Získate ho jednoducho

Získate ho jednoducho k úveru

Poistenie si môžete uzavrieť spolu so žiadosťou o hypotéku.

Istí vás

Istí vás, keď je zle

Pri zdravotných komplikáciách si nemusíte robiť starosti ešte so splácaním hypotéky.

Platenie bez starostí

Platenie bude bez starostí

Úhrada poistného prebieha automaticky spolu so splátkou hypotéky.

Aké riziká poistenie kryje?

  • Poistenie pre prípad smrti z dôvodu úrazu alebo choroby

  • Poistenie pre prípad úplnej trvalej invalidity z dôvodu úrazu alebo choroby

Aká je výška poistného?

Na obdobie prvých 24 mesiacov je poistné vo výške 1,5 % z výšky úveru. Uhradiť ho môžete niektorým z nasledujúcich spôsobov:

  • Navýšiť si požadovanú výšku mHypotéky, poplatok sa tak rozloží do pravidelných mesačných splátok
  • K dátumu prvého čerpania môže byť poistné automaticky uhradené z osobného účtu mKonto hlavného žiadateľa

 

Od 25. mesiaca výška poistného zodpovedá 0,025 % z nesplatenej výšky úveru

 

PR´ÍKLAD: Dvaja žiadatelia požiadajú o úver a zároveň o poistenie úveru. Za prvých 24 mesiacov zaplatia jednorazové poistné vo výške 1,5% z dlžnej čiastky úveru, čo pre porovnanie s konkurenciou predstavuje iba 0,0625% mesačne. Výška poistného je nezávislá od počtu žiadateľov. V 25. mesiaci sa platba poistného mení. Prechádza sa na mesačné platby poistného vo výške 0,025%, ktoré sú  vypočítané z aktuálnej dlžnej čiastky úveru. Stále sú poistení obaja žiadatelia. V prípade, že u jedného z dvoch žiadateľov vznikne poistná udalosť, poisťovňa vyplatí ½ z aktuálnej dlžnej sumy úveru a druhý žiadateľ ďalej pokračuje v poistení. V prípade jedného žiadateľa by poisťovňa vyplatila celý úver. Poistenie, ako aj úver, by zanikli.

Poistná udalosť

  • U jedného poisteného žiadateľa poisťovňa hradí celú výšku nesplateného zostatku ku dňu poistnej udalosti.

  • U viacerých poistených žiadateľov poisťovňa hradí pomernú časť nesplateného zostatku ku dňu poistnej udalosti – ak sa napríklad niečo stane jednému z dvoch poistených, poisťovňa zaplatí 50 % zostatku.

Ako ohlásiť poistnú udalosť?

V záujme vášho pohodlia odporúčame kontaktovať zákaznícky servis MetLife Europe d.a.c. na telefónnom čísle +421 2 59 363 111, kde vám radi poradia, ktoré dokumenty doložiť a ako ich vyplniť.

 

MetLife Europe d.a.c.
Pribinova 10
811 09 Bratislava
metlife@metlife.sk

Najčastejšie otázky o poistení hypotéky