Nasledovné nastavenie je podľa nášho názoru bezpečné pre využívanie šifrovaných stránok, vrátane internet bankingu mBank. Niektoré možnosti môžu znamenať určité nepohodlie pre používateľa, ale riadime sa tým, že dôležitejšia je bezpečnosť ako pohodlie. Je iba na vás, čo uprednostníte.

 

MS Internet Explorer
  1. Nástroje (Tools) -> Možnosti internetu (Internet options) -> záložka Obsah (Content) -> časť Osobné informácie (Personal information) -> Automatické dokončovanie (AutoComplete) -> nemali by byť zaškrtnuté možnosti Formuláre a Užívateľská mená a heslá na formulároch (Forms, User names and passwords on forms).
  2. Nástroje (Tools) -> Možnosti internetu (Internet options) -> záložka Všeobecné (General) -> časť Dočasné súbory internetu (Temporary Internet Files) -> Nastavenia (Settings) -> zadajte možnosti -  Zabezpečiť existenciu novších verzií uložených stránok – pri každej návšteve stránky (Check for newer version of stored pages – Every time bou start Internet Explorer)
  3. Nástroje (Tools) -> Možnosti internetu (Internet options) -> záložka Rozšírené (Advanced) -> v časti Prehľadávanie (Browsing): nezaškrtnutá voľba Povoliť rozšírenie prehliadača tretích strán (Enable third-party browser extensions) a v časti Zabezpečenie (Security): zaškrtnutá voľba Neukladať šifrované stránky na disk (Do not save encrypted page to disk).

 

Mozilla Firefox
  1. Nástroje -> Možnosti -> Súkromie -> História: možnosť Pamätať si údaje vo formulároch a vyhľadávacom poli by nemala byt zaškrtnutá.
  2. Nástroje -> Možnosti -> Zabezpečenie-> Hesla: možnosť Pamätať si na serveroch heslá by nemala byt zaškrtnutá.

 

Cookies

Ďalším identifikačným prvok sú tzv. cookie súbory, ktoré sú potrebné na identifikáciu vášho prístupu. Najčastejšie ich nastavenie prebieha automaticky, ale v prípade, že sa stretnete s problémom, nastavte si nasledovnú konfiguráciu:

Nástroje (Tools) -> Možnosti internetu (Internet Options) -> v záložke Osobné údaje (Privacy) kliknite na tlačídlo Spresniť (Advanced) ->otvorí sa nové okno a tu zaškrtnete voľbu „Prepísať automatickou správu zo súboru cookie" (Override automatic cookie handling), v oboch priepadoch zvoľte „Prijímať" (Accept) a zaškrtnete voľbu „Vždy povoliť súbory relácií cookie" (Always allow session cookies).

 

Internet Explorer (iba 7)

 Nástroje -> Možnosti internetu > Osobné údaje -> Spresniť: tu zaškrtnete voľbu Prepísať automatickou správu zo súboru cookie, v oboch prípadoch zvoľte Prijímať a zaškrtnite voľbu Vždy povoliť súbory relácií cookie

 

Mozilla Firefox

Nástroje -> Možnosti -> Súkromie -> možnosť Povoliť serverom nastavovať cookies by mala byť zaškrtnutá.

 

Aktualizácia prehliadača

Internetové prehliadače sú neustále vo vývoji a je dôležité neignorovať výzvy na ich aktualizáciu. Developeri (tvorcovia) tohto prehliadača obvykle veľmi rýchle reagujú na akékoľvek objavené bezpečnostné problémy. V prípade, že pravidelne aktualizujete svoj softvér, nemali by vás ohroziť.
Aktualizácie prebiehajú dnes už takmer vždy automaticky, ale môžete taktiež navštíviť stránky prehliadača:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sk-sk/products/internet-explorer
Mozilla Firefox: http://www.mozilla.sk/firefox/