Výhody

Vyberte si balíček krytia, ktorý vám bude vyhovovať

Poistné krytie

Osobné

Poistené osoby

majiteľ karty

Cena

1,40 € / mes.

Maximálna dĺžka dovolenky v zahraničí

45 dní

Poistenie liečebných nákladov vrátane repatriácie a asist. služieb

33 200 €

Poistenie zodpovednosti za škodu

16 600 €

Akútne zubné ošetrenie

330 €

Strata, krádež alebo poškodenie batožiny

650 €

    Limit na jednu batožinu

330 €

    Limit na jednu vec

165 €

Úmrtie následkom úrazu

16 600 €

Trvalá invalidita následkom úrazu

16 600 €

Poistenie právnej pomoci pre prípad dopravnej nehody v zahraničí

3 300 €

Kaucia pre prípad dopravnej nehody v zahraničí

3 300 €

 

Poistné krytie Rodinné Classic

Rodinné Gold 

(iba pre mKreditku Plus)

Poistené osoby Majiteľ karty + rodinní príslušníci Majiteľ karty +
rodinní príslušníci
Cena 2,20 € / mes. 2,70 € / mes.
Maximálna dĺžka dovolenky v zahraničí 45 dní 60 dní
Poistenie liečebných nákladov vrátane repatriácie a asist. služieb 33 200 € 50 000 €
Poistenie zodpovednosti za škodu 16 600 € 33 200 €
Akútne zubné ošetrenie 330 € 330 €
Strata, krádež alebo poškodenie batožiny 650 € 1 660 €
    Limit na jednu batožinu 330 € 500 €
    Limit na jednu vec 165 € 330 €
Úmrtie následkom úrazu 16 600 € 33 200 €
Trvalá invalidita následkom úrazu 16 600 € 33 200 €
Poistenie právnej pomoci pre prípad dopravnej nehody v zahraničí 3 300 € 5 000 €
Kaucia pre prípad dopravnej nehody v zahraničí 3 300 € 5 000 €

 

Koho pre účely poistenia považujeme za spolucestujúcich rodinných príslušníkov?

  • manžel, manželka, registrovaný partner / partnerka
  • druh, družka (žijúci s poisteným v spoločnej domácnosti)
  • deti bez ohľadu na vek (žijúci s poisteným v spoločnej domácnosti)

Rodina je poistená len v prípade, že cestuje s držiteľom karty

 

Úplný prehľad krytia a podmienky poistenia sú uvedené v Rámcovej poistnej zmluve č. MBK5630 a Všeobecných poistných podmienkách pre cestovné poistenie.


 

Ďalšie informácie

  • Poistenie je platné počas celej doby platnosti účtu a karty
  • Poistenie je možné kedykoľvek zrušiť prostredníctvom mLinky; prípadná obnova je však možná až po uplynutí 12 mesiacov od zrušenia
  • Poplatok za poistenie je pravidelne strhávaný z účtu, ku ktorému je platobná karta vydaná.
  • V prípade kreditných kariet sa poplatok realizuje z úverového účtu karty.
  • Poplatok je účtovaný vždy prvý pracovný deň v nasledujúceho mesiaca.

Kontakt pre hlásenie poistných udalostí a na asistenčnú službu

V záujme Vášho pohodlia odporúčame, aby ste najskôr kontaktovali telefonicky zákaznícky servis asistenčnej služby EUROP ASSISTANCE s.r.o., tel.: +421 220 510 848, kde Vám ochotne poradia, ktoré dokumenty doložiť a ako ich vyplniť.

 

EUROP ASSISTANCE s.r.o.

P.O.BOX 385

810 00 Bratislava

Tel.: +421 220 510 848

Náš tip: Stiahnite a vytlačte si kontaktnú kartičku, uložte si ju napr. do peňaženky, aby ste ju vždy mali poruke.

 

Kde môžete požiadať o poistenie?

Online

Vyplňte online žiadosť v mobilnej aplikácii alebo prostredníctvom internet bankingu.

Obchodné miesto

Navštíviť nás môžete na ktorejkoľvek z pobočiek mBank v SR. Prosíme, prineste si so sebou občiansky preukaz.

mLinka

Zavolajte na číslo 0850 60 60 50 a naši operátori vám so všetkým pomôžu.