Šifrovanie elektronických výpísov

Teraz môžete využiť službu posielanie elektronických výpisov v šifrovanej podobe, vďaka čomu budú informácie obsiahnuté vo výpisoch k účtom a kreditným kartám ešte bezpečnejšie.

Ak sa rozhodnete využívať túto službu, na vašu e-mailovú adresu registrovanú v mBank, budeme, podobne ako doteraz, posielať e-maily obsahujúce dokument vo vybranom formáte: pdf, csv alebo html, ale v šifrovanej podobe. Na otvorenie súboru bude potrebné heslo, ktoré si najskôr nastavíte v internet bankingu.

 

Služba je bezplatná a jej používanie je dobrovoľné

Nová služba vychádza zo zvyklostí a odporúčaní v oblasti bezpečnosti a je zároveň veľmi užitočná pre každého, kto dbá na maximálnu opatrnosť pri prístupe k svojim financiám.

 

Ako zapnúť službu posielanie elektronických výpisov v šifrovanej podobe pre účty a kreditné karty?

Aby vám začali chodiť elektronické výpisy v šifrovanej podobe, prihláste sa do svojho internet bankingu, vyberte Nastavenia a v sekciiBezpečnosťzvoľte Šifrované výpisy.
Na tomto panelu môžete službu nielen zapnúť, prípadne vypnúť, ale aj nastaviť alebo zmeniť heslo, prípadne overiť platnosť aktuálneho hesla či predchádzajúcich hesiel

Panel nastavení - zapnutie služby šifrované výpisy

 

Panel nastavenia - nastavenie služby šifrované výpisy

 

Formáty súborov s výpismi

Po zapnutí služby sa spôsob posielania výpisov nezmení – naďalej budete dostávať výpisy e-mailovou správou. Rovnako ako doposiaľ budete výpisy dostávať v jednom z troch formátov: pdf, csv nebo html.

Nezmenia sa ani údaje vo výpisoch, ktoré budú, rovnako ako doposiaľ, obsahovať informácie o zostatku a všetkých transakciách na účte, alebo uskutočnených danou kartou.

Novinkou je príloha e-mailu. K správe bude pripojený jeden súbor typu Secure PDF. Ten  bude v sebe obsahovať zašifrované samotné súbory s výpismi (inými slovami, každý výpis bude prílohou zašifrovaného súboru Secure PDF). Súbor PDF bude zabezpečený heslom, ktorý ste si nastavil v internet bankingu.

 

Možnosť otvárania starších výpisov v zašifrovanej podobe a zmena hesla.

Na otvorenie zašifrovaného výpisu bude nutné heslo nastavené v internet bankingu v čase zapnutia služby. Pretože heslo je možné kedykoľvek meniť, a tak často, ako potrebujete, vždy musíte na otvorenie zašifrovaného súboru použiť také heslo, ktoré bolo platné v čase generovania výpisu bankou. Napríklad: ak je dnes 1. 10. 2016 a potrebujete otvoriť výpis z 1. 8. 2016, musíte použiť heslo, ktoré bolo platné k 1. 8. 2016.

Pripomíname, že históriu hesiel môžete zobraziť po prihlásení do internet bankingu v paneli Nastavenia, pod položkou Šifrované výpisy v sekciiBezpečnosť.

Pre prístup k histórii hesiel bude potrebné zadať kód z autorizačnej SMS správy.