Šifrovanie elektronických výpisov

V mBank môžete využiť službu posielania elektronických výpisov v šifrovanej podobe, vďaka čomu budú informácie obsiahnuté vo výpisoch k účtom a kreditným kartám ešte bezpečnejšie.

Ak sa rozhodnete využívať túto službu, na vašu e-mailovú adresu registrovanú v mBank, budeme, podobne ako doteraz, posielať e-maily obsahujúce dokument vo vybranom formáte: pdf, csv alebo html, ale v šifrovanej podobe. Na otvorenie súboru bude potrebné heslo, ktoré si najskôr nastavíte v internet bankingu.

 

Služba je bezplatná a jej používanie je do konca roka 2021 dobrovoľné

Služba vychádza z odporúčaní v oblasti bezpečnosti a je zároveň veľmi užitočná pre každého, kto dbá na maximálnu opatrnosť pri prístupe k svojim financiám.

Služba bude v priebehu roka 2022 automaticky nastavená všetkým klientom.

 

Ako zapnúť službu posielanie elektronických výpisov v šifrovanej podobe pre účty a kreditné karty?

Aby vám začali chodiť elektronické výpisy v šifrovanej podobe, prihláste sa do svojho internet bankingu, vyberte Nastavenia (ikona ozubeného kolieska v pravom hornom rohu) a v sekcii Bezpečnosť zvoľte Šifrované dokumenty.

Na tomto paneli môžete službu nielen zapnúť/vypnúť, ale aj nastaviť alebo zmeniť heslo, prípadne overiť platnosť aktuálneho hesla či predchádzajúcich hesiel.

 

 

Šifrovanie výpisov - krok 1

Šifrovanie výpisov - krok 2

Formáty súborov s výpismi

Po zapnutí služby sa spôsob posielania výpisov nezmení – naďalej budete dostávať výpisy e-mailovou správou. Rovnako ako doposiaľ budete výpisy dostávať v jednom z troch formátov: pdf, csv alebo html.

Nezmenia sa ani údaje vo výpisoch, ktoré budú, rovnako ako doposiaľ, obsahovať informácie o zostatku a všetkých transakciách na účte, alebo uskutočnených danou kartou.

Novinkou je príloha e-mailu. K správe bude pripojený  zašifrovaný súbor typu Secure PDF, ktorý otvoríte zadaním hesla. Heslo ste si nastavili v internet bankingu. Tento súbor bude obsahovať jednotlivé súbory s výpismi.

 

 

Možnosť otvárania starších výpisov v zašifrovanej podobe a zmena hesla.

Na otvorenie zašifrovaného výpisu bude nutné heslo nastavené v internet bankingu v čase zapnutia služby. Pretože heslo je možné kedykoľvek meniť, a tak často, ako potrebujete, vždy musíte na otvorenie zašifrovaného súboru použiť také heslo, ktoré bolo platné v čase generovania výpisu bankou. Napríklad: ak je dnes 1. 10. 2016 a potrebujete otvoriť výpis z 1. 8. 2016, musíte použiť heslo, ktoré bolo platné k 1. 8. 2016.

Pripomíname, že históriu hesiel môžete zobraziť po prihlásení do internet bankingu v paneli Nastavenia, pod položkou Šifrované dokumenty v sekciiBezpečnosť.

Pre prístup k histórii hesiel bude potrebné využiť mobilnú autorizáciu v aplikácii mBank alebo zadať kód z autorizačnej SMS správy.