Šifrovanie a certifikáty

Identifikačné číslo klienta a hesla sú pri prenose dát chránené šifrovanými protokolmi.

 • Pre počítače využívame protokol TLS 1.2, algoritmus AES s 256 bitovým kľúčom
 • Pre mobilné telefóny využívame protokol WTLS

 

Certifikát pre internet banking mBank
 • Certifikát zabezpečuje šifrované spojenie, čím chráni zadávané údaje, napr. identifikačné číslo klienta a heslo
 • Certifikát nájdete kliknutím na ikonu visacieho zámku, ktorý (väčšinou) nájdete pred internetovou adresou
 • Odtlačok certifikátu je "f6 1c 84 81 16 59 f6 c4 ff 9f 30 07 99 01 6c e0 ac d5 22 df"
 • Vystavené pre "online.mbank.sk"

 

Certifikát pre webové stránky mBank
 • Certifikát zabezpečuje šifrované spojenie
 • Certifikát nájdete kliknutím na ikonu visacieho zámku, ktorý (väčšinou) nájdete pred internetovou adresou
 • Odtlačok certifikátu je "c0 8a f1 06 09 dd fe 8a 0b 08 93 12 77 ed dd 73 33 5e 7a cf"
 • Vystavené pre "www.mbank.sk"

 

Certifikát pre "form.mbank.sk", teda žiadosti o produkty mBank
 • Certifikát zabezpečuje šifrované spojenie, čím chráni zadávané údaje, napr. identifikačné číslo klienta a heslo
 • Certifikát nájdete kliknutím na ikonu visacieho zámku pred internetovou adresou
 • Odtlačok certifikátu je "9b aa c7 05 4f ea f0 34 23 83 14 94 46 f6 5c 09 62 97 08 5e"
 • Vystavené pre "form.mbank.sk"

 

Certifikát pre "platby.mbank.sk", teda platby na telefónne číslo
 • Certifikát zabezpečuje šifrované spojenie, čím chráni zadávané údaje, identifikačné číslo klienta a heslo
 • Certifikát nájdete kliknutím na ikonu visacieho zámku pred internetovou adresou
 • Odtlačok certifikátu je "0f 9a 94 be 07 39 49 00 f6 aa f1 53 0e 53 3f d1 d0 86 b3 ee"
 • Vystavené pre "platby.mbank.sk"

 

Certifikát pre "mtransfer.mbank.sk", teda platobnú bránu
 • Certifikát zabezpečuje šifrované spojenie, čím chráni zadávané údaje, identifikačné číslo klienta a heslo
 • Certifikát nájdete kliknutím na ikonu visacieho zámku pred internetovou adresou
 • Odtlačok certifikátu je "81 0c 90 e3 30 25 90 4d a4 9c ae 21 b9 e4 e3 4d eb 44 95 bf"
 • Vystavené pre "mtransfer.mbank.sk"

 

Certifikát pre "m.mbank.sk"
 • Certifikát zabezpečuje šifrované spojenie, čím chráni zadávané údaje, identifikačné číslo klienta a heslo
 • Certifikát nájdete kliknutím na ikonu visacieho zámku pred internetovou adresou
 • Odtlačok certifikátu je "2b 78 95 b1 1b 59 09 e6 e9 da 7b 59 b5 02 a0 2b 43 9f 79 82"
 • Vystavené pre "m.mbank.sk"

 

 

Certifikát pre hromadnú e-mailovú korešpondenciu

Pre hromadnú e-mailovú korešpondenciu, teda výpisy z účtov, upozornenia, novinky atď. používa mBank výhradne adresu kontakt@mbank.sk.

 • Certifikát zaručuje, že odosielateľom e-mailu je skutočne mBank
 • Certifikát je súčasťou e-mailu
 • Odtlačok certifikátu je "3d b5 b0 15 fd c8 69 86 5d b4 10 0a 15 26 f8 e1"
 • Vystavené pre "mBank, retailové bankovníctvo BRE Bank S.A "
 • mBank nikdy nezasiela odkazy na stránky s prihlásením do internet bankingu mBank
 • mBank nikdy nevyžaduje zaslanie alebo potvrdenie identifikátora klienta, hesiel ani PIN-u

 

Certifikát pre PDF výpisy generované v internet bankingu
 • Certifikát zaručuje, že odosielateľom e-mailu je skutočne mBank
 • Certifikát nájdete pomocou volieb v Adobe Acrobat Reade
  View -> Navigation Panels -> Signatures -> Signature Details -> Certificate Details
 • Odtlačok certifikátu je "f8 e9 1a c0 26 e0 52 de 04 d3 b7 22 b9 52 38 a5 4a e1 9d b8"
 • Vystavené pre: "mBank, retailové bankovníctvo BRE Bank S.A“