Identifikačné číslo klienta a hesla sú pri prenose dát chránené šifrovanými protokolmi.

 • Pre počítače využívame protokol TLS 1.2, algoritmus AES s 256 bitovým kľúčom
 • Pre mobilné telefóny využívame protokol WTLS

 

Certifikát pre internet banking mbank.sk
 • Certifikát zabezpečuje šifrované spojenie, čím chráni zadávané údaje, napr. identifikačné číslo klienta a heslo
 • Certifikát nájdete kliknutím na ikonu visacieho zámku, ktorý (väčšinou) nájdete pred internetovou adresou
 • Odtlačok certifikátu je "‎‎61 06 52 c5 6a ed a9 7a 8b f8 3b 75 68 5f 6d 57 c3 20 ac 09"
 • Vystavené pre "online.mbank.sk"

 

Certifikát pre prihlasovacie stránky do pôvodného internet bankingu mbank.sk
 • Certifikát zabezpečuje šifrované spojenie, čím chráni zadávané údaje, napr. identifikačné číslo klienta a heslo
 • Certifikát nájdete kliknutím na ikonu visacieho zámku pred internetovou adresou
 • Odtlačok certifikátu je "18 c5 2e 69 32 45 c2 2c d7 55 0f 4e cc 6d 0e 06 32 74 83 07"
 • Vystavené pre "sk.mbank.eu"

 

Certifikát pre "form.mbank.sk", teda žiadosti o produkty mBank
 • Certifikát zabezpečuje šifrované spojenie, čím chráni zadávané údaje, napr. identifikačné číslo klienta a heslo
 • Certifikát nájdete kliknutím na ikonu visacieho zámku pred internetovou adresou
 • Odtlačok certifikátu je "16 8a 8a ac 09 f0 1a 9b cd 7f 00 2a 33 29 42 71 04 94 84 d0"
 • Vystavené pre "form.mbank.sk"

 

Certifikát pre "m.mbank.sk", teda IB Light
 • Certifikát zabezpečuje šifrované spojenie, čím chráni zadávané údaje, napr. identifikačné číslo klienta a heslo
 • Certifikát nájdete kliknutím na ikonu visacieho zámku pred internetovou adresou
 • Odtlačok certifikátu je "‎7b 08 bb a2 d2 0d bf e8 dc 07 00 a4 9b 3c f7 f2 1f e3 b6 ba"
 • Vystavené pre "m.mbank.sk"

 

Certifikát pre hromadnú e-mailovú korešpondenciu

Pre hromadnú e-mailovú korešpondenciu, teda výpisy z účtov, upozornenia, novinky atď. používa mBank výhradne adresu kontakt@mbank.sk.

 • Certifikát zaručuje, že odosielateľom e-mailu je skutočne mBank
 • Certifikát je súčasťou e-mailu
 • Odtlačok certifikátu je "3d b5 b0 15 fd c8 69 86 5d b4 10 0a 15 26 f8 e1"
 • Vystavené pre "mBank, retailové bankovníctvo BRE Bank S.A "
 • mBank nikdy nezasiela odkazy na stránky s prihlásením do internet bankingu mBank
 • mBank nikdy nevyžaduje zaslanie alebo potvrdenie identifikátora klienta, hesiel ani PIN-u

 

Certifikát pre PDF výpisy generované v internet bankingu
 • Certifikát zaručuje, že odosielateľom e-mailu je skutočne mBank
 • Certifikát nájdete pomocou volieb v Adobe Acrobat Reade
  View -> Navigation Panels -> Signatures -> Signature Details -> Certificate Details
 • Odtlačok certifikátu je "f8 e9 1a c0 26 e0 52 de 04 d3 b7 22 b9 52 38 a5 4a e1 9d b8"
 • Vystavené pre: "mBank, retailové bankovníctvo BRE Bank S.A“

 

Certifikát pre "platby.mbank.sk", teda platby na telefónne číslo
 • Certifikát zabezpečuje šifrované spojenie, čím chráni zadávané údaje, napr. identifikačné číslo klienta a heslo
 • Certifikát nájdete kliknutím na ikonu visacieho zámku pred internetovou adresou
 • Odtlačok certifikátu je "‎‎‎0e 06 13 fe 84 c4 e5 ba 99 64 ac 6c 15 69 5e 96 46 45 4d 46"
 • Vystavené pre: "platby.mbank.sk"