Šifrovanie a certifikáty

Identifikačné číslo klienta a hesla sú pri prenose dát chránené šifrovanými protokolmi.

 • Pre počítače využívame protokol TLS 1.2, algoritmus AES s 256 bitovým kľúčom
 • Pre mobilné telefóny využívame protokol WTLS

 

Certifikát pre internet banking mBank
 • Certifikát zabezpečuje šifrované spojenie, čím chráni zadávané údaje, napr. identifikačné číslo klienta a heslo
 • Certifikát nájdete kliknutím na ikonu visacieho zámku, ktorý (väčšinou) nájdete pred internetovou adresou
 • Odtlačok certifikátu je "67 7a 09 58 9f bb 5d e6 1b 23 e8 b6 ec 06 49 a0 a0 b9 c9 16"
 • Vystavené pre "online.mbank.sk"

 

Certifikát pre webové stránky mBank
 • Certifikát zabezpečuje šifrované spojenie
 • Certifikát nájdete kliknutím na ikonu visacieho zámku, ktorý (väčšinou) nájdete pred internetovou adresou
 • Odtlačok certifikátu je "50 34 07 26 8b fa d6 a2 a6 04 d2 f8 df 7d 6a ef f3 b6 24 01"
 • Vystavené pre "www.mbank.sk"

 

Certifikát pre žiadosti o produkty mBank
 • Certifikát zabezpečuje šifrované spojenie, čím chráni zadávané údaje, napr. identifikačné číslo klienta a heslo
 • Certifikát nájdete kliknutím na ikonu visacieho zámku pred internetovou adresou
 • Odtlačok certifikátu je "5c 9b b2 54 0d 42 1d 5a b7 3b 7f 06 8f ff e7 21 6c 2f 1c eb"
 • Vystavené pre "form.mbank.sk"

 

Certifikát pre "platby.mbank.sk", teda platby na telefónne číslo
 • Certifikát zabezpečuje šifrované spojenie, čím chráni zadávané údaje, identifikačné číslo klienta a heslo
 • Certifikát nájdete kliknutím na ikonu visacieho zámku pred internetovou adresou
 • Odtlačok certifikátu je "b1 6d ab 16 61 38 6d c7 c9 b9 8d 6d ac 92 75 8d 8f 61 8d 98"
 • Vystavené pre "platby.mbank.sk"

 

Certifikát pre "mtransfer.mbank.sk", teda platobnú bránu
 • Certifikát zabezpečuje šifrované spojenie, čím chráni zadávané údaje, identifikačné číslo klienta a heslo
 • Certifikát nájdete kliknutím na ikonu visacieho zámku pred internetovou adresou
 • Odtlačok certifikátu je "cb 4e c5 a5 7a 60 9b b9 26 31 36 d1 c0 ad e6 14 ef f5 a8 b7"
 • Vystavené pre "mtransfer.mbank.sk"

 

Certifikát pre hromadnú e-mailovú korešpondenciu

Pre hromadnú e-mailovú korešpondenciu, teda výpisy z účtov, upozornenia, novinky atď. používa mBank výhradne adresu kontakt@mbank.sk.

 • Certifikát zaručuje, že odosielateľom e-mailu je skutočne mBank
 • Certifikát je súčasťou e-mailu
 • Odtlačok certifikátu je "73 82 c6 c1 0a 03 62 dd f2 46 d6 20 56 cf 47 a8 d8 91 54 8c"
 • Vystavené pre "mBank, retailové bankovníctvo BRE Bank S.A "
 • mBank nikdy nezasiela odkazy na stránky s prihlásením do internet bankingu mBank
 • mBank nikdy nevyžaduje zaslanie alebo potvrdenie identifikátora klienta, hesiel ani PIN-u

 

Certifikát pre PDF výpisy generované v internet bankingu
 • Certifikát zaručuje, že odosielateľom e-mailu je skutočne mBank
 • Certifikát nájdete pomocou volieb v Adobe Acrobat Reade
  View -> Navigation Panels -> Signatures -> Signature Details -> Certificate Details
 • Odtlačok certifikátu je "f8 e9 1a c0 26 e0 52 de 04 d3 b7 22 b9 52 38 a5 4a e1 9d b8"
 • Vystavené pre: "mBank, retailové bankovníctvo BRE Bank S.A“