späť

Lepší vrabec v hrsti, ako holub na streche?

 

My Slováci patríme medzi veľmi konzervatívnych investorov. Máme radi istotu, vopred jasné podmienky, nechceme stratiť, prerobiť. Veď „lepší vrabec v hrsti, ako holub na streche“, zvykne sa vravieť.
Na druhej strane sme ale ľudia ekonomickí, a tak poškuľujeme po rôznych ponukách, ako čo najlepšie umiestniť naše peniaze a získať na úrokoch čo najviac.

  

Kam teda s našimi peniazmi? Takmer každému by pri tejto otázke na um prišiel termínovaný vklad, ktorý hádam nikomu predstavovať netreba. Stále patrí medzi klientmi bánk k veľmi populárnym depozitným produktom. Na druhej strane, podielové fondy sú stále pre mnohých „terra incognita“, zem nepoznaná, i keď ich história na Slovensku už píše svoju druhú desaťročnicu. A čo nepoznáme, toho máme tendenciu sa obávať. Skúsme si teda viac priblížiť podielové fondy a to porovnaním s tým, čo tak dobre poznáme - s termínovaným vkladom.  Aký je teda rozdiel medzi fondom a „termiňákom“?


Začnime pre garanciách. Bankový termínovaný vklad je chránený fondom na ochranu vkladov a teda v prípade, že by došlo k ukončeniu činnosti banky, klient má právo na výplatu peňažných prostriedkov, ktoré na vklad vložil.
Podielový fond pod ochranu FOV nespadá. To však ešte nemusí znamenať, že peniaze nie sú chránené vôbec.
Podielový fond nemá právnu subjektivitu a v prípade problémov správcovskej spoločnosti, ktorá fond spravuje, budú peniaze podielnikov (investorov) po rozhodnutí NBS spravované inou správcovskou spoločnosťou. Navyše, majetok fondu je oddelený od majetku správcovskej spoločnosti a zákon definuje okrem iného aj rozloženie rizika vo fonde.
Podnikanie bánk a správcovských spoločností (veľmi často sú to práve dcérske spoločnosti bánk) je ošetrené príslušnými zákonmi, na ktorých dodržiavanie dohliada Národná Banka. Činnosť správcu kontroluje aj depozitárna banka, ktorá vedie účty spoločnosti i fondov.

 

A čo výnos ? Ten je na termínovanom vklade – na rozdiel od fondu, vopred jasný. Podielové fondy dosahujú rôzne výnosy v závislosti od situácie na trhoch. Nižšie výnosy, no rovnako s tým aj spojené menšie výkyvy (volatilita) hodnoty dosahujú peňažné fondy, ktoré spolu s dlhopisovými predstavujú akúsi alternatívu k bankovým vkladom. Vyššie riziko kolísania hodnoty, no zároveň vyšší potenciál výnosu majú fondy zmiešané a akciové. Je na mieste poznamenať, že veľmi častou chybou je porovnávanie minulej výkonnosti fondu s úrokovou sadzbou na termínovanom vklade, čiže jeho budúcim výnosom. Minulá výkonnosť fondu, ktorá bola povedzme v porovnaní s „termiňákom“ horšia za určité obdobie, neznamená, že to tak bude naďalej. Práve naopak, fond môže  dosiahnuť výrazne vyšší výnos ako termínovaný vklad.

 

Kým v minulosti predstavovali podielové fondy aj nástroj, ktorý umožňoval získať výnosy oslobodené od dane, dnes tomu žiaľ tak nie je. Rovnako vklady ako i fondy podliehajú daňovej povinnosti.  Viac o daňovej povinnosti sa dočítate tu.

 

Na čo by sme ale nemali zabudnúť pri rozhodovaní sa o uložení či investovaní peňazí,  je vziať do úvahy aj inflačné riziko. Ak je totiž inflácia za určité obdobie vyššia, ako je výnos, ktorý sme dosiahli, reálne sme prerobili, i keď je číslo (nominálna hodnota) na výpise vyššia ako pôvodný vklad. Toto riziko ohrozuje rovnako termínované vklady ako aj fondy, i keď skôr tie konzervatívnejšie. Z dlhodobého hľadiska je investovanie do akciových fondov veľmi dobrým nástrojom na ochranu pred infláciou. Avšak pozor, fondy, ak sa pre ne rozhodnete si vyberajte aj na základe vašej tolerancie k riziku!

 

Na záver si to zhrňme v tabuľke:

                                                       Termínovaný vklad                                                   Podielový fond                       
Fond na ochranu vkladov Áno Nie
Dohľad NBS NBS, depozitár
Výnos Vopred známy, istý           Vopred neznámy, potenciálne ale vyšší          
Daň Áno Áno
Riziko kolísania výnosu Nie Podľa typu fondu
Min. vklad Áno Áno
Výber kedykoľvek               

Sankcionovaný                                 

Áno                                                

 

Rozhodnutie, kam vložiť svoje peniaze je individuálne na každom z nás. Skôr, ako peniaze zveríte banke či fondu, zvážte na aký cieľ ich chcete použiť, na ako dlho ich chcete uložiť (investovať), čo od investície očakávate a podobne. V prvom rade sa ale čo najdetailnejšie oboznámte s produktom, ktorý ste si vybrali. Vyhnete sa tak  zbytočným nedorozumeniam a sklamaniam spojeným s nenaplnenými očakávaniami.

 

Veľa úspechov pri investovaní a sporení Vám praje

 

 

 

Ľubomír Halász

Špecialista pre depozitné a investičné produkty

 

 

Kategórie:

Produkty

Komentár (6)

Pridať komentár

súhlasím, sporiaci emax,emaxplus-už nie. Ak chcete porovnávať tieto účty s ING konto, predsa je tam veľký
rozdiel v úrokoch. Je rozdiel , čo Vám pripíšu 0,30% alebo 1,2% !!!! Takže aj si idem vybaviť ING konto.

Vďaka za reakciu - vysvetlenie, LH. Ešte by som poprosil aj o odpoveď na moju trocha kostrbatú otázku. V podstate sa peniaze ani pri strate nevyparia. Ten rozdiel napríklad -350.000 EUR z príkladu vyššie, potom ostane niekde finančne vyčíslený, a teda v účtovníctve akciových spoločností ako plus, alebo je to len nejaký nevyčíslený profit, ktorý sa vlial do tých a.s., bol tam "použitý", "prejedený", "prehajdákaný", trhovo dovedený/či zmanipulovaný/ do straty? Toto sú také všeobecnejšie úvahy, netýkajú sa práve len fondov kupovaných cez mBank, ale pre pochopenie je dobre poznať celú problematiku, nielen príklady z vákua, ktoré sa často jediné uvádzajú pri poučeniach o fondoch, či v knihách o investovaní. V nich býva popísané len putovanie peňazí medzi investormi a fondom, ale skutočné pohyby sa dejú až tam ďalej, pri toku peňazí od fondu cez burzy až po konkrétne firmy - akciové spoločnosti. S pozdravom,
ujo s peniazmi

Dobrý deň ujo :)
uvažujete správne, deje sa to najmä vo forme účtovných zápisov.
Príjemný deň prajem.
LH

Dobrý deň juj,
odpovede na otázky týkajúce sa ochrany vkladov nájdete tu: http://www.mbank.sk/sprie...
Situácia,ktorú v súvislosti s fondmi opisujete, naozaj mohla nastať. Avšak nielen vo fondoch WIOF. Uplynulé desaťročie bolo na kapitálových trhoch veľmi turbulentné a pre mnohých investorov aj bolestné. Táto téma by si však vyžadovala širší priestor. Myslím si, že odliv peňazí netešil ani správcov v tom zmysle, ako naznačujete.
ING Konto by som neporovnával s účtom mKotno. ING Konto je sporiaci účet, mKonto je účet bežný, slúžiaci primárne na transakcie, nie na sporenie. ING Konto by som skôr porovnával s účtami eMax resp. eMax plus.
Úročenie účtov sa vo všeobecnosti odvíja od úrokov na medzibankovom trhu a od obchodnej politiky bánk. Je teda možné, že úrok platný dnes nemusí byť platný zajtra.
Dobrou správou je, že sporiacich produktov na trhu pribúda a tak si každý klient môže vybrať ten svoj.
Nech sa Vám darí juju.
Prajem Vám príjemný jarný deň.
LH

kde končia v akciových fondoch reálne peniaze na druhej strane? Vezmime si že ( bez uvažovania poplatkov) skupina 50 ľudí zakúpi podiely v modelovom fonde spolu za 500.000 EUR. Ako prídu druhej strane - akciovým spoločnostiam- tieto prostriedky? To ich dostanú do svojho účtovníctva, alebo čo sa s nimi deje? Niekedy totiž príde aj k znehodnoteniu po x rokoch, trebárs na úroveň 30%. Takže ak by títo 50-ti drobnoinvestori predali v tomto čase predali všetky svoje podiely, dostali by nazad 150.000 EUR. Ale čo tie akciové spoločnosti -reálne firmy- im tam ostal v a.s. zvyšok, lebo oni svojim podnikaním (alebo iná situácia na trhu - megašpekulácie obchodníkov s miliardami a pod.), znehodnotili trhovú hodnotu akcií?
(Samozrejme vo výsledku sú vždy víťazi vyrubovatelia a príjemcovia poplatkov, ale to je mimo tejto témy/ mojej otázky).

Už je mbank v Slovenskej ochrane vkladov, alebo ešte stále rokujete a keby niečo, bude nutné žiadať o peniaze v Poľsku spolu s možnou veľkou kurzovou stratou pri prevode zlotý-EUR v súčinnosti s dlhou lehotou na výplatu?
Akcie WIOF - pred pár rokmi sa mi každých investovaných 100tis.Sk scvrklo na 30-40 tisíc, po 8. rokoch "získ" -60%, za to správcovia vzali vstupný poplatok, poplatky za správu, t.j, kým investori prichádzali o majetok, bankári, finančníci bohatnú .
Termínované vklady - prečo INGkonto je schopné dať 1,2% p.a. a mbank na mkonte 0,0% p.a.?

Zakladám ING konto, len čo sa mi ukončí viazanosť na termináku, peniaze z mbank idú do ING, podľa potreby len malé sumy na osobný účet (emax, emaxplus, mvklad už nie).

Nie veru, nie všetci sú až tak konzervatívni, aby nechávali svoje peniaze stoj čo stoj na jednom mieste.