V lepších i horších časoch je dobré vedieť, ako na tom ste s peniazmi. Správca financií vám pomôže urobiť si predstavu o vašich financiách a umožní vám plánovať a sledovať, ako sa vám darí plniť nastavený rozpočet.

3 užitočné funkcie pre váš finančný prehľad

o

Triedenie výdavkov
Automaticky triedi vaše výdavky do kategórií.

o
o

Analýza histórie
Ukáže vám, koľko ste za čo utratili.

o
o

Rozpočty
Strážia, aby ste neutratili viac, než chcete.

o

Triedenie výdavkov

Všetky vaše transakcie sa automaticky triedia do kategórií, ako sú potraviny, zábava alebo napríklad domáce zvieratká. Môžete si pridať vlastné kategórie, označovať platby tagom alebo komentárom, podľa ktorých ich neskôr jednoducho vyhľadáte. Systém si všetko pamätá a nabudúce už transakcie označí za vás. Ako na to?

Pri každej platbe uvidíte automaticky nastavenú kategóriu.

 

Internet banking mBank - Správca financií - Triedeni výdavkov - Krok 1

Kliknutím na symbol troch bodiek a následnou voľbou "Upraviť" možete platbu upraviť. V zobrazenej ponuke si zvolíte kategóriu a tiež podkategóriu, ktorá najlepšie charakterizuje danú platbu.

 

Internet banking mBank - Správca financií - Triedenie výdavkov - Krok 2

Ku každej platbe si môžete pridať tag alebo komentár pre budúce vyhľadávanie.

Ďalšia užitočná funkcia je možnosť rozdeliť si napríklad nákup do viacerých kategórií pre lepší prehľad o tom, za čo utrácate.

 

Intern banking mBank - Správca financií - Triedeni výdavkov - Krok 1

 


Analýza histórie

Keď máte všetky transakcie v správnych kategóriách, môžete sa kedykoľvek pozrieť, koľko ste vo vybranom období utratili napríklad za oblečenie a koľko za koníčky. Môžete si tiež prezrieť bilanciu príjmov a výdavkov za ľubovoľné obdobie. Ako na to?

Vyberte si, či chcete sledovať príjmy, výdavky alebo bilanciu.

 

Internet banking mBank - Správca financií - Analýza histórie - Krok 1

Zvoľte si sledované obdobie.

 

Internet banking mBank - Správca financií - Analýza histórie - Krok 2

Každú položku môžete ešte rozkliknúť pre podrobnejšie zobrazenie až na úroveň jednotlivých transakcií.

 

Internet banking mBank - Správca financií - Analýza histórie - Krok 3

 


Rozpočty

Dobre nastavené rozpočty vám pomôžu sledovať, ako na tom práve ste. Keď sa pozriete napríklad na svoju mesačnú útratu za oblečenie, tak vám rozpočet pomôže urobiť si predstavu, či si môžete dopriať, alebo radšej pribrzdiť, aby ste neutratili viac, než chcete. Ako na to?

V sekcii Platby -> Rozpočty si môžete zvoliť kategóriu, ktorú chcete mať pod kontrolou.

 

Internet banking mBank - Správca financií - Rozpočty - Krok 1

Ku každej kategórii si môžete nastaviť sumu, ktorú by ste radi maximálne utratili za mesiac. Na grafe sa vám zároveň zobrazia výdavky vo zvolenej kategórii v uplynulých mesiacoch. Tak budete lepšie vedieť odhadnúť sumu rozpočtu pre danú kategóriu.

 

Internet banking mBank - Správca financií - Rozpočty - Krok 2

Potom sa vám bude zobrazovať, ako sa vám to práve darí. Rozpočty môžete pridávať, meniť i odstraňovať podľa potreby.

 

Internet banking mBank - Správca financií - Rozpočty - Krok 3