Identifikačné číslo klienta a hesla sú pri prenose dát chránené šifrovanými protokolmi.

 • Pre počítače využívame protokol TLS 1.2, algoritmus AES s 256 bitovým kľúčom
 • Pre mobilné telefóny využívame protokol WTLS

 

Certifikát pre internet banking mbank.sk
 • Certifikát zabezpečuje šifrované spojenie, čím chráni zadávané údaje, napr. identifikačné číslo klienta a heslo
 • Certifikát nájdete kliknutím na ikonu visacieho zámku, ktorý (väčšinou) nájdete pred internetovou adresou
 • Odtlačok certifikátu je "44 9b 8f e9 b2 93 4f 3f d3 cf fb 41 6f 77 d0 f2 51 81 98 f7"
 • Vystavené pre "online.mbank.sk"

 

Certifikát pre "form.mbank.sk", teda žiadosti o produkty mBank
 • Certifikát zabezpečuje šifrované spojenie, čím chráni zadávané údaje, napr. identifikačné číslo klienta a heslo
 • Certifikát nájdete kliknutím na ikonu visacieho zámku pred internetovou adresou
 • Odtlačok certifikátu je "76 b5 47 cd 80 3b bb 55 5c 1b f2 e5 c7 8f 90 8f a8 57 ca2"
 • Vystavené pre "form.mbank.sk"

 

Certifikát pre "platby.mbank.sk", teda platby na telefónne číslo
 • Certifikát zabezpečuje šifrované spojenie, čím chráni zadávané údaje, identifikačné číslo klienta a heslo
 • Certifikát nájdete kliknutím na ikonu visacieho zámku pred internetovou adresou
 • Odtlačok certifikátu je "7b 54 96 52 17 75 bd da 4e 2a 04 bd 48 50 32 5c 12 33 a0 5c"
 • Vystavené pre "platby.mbank.sk"

 

Certifikát pre "mtransfer.mbank.sk", teda platobnú bránu
 • Certifikát zabezpečuje šifrované spojenie, čím chráni zadávané údaje, identifikačné číslo klienta a heslo
 • Certifikát nájdete kliknutím na ikonu visacieho zámku pred internetovou adresou
 • Odtlačok certifikátu je "cd 24 c2 18 31 8f c5 48 fe 5f 40 9c f3 8d b4 2d 45 3e 3b 08"
 • Vystavené pre "mtransfer.mbank.sk"

 

Certifikát pre hromadnú e-mailovú korešpondenciu

Pre hromadnú e-mailovú korešpondenciu, teda výpisy z účtov, upozornenia, novinky atď. používa mBank výhradne adresu kontakt@mbank.sk.

 • Certifikát zaručuje, že odosielateľom e-mailu je skutočne mBank
 • Certifikát je súčasťou e-mailu
 • Odtlačok certifikátu je "3d b5 b0 15 fd c8 69 86 5d b4 10 0a 15 26 f8 e1"
 • Vystavené pre "mBank, retailové bankovníctvo BRE Bank S.A "
 • mBank nikdy nezasiela odkazy na stránky s prihlásením do internet bankingu mBank
 • mBank nikdy nevyžaduje zaslanie alebo potvrdenie identifikátora klienta, hesiel ani PIN-u

 

Certifikát pre PDF výpisy generované v internet bankingu
 • Certifikát zaručuje, že odosielateľom e-mailu je skutočne mBank
 • Certifikát nájdete pomocou volieb v Adobe Acrobat Reade
  View -> Navigation Panels -> Signatures -> Signature Details -> Certificate Details
 • Odtlačok certifikátu je "f8 e9 1a c0 26 e0 52 de 04 d3 b7 22 b9 52 38 a5 4a e1 9d b8"
 • Vystavené pre: "mBank, retailové bankovníctvo BRE Bank S.A“