Šifrovanie a certifikáty

Identifikačné číslo klienta a hesla sú pri prenose dát chránené šifrovanými protokolmi.

 • Pre počítače využívame protokol TLS 1.2, algoritmus AES s 256 bitovým kľúčom
 • Pre mobilné telefóny využívame protokol WTLS

 

Certifikát pre internet banking mBank
 • Certifikát zabezpečuje šifrované spojenie, čím chráni zadávané údaje, napr. identifikačné číslo klienta a heslo
 • Certifikát nájdete kliknutím na ikonu visacieho zámku, ktorý (väčšinou) nájdete pred internetovou adresou
 • Odtlačok certifikátu (SHA-1): 67 7a 09 58 9f bb 5d e6 1b 23 e8 b6 ec 06 49 a0 a0 b9 c9 16
 • Odtlačok certifikátu (SHA-256): 94 cf 41 c8 bc 7f 7b 03 4d 76 11 b0 89 e9 b3 2f 82 95 8b 2c 3f ea b8 b4 0c 5d a4 2f 78 bd e7 73
 • Vystavené pre: online.mbank.sk

 

Certifikát pre webové stránky mBank
 • Certifikát zabezpečuje šifrované spojenie
 • Certifikát nájdete kliknutím na ikonu visacieho zámku, ktorý (väčšinou) nájdete pred internetovou adresou
 • Odtlačok certifikátu (SHA-1): d2 35 cb 8b fd 65 d7 1b 5a da a5 8b 5a f5 32 09 b7 72 d8 e2
 • Odtlačok certifikátu (SHA-256): a2 65 45 e8 51 ef 8b 46 cc 86 1e 0f b6 f4 00 df 9c 60 81 0f 5b 9f ab 28 1e 0a e9 a8 f9 fd e9 14
 • Vystavené pre: www.mbank.sk

 

Certifikát pre žiadosti o produkty mBank
 • Certifikát zabezpečuje šifrované spojenie, čím chráni zadávané údaje, napr. identifikačné číslo klienta a heslo
 • Certifikát nájdete kliknutím na ikonu visacieho zámku pred internetovou adresou
 • Odtlačok certifikátu (SHA-1): 9a 2b 7a 3f e3 39 c2 bb 6c 5a 8f 22 fd 5d fb 96 35 d0 94 b3
 • Odtlačok certifikátu (SHA-256): 9c ec a2 08 27 2e af f9 90 14 98 5a e9 e5 dc 26 57 b9 01 2a a4 29 8c 0a 3e fd f7 a5 87 f3 df 85
 • Vystavené pre: form.mbank.sk:

 

Certifikát pre platobnú bránu mTransfer
 • Certifikát zabezpečuje šifrované spojenie, čím chráni zadávané údaje, identifikačné číslo klienta a heslo
 • Certifikát nájdete kliknutím na ikonu visacieho zámku pred internetovou adresou
 • Odtlačok certifikátu: cb 4e c5 a5 7a 60 9b b9 26 31 36 d1 c0 ad e6 14 ef f5 a8 b7
 • Vystavené pre: mtransfer.mbank.sk

 

Certifikát pre hromadnú e-mailovú korešpondenciu

Pre hromadnú e-mailovú korešpondenciu, teda výpisy z účtov, upozornenia, novinky atď. používa mBank výhradne adresu kontakt@mbank.sk.

 • Certifikát zaručuje, že odosielateľom e-mailu je skutočne mBank
 • Certifikát je súčasťou e-mailu
 • Odtlačok certifikátu: aa ad a4 c0 ee 2a 4c d4 45 ba 9a 07 5c 4f d2 35 5b 5e 25 c0
 • Vystavené pre: mBank, retailové bankovníctvo BRE Bank S.A
 • mBank nikdy nezasiela odkazy na stránky s prihlásením do internet bankingu mBank
 • mBank nikdy nevyžaduje zaslanie alebo potvrdenie identifikátora klienta, hesiel ani PIN-u

 

Certifikát pre PDF výpisy generované v internet bankingu
 • Certifikát zaručuje, že odosielateľom e-mailu je skutočne mBank
 • Certifikát nájdete pomocou volieb v Adobe Acrobat Reade
  View -> Navigation Panels -> Signatures -> Signature Details -> Certificate Details
 • Odtlačok certifikátu je: f8 e9 1a c0 26 e0 52 de 04 d3 b7 22 b9 52 38 a5 4a e1 9d b8
 • Vystavené pre: mBank, retailové bankovníctvo BRE Bank S.A