Prečo využiť poistenie schopnosti splácať

 • Budete mať istotu, že aj v prípade úrazu alebo dlhodobej choroby budete schopní splácať svoje záväzky.
 • Vďaka poisteniu schopnosti splácať kreditnú kartu si zaistíte schopnosť splácať svoje úverové splátky aj v prípade neočakávaných životných udalostí, ktoré môžu mať vplyv na Vašu finančnú situáciu.
 • Získate istotu a bezpečie pri výpadku pravidelných mesačných príjmov.

V akých situáciách vám poistenie kryje chrbát?

Základný súbor poistenia

 • Pracovná neschopnosť
 • Úmrtie
 • Trvalá invalidita
 • Poplatok 0,29 % z aktuálnej výšky dlžnej sumy na mKreditke na konci zúčtovacieho obdobia

Komplexný súbor poistenia

 • Pracovná neschopnosť
 • Strata zamestnania
 • Úmrtie
 • Trvalá invalidita
 • Poplatok 0,49 % z aktuálnej výšky dlžnej sumy na mKreditke na konci zúčtovacieho obdobia

Poplatok je počítaný z vyššie aktuálneho nesplateného zostatku kreditnej karty a je účtovaný na konci zúčtovacieho obdobia, tzn. raz mesačne. Ak ste v danom účtovacím období nečerpali prostriedky z kreditnej karty, teda aktuálne nesplatený zostatok úverového účtu kreditnej karty je nulový, poplatok Vám nie je účtovaný.

Ako vznikne poistná udalosť?

 • Počas trvania pracovnej neschopnosti, ktorá trvá minimálne 30 dní, hradí poisťovňa povinné minimálne mesačné splátky, a to až po dobu 12-tich po sebe idúcich mesiacov. Výplatou poistného poistenie nezaniká.
 • Počas trvania straty zamestnania, ktorá trvá minimálne 60 dní, hradí poisťovňa povinné minimálne mesačné splátky, a to až po dobu 6-tich po sebe idúcich mesiacov. Výplatou poistného poistenie nezaniká.
 • Pri invalidite III. stupňa a úmrtiu uhradí poisťovňa zostávajúcu dlžnú časť kreditnej karty. Vznikom poistnej udalosti poistenie zaniká.

Hlásenie poistnej udalosti a kontakt na poisťovňu

V záujme Vášho pohodlia odporúčame, aby ste najskôr kontaktovali telefonicky zákaznícky servis BNP Paribas Cardif Poisťovňa  +421 258 240 088, kde Vám ochotne poradia, ktoré dokumenty doložiť a ako ich vyplniť.

 

Kontaktné údaje poisťovne, zákaznícky servis
BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s.
Bottova 2A
811 09 Bratislava

 

Upozornenie: Aj v prípade, že poistený nahlási poistnú udalosť, je naďalej povinný hradiť splátky kreditnej karty podľa dohodnutých podmienok. Poistné plnenie v prípade pracovnej neschopnosti alebo straty zamestnania sa bude klientovi vyplácať spätne po doložení dokladov o trvaní pracovnej neschopnosti či strate zamestnania.