Prečo využiť poistenie schopnosti splácať

Chcete mať istotu, že aj v prípade úrazu alebo dlhodobej choroby budete schopní splácať svoje záväzky? Vďaka poisteniu schopnosti splácať kreditnú kartu si zaistíte schopnosť splácať svoje úverové splátky aj v prípade neočakávaných životných udalostí, ktoré môžu mať vplyv na Vašu finančnú situáciu.

 • istota a bezpečie pri výpadku pravidelných mesačných príjmov
 • jednoduché vybavenie priamo pri žiadosti o poskytnutie mKreditky
 • bez nutnosti absolvovania lekárskej prehliadky

V akých situáciách vám bude poistenie kryť chrbát?

Základný súbor poistenia

 • Pracovná neschopnosť
 • Úmrtie
 • Trvalá invalidita
 • 0,29 % z aktuálnej výšky dlžnej sumy na mKreditke na konci zúčtovacieho obdobia

Komplexný súbor poistenia

 • Pracovná neschopnosť
 • Strata zamestnania
 • Úmrtie
 • Trvalá invalidita
 • 0,49 % z aktuálnej výšky dlžnej sumy na mKreditke na konci zúčtovacieho obdobia

 

Aké sú poplatky poistenie schopnosti splácať?

Typ poistenia

Poplatok

Základné

0,29 % z výšky dlžnej sumy na konci zúčtovacieho obdobia.

Komplexné

0,49 % z výšky dlžnej sumy na konci zúčtovacieho obdobia.

Poplatok je počítaný z vyššie aktuálneho nesplateného zostatku kreditnej karty a je účtovaný na konci zúčtovacieho obdobia, tzn. raz mesačne. Ak ste v danom účtovacím období nečerpali prostriedky z kreditnej karty, teda aktuálne nesplatený zostatok úverového účtu kreditnej karty je nulový, poplatok Vám nie je účtovaný.

 

Ako vznikne poistná udalosť?

 • Počas trvania pracovnej neschopnosti, ktorá trvá minimálne 30 dní, hradí poisťovňa povinné minimálne mesačné splátky, a to až po dobu 12-tich po sebe idúcich mesiacov. Výplatou poistného poistenie nezaniká.
 • Počas trvania straty zamestnania, ktorá trvá minimálne 60 dní, hradí poisťovňa povinné minimálne mesačné splátky, a to až po dobu 6-tich po sebe idúcich mesiacov. Výplatou poistného poistenie nezaniká.
 • Pri invalidite III. stupňa a úmrtiu uhradí poisťovňa zostávajúcu dlžnú časť kreditnej karty. Vznikom poistnej udalosti poistenie zaniká.

Hlásenie poistnej udalosti a kontakt na poisťovňu

V záujme Vášho pohodlia odporúčame, aby ste najskôr kontaktovali telefonicky zákaznícky servis BNP Paribas Cardif Poisťovňa  +421 258 240 088, kde Vám ochotne poradia, ktoré dokumenty doložiť a ako ich vyplniť.

 

Kontaktné údaje poisťovne, zákaznícky servis
BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s.
Bottova 2A
811 09 Bratislava

 

Upozornenie: Aj v prípade, že poistený nahlási poistnú udalosť, je naďalej povinný hradiť splátky kreditnej karty podľa dohodnutých podmienok. Poistné plnenie v prípade pracovnej neschopnosti alebo straty zamestnania sa bude klientovi vyplácať spätne po doložení dokladov o trvaní pracovnej neschopnosti či strate zamestnania k dátumu splátky úveru.

Kde môžete požiadať o poistenie?

Online

Vyplňte online žiadosť v mobilnej aplikácii alebo prostredníctvom internet bankingu.

Obchodné miesto

Navštíviť nás môžete na ktorejkoľvek z pobočiek mBank v SR. Prosíme, prineste si so sebou občiansky preukaz.

mLinka

Zavolajte na číslo 0850 60 60 50 a naši operátori vám so všetkým pomôžu.