Ovládnite svoj rozpočet s mobilnou aplikáciou mBank

S funkciou Moje výdavky získate ešte lepšiu kontrolu nad domácim rozpočtom. Stačí pohľad do aplikácie a ihneď viete, či neutrácate viac než obvykle.

 

Hneď na úvodnej obrazovke vidíte farebný kruh s bodom – Moje výdavky, ktorý ukazuje, koľko ste minuli v tomto mesiaci. Ak sa bod nachádza v zelenej časti počítadla, míňate menej než obvykle. Ak je v červenej časti kruhu, míňate viac.

 

Uprostred Mojich výdavkov nájdete informácie o aktuálnom zostatku na účte a v jeho dolnej časti vidíte, koľko ste utratili od začiatku aktuálneho mesiaca. Po kliknutí na počítadlo sa zobrazí stĺpcový graf, v ktorom vidíte výšku výdavkov z rovnako dlhé obdobia v predchádzajúcich troch mesiacoch.

Moje výdavky 1

Moje výdavky 2

Na obrázku vyššie vidíte výdavky od začiatku mesiaca do 27. augusta, 27. septembra, 27. októbra a 27. novembra. Posledný stĺpec zobrazuje aktuálny mesiac. Jeho farba závisí od toho, či utrácate viac alebo menej než zvyčajne. V dolnej časti obrazovky nájdete súhrn aktuálneho mesiaca.

Stiahnite si mobilnú aplikáciu mBank

Najčastejšie otázky