Nesnívajte o svojich snoch, ale prežite ich s nami! S neúčelovou mHypotékou sa nepýtame na čo použijete peniaze. Alebo Vás ťažia vysoké splátky drobných úverov a chcete ich mať v jednom? Skonsolidujeme Vám ich do mHypotéky a ešte ušetríte.

Výhody mHypotéky

 • mimoriadne splátky až do 30 % nesplatenej istiny úveru v danom kalendárnom roku ZADARMO*
 • garancia výšky úrokovej sadzby na 30 dní počnúc podpisom žiadosti o bezúčelovú hypotéku ZADARMO

 

* u nás môžete vykonať zadarmo mimoriadne splátky až do výšky 30 % istiny mHypotéky kedykoľvek počas kalendárneho roka, čím mBank rozširuje právo klienta bezodplatne predčasne splatiť mHypotéku každý kalendárny mesiac jedenkrát. Po presiahnutí 30 % istiny úveru v kalendárnom roku mBank následne zúčtuje poplatok podľa sadzobníka.

Ponúkame vám viac

 • garancia úrokovej sadzby 30 dní od podpisu žiadosti o úver
 • mimoriadne splátky úveru kedykoľvek v intuitívnom IB
 • niekoľkokrát získané ocenenie produktu
 • žiadne zbytočné poplatky
 • dokonalý prehľad o úvere a mimoriadnych splátkach kedykoľvek v IB

Základné parametre mHypotéky

 • poplatky: 0 EUR
 • výška úveru: od 7 000 EUR do 160 000 EUR, resp. 75% hodnoty založenej nehnuteľnosti
 • splatnosť: od 12 mesiacov do 25 rokov

Ako vybaviť mHypotéku

 • Návšteva pobočky – Pripravíme Vám ponuku šitú na mieru a vypočítame výšku mesačnej splátky.
 • Podpis žiadosti - Po potvrdení ponuky a odovzdaní všetkých potrebných dokumentov s Vami podpíšeme žiadosť o úver. (Link na zoznam dokumentov k mHypotéke – Dokumenty na stiahnutie) Ak ste našim klientom, stav Vašej žiadosti môžete sledovať priamo v IB.
 • Schválenie úveru – Vaše dokumenty prejdú schvaľovacím procesom banky a výsledok obdržíte nielen mailom ale aj telefonátom prostredníctvom nášho hypotekárneho špecialistu.
 • Podpis zmluvy – Vaša zmluvná dokumentácia je hotová, už potrebujeme len Váš podpis. Zastavte sa na svojej pobočke.
 • Vyčerpanie úveru -  po splnení všetkých podmienok úveru Vám vyplatíme úver.

Reprezentatívny príklad úveru mHypotéka vo výške 30 000 EUR:  počet splátok 300, fixná 3 ročná úroková sadzba 5,29* % p.a., RPMN 5,77 %, mesačná splátka 180,48 EUR, celková čiastka zaplatená spotrebiteľom  55 644,89 EUR (za predpokladu, že úroková sadzba sa nezmení počas celej doby splatnosti úveru). Úroková sadzba platí počas doby fixácie za predpokladu, že klient má otvorený účet mKonto. Klient platí poplatok za vedenie úverového účtu vo výške 0 EUR, poplatok za poskytnutie úveru 0 EUR, jednorazový poplatok za vklad do katastra nehnuteľností 100 EUR.
Do výpočtu RPMN a celkovej čiastky sa zohľadňujú aj nasledovné predpokladané náklady klienta, ktoré sa môžu líšiť od reálnych nákladov: ročný náklad na poistenie predmetu zabezpečenia vo výške 50 EUR, náklad na vyhotovenie znaleckého posudku k predmetu zabezpečenia vo výške 150 EUR. Pre výpočet RPMN sa predpokladá deň čerpania celej výšky úveru dňa 13.4.2024 a dátum prvej splátky dňa 17.5.2024. Zabezpečením úveru je byt.
Príklad je ilustračný a podmienky v ňom uvedené nezaväzujú banku voči tretím osobám.
*Úrokovú sadzbu je možné znížiť o zľavu 0,50 % p.a. klientom, ktorí za predchádzajúce 3 mesiace pred podaním žiadosti mali mesačný príjem na mKonte minimálne 600 EUR a zrealizovali aspoň 5 platieb kartou mesačne.

Súvisiace témy