Pre celú rodinu, zadarmo

Zadarmo pre celú rodinu

Už nemusíte riešiť poistenie svojich blízkych pred každou cestou do zahraničia.

Na celom svete

Platí na celom svete

Istí vás, nech sa vydáte kamkoľvek, a v čase vašej neprítomnosti chráni aj váš domov.

Bez obmedzenia

Na cestách bez obmedzenia

Platí bez obmedzenia počtu ciest, dĺžka jednej cesty môže byť až 90 dní.

Okamžite

Od prvej chvíle

Poistenie je účinné od aktivácie karty a kryje vás po celý čas jej platnosti.

Viac o cestovnom poistení k Zlatej mKarte

Telemedicína – váš lekár na telefóne

K poisteniu patrí aj možnosť zadarmo konzultovať zdravotný stav po telefóne s lekárom. V prípade zdravotných problémov v zahraničí môžete kontaktovať asistenčnú službu na telefónnom čísle +421 2 29 29 29 79. Pokiaľ si zdravotný problém nutne nevyžaduje návštevu nemocnice, asistenčná služba vám zaistí telefonickú konzultáciu s lekárom, ktorý vám odporučí správny liečebný režim, prípadne predpíše lieky. S lekárom budete hovoriť po slovensky a nemusíte tráviť čas cestovaním do nemocnice alebo čakaním v zdravotníckom zariadení. Služba je dostupná 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Limity poistného plnenia

Cestovné poistenie ku Zlatej mKarte – celý svet

Limity

POISTENIE LIEČEBNÝCH NÁKLADOV (PLN)

80 000 EUR

- repatriácia a transporty

reálne náklady do limitu PLV

- akútne zubné ošetrenie

400 EUR

- doprava a ubytovanie sprevádzajúcej osoby

reálne náklady do limitu PLV, 150 EUR / noc; max. 10 nocí

- asistencia pri zníženej pohyblivosti

200 EUR

- poistenie nákladov na zásah horskej služby na Slovensku

500 EUR

ÚRAZOVÉ POISTENIE

 

- smrť následkom úrazu

40 000 EUR

- trvalé následky úrazu

40 000 EUR

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

 

- zodpovednosť za škodu - zdravie

40 000 EUR

- zodpovednosť za škodu - majetok

40 000 EUR

- spoluúčasť

200 EUR

POISTENIE BATOŽINY - celkový limit

2 000 EUR

- poistenie batožiny limit na vec/batožinu

600 EUR

- strata dokladov

160 EUR

- elektronika, športové vybavenie

800 EUR

- poistenie obchodného vybavenia

1 000 EUR

POISTENIE CESTOVANIA LIETADLOM

 

- poistenie omeškania batožiny

400 €

- poistenie oneskorenia letu

28 EUR za každú hodinu; max 200 EUR

POISTENIE PRÁVNEJ OCHRANY

 

- poistenie právnej asistencie

8 000 EUR

- zloženie kaucie

6 000 EUR

POISTENIE NEVYUŽITEJ DOVOLENKY

28 EUR za každý deň; max 200 EUR

POISTENIE PREDČASNÉHO NÁVRATU

reálne náklady

POISTENIE TECHNICKEJ ASISTENCIE OPUSTENEJ DOMÁCNOSTI

100 EUR

 

Ako nahlásiť poistnú udalosť?

  • Zavolajte na +421 2 29 29 29 79 a postupujte podľa pokynov asistenčnej služby.
  • Pokiaľ bude linka pre veľkú vyťaženosť nedostupná, môžete zanechať odkaz voicebotovi a asistenčná služba vám čo najskôr zavolá späť.
  • Číslo skupinovej poistnej zmluvy je 10325/80184.

Odporúčame: Stiahnite a vytlačte si kontaktnú kartičku, uložte si ju napr. do peňaženky, aby ste ju vždy mali poruke.

 

Najčastejšie otázky