodobého hľadiska je investovanie do akciových fondov veľmi dobrým nástrojom na ochranu pred infláciou. Avšak pozor, fondy, ak sa pre ne rozhodnete si vyberajte aj na základe vašej tolerancie k riziku!

 

Na záver si to zhrňme v tabuľke:

                                                       Termínovaný vklad                                                   Podielový fond                       
Fond na ochranu vkladov Áno Nie
Dohľad NBS NBS, depozitár
Výnos Vopred známy, istý           Vopred neznámy, potenciálne ale vyšší          
Daň Áno Áno
Riziko kolísania výnosu Nie Podľa typu fondu
Min. vklad Áno Áno
Výber kedykoľvek               

Sankcionovaný                                 

Áno                                                

 

Rozhodnutie, kam vložiť svoje peniaze je individuálne na každom z nás. Skôr, ako peniaze zveríte banke či fondu, zvážte na aký cieľ ich chcete použiť, na ako dlho ich chcete uložiť (investovať), čo od investície očakávate a podobne. V prvom rade sa ale čo najdetailnejšie oboznámte s produktom, ktorý ste si vybrali. Vyhnete sa tak  zbytočným nedorozumeniam a sklamaniam spojeným s nenaplnenými očakávaniami.

 

Veľa úspechov pri investovaní a sporení Vám praje

 

 

 

Ľubomír Halász

Špecialista pre depozitné a investičné produkty

 

 

Kategórie:

Produkty