Finančná kriminalita

Pridajte sa k boju proti finančnej kriminalite! 

Ekonomické škody spôsobené finančnou kriminalitou (napr. podvody, krádeže, sprenevery, korupcia) stále narastajú, preto mBank vynakladá mnoho úsilia na to, aby sa jej klienti alebo zamestnanci nestali obeťou finančnej kriminality ani neboli dôsledkami finančnej kriminality inak postihnutí, a jej produkty a procesy nebolo možné zneužiť pre podvodné aktivity.

Prevencia a odhaľovanie finančnej kriminality sú kľúčovými prvkami našej firemnej kultúry. Snaha o dodržovanie bezúhonnosti vo vnútri spoločnosti ako aj vo vzťahu k našim klientom je integrálnou súčasťou všetkých našich činností.

S ohľadom na prevenciu a stíhanie takéhoto kriminálneho konania sme taktiež závislí na Vašej pomoci. mBank chce povzbudiť každého, aby sa pripojil k boju proti finančnej kriminalite a sledovaniu podozrivého konania. Štúdie ukázali, že informácie od zamestnancov, klientov alebo tretích strán v mnohých prípadoch pomohli odhaliť trestnú činnosť.

 

 

Online hlásenie

Radi by sme Vám predstavili štandardizovaný systém pre podávanie hlásenia, ktorý funguje spoločne s ďalšími už existujúcimi kontrolnými a komunikačnými kanálmi (oddelenie Compliance). Systém BKMS (Business Keeper Monitoring System) je internetová aplikácia, ktorá umožňuje zamestnancom, klientom a tretím stranám oznamovať podvodné alebo iné nezákonné konanie, ktoré sa dotýka mBank (v prospech alebo proti banke), a to online kedykoľvek v priebehu celého dňa, svojim menom alebo anonymne bez etickej zodpovednosti alebo morálneho konfliktu.

Oceňujeme otvorenú komunikáciu, a preto uvítame, ak hlásenie podáte pod svojim menom. Na druhej strane chápeme, že sa môžete cítiť lepšie, pokiaľ svoj podnet podáte anonymne, čo systém pochopiteľne rovnako umožňuje. V každom prípade bude Váš podnet spracovávaný s najvyššou mierou diskrétnosti. Dovoľujeme si Vám týmto ponúknuť možnosť vytvorenia elektronickej schránky, ktorá nám uľahčí vzájomnú komunikáciu, a prípadne zaslanie žiadosti o poskytnutie doplňujúcich informácií.

Tento systém bol vytvorený, aby prostredníctvom neho bolo možné, v dobrej viere, upozorňovať na možné nezákonné aktivity. Systém nesmie byť, v žiadnom prípade, zneužívaný k úmyselnému podávaniu falošných obvinení alebo ohováraní. Takéto zneužitie systému by mohlo viesť k vyvodeniu právnych dôsledkov voči osobe, ktorá systém týmto spôsobom zneužila.

Okrem využitia BKMS systému môžete kedykoľvek kontaktovať oddelenie Compliance, a to akýmkoľvek spôsobom, napr. telefonicky, elektronickou poštou (na mail compliance@mbank.sk), štandardnou poštou alebo osobne.

 

Ak máte záujem využiť BKMS systém, kliknete prosím sem