Vyberte si zo 4 spôsobov ako jednoducho šetriť

Percento z každej transakcie

Z každej transakcie si na cieľ sporíte v rozsahu od 1 do 10 % z jej sumy.

Odkladanie pevnej sumy

Pri každej platbe z mKonta sa na váš cieľ pripíše ľubovoľná suma od 0,5 EUR do 2 EUR.

Zaokrúhlenie každej transakcie

Na váš cieľ sa pripočíta rozdiel medzi platenou sumou a sumou zaokrúhlenou nahor na celých 5 EUR. Ak je suma platby násobkom 5 EUR, pripíše sa čiastka 2 EUR.

Trvalý príkaz

Raz mesačne vám na cieľ automaticky prevedieme vami určenú sumu.

 

Zlatá minca 2022 - 2. miesto v kategórii Sporiace účty

 

 

Petrov cieľ je dovolenka

Nastavil si, že chce sporiť odkladaním pevnej sumy, a to konkrétne 0,7 EUR.

 

Obed: 5 EUR

Na cieľ v mSporení sa mu prevedie 0,7 EUR

Prevod na účet manželky: 100 EUR
Na cieľ si takto pošle 0,7 EUR

Za tieto transakcie Peter nasporil: 1,40 EUR

 


 

Janine ciele sú gramofónová
platňa a Železná rezerva

Jana si chce kúpiť novú platňu a zároveň si v mSporení nastavila druhý cieľ, tzv. "Železnú rezervu" (pre nepredvídateľné situácie). Na platňu si Jana nastavila odkladanie 5 % a na "Železnú rezervu" si sporí 0,5 EUR z každej transakcie.

Nákup potravín: 17 EUR
Na gramofónovú platňu si tak odložila 0,85 EUR (= 5 % z platby)
a do „Železnej rezervy“ 0,50 EUR

Za tieto platby Jana nasporí 1,35 EUR

 


 

Simonin cieľ a veľký sen je skúter

Simonin cieľ je nasporiť si na skúter. Zvolila si spôsob zaokrúhľovania transakcií na násobky 5 EUR.

 

Objednávka z e-shopu: 34,80 EUR

Na skúter si tak odloží 0,20 EUR – ako zaokrúhlenie do najbližšieho násobku 5 EUR.

Výber z bankomatu: 70 EUR
Na mSporenie sa jej pripíšu 2 EUR (ak je transakcia násobkom 5 EUR, pripisujú sa vždy 2 EUR)

Za tieto transakcie Simona nasporí 2,20 EUR


Nastavte si mSporenie jednoducho krok za krokom

      

 

o

1. Po prihlásení sa do aplikácie kliknite v dolnom menu na "Produkty" a následne v hornej lište na "MSPORENIE". Vyberte si z preddefinovaných cieľov alebo si nastavte vlastný.

o
o

2. Vybraný cieľ si pomenujte podľa seba a zaraďte ho do niektorej z ponúkaných kategórií.

o
o

3. Zvoľte si obrázok, ktorý váš cieľ najlepšie charakterizuje.

o
o

4. Nastavte si cieľovú sumu a dátum, kedy ju chcete dosiahnuť.

o
o

5. Zvoľte spôsob sporenia. Kliknite na "Odoslať".
Hotovo, váš cieľ je aktívny a vy môžete začať sporiť na svoj sen.

o

Najčastejšie otázky