Výhody

S cestovným poistením ku Zlatej mKarte už nemusíte myslieť na to, či ste pred cestou do zahraničia nezabudli poistiť aj ostatných členov Vašej rodiny. Poistenie chráni nielen vás počas pobytu zahraničí, ale aj vašu domácnosť v dobe vašej neprítomnosti.

 • poistenie je aktívne počas celej doby platnosti karty
 • poistenie platí pre celú rodinu
 • poistenie platí pre celý svet
 • neobmedzený počet až 90-denných ciest po celom svete
 • platné pre turistické, študijné i pracovné cesty administratívneho charakteru

Od 1. 5. 2022 môžete zadarmo využiť nový benefit Telemedicina. V prípade zdravotných problémov v zahraničí môžete kontaktovať asistenčnú službu na telefónnom čísle +421 2 29 29 29 79. Pokiaľ zdravotný problém nutne nevyžaduje návštevu nemocnice asistenčná služba vám zaistí telefonickú konzultáciu s lekárom, ktorý vám odporučí správny liečebný režim, popr. predpíše lieky. S lekárom budete hovoriť po slovensky a nemusíte tráviť čas cestovaním do nemocnice alebo čakaním v zdravotníckom zariadení. Služba je dostupná 24 hodín, 7 dní v týždni.

Aké riziká sú kryté?

So Zlatou mKartou od nás zadarmo obdržíte cestovné poistenie pre držiteľa karty a rodinných príslušníkov (manžel/ka, deti, druh/družka), ktoré pokrýva:

 • ošetrenie v prípade akútneho ochorenia alebo úrazu
 • úrazové poistenie - trvalé následky úrazu a smrť následkom úrazu
 • poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví aj na majetku
 • poistenie strát spojených s cestovaním lietadlom (napr. meškanie batožiny, meškania alebo zrušenia letu), osobných dokladov, poistenie právnej pomoci
 • poistenie batožiny (napr. krádež batožiny vrátane elektroniky alebo športového vybavenia, strata alebo odcudzenie osobných dokladov)
 • poistenie právnej asistencie aj pre prípad nutnosti zloženia kaucie, poistenie predčasného návratu
 • detailný popis poistenia nájdete v poistných podmienkach

 

Limity poistného plnenia

Cestovné poistenie ku Zlatej mKarte – celý svet

Limity

POISTENIE LIEČEBNÝCH NÁKLADOV (PLN)

80 000 EUR

- repatriácia a transporty

reálne náklady do limitu PLV

- akútne zubné ošetrenie

400 EUR

- doprava a ubytovanie sprevádzajúcej osoby

reálne náklady do limitu PLV, 150 EUR / noc; max. 10 nocí

- asistencia pri zníženej pohyblivosti

200 EUR

- poistenie nákladov na zásah horskej služby na Slovensku

500 EUR

ÚRAZOVÉ POISTENIE

 

- smrť následkom úrazu

40 000 EUR

- trvalé následky úrazu

40 000 EUR

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

 

- zodpovednosť za škodu - zdravie

40 000 EUR

- zodpovednosť za škodu - majetok

40 000 EUR

- spoluúčasť

200 EUR

POISTENIE BATOŽINY - celkový limit

2 000 EUR

- poistenie batožiny limit na vec/batožinu

600 EUR

- strata dokladov

160 EUR

- elektronika, športové vybavenie

800 EUR

- poistenie obchodného vybavenia

1 000 EUR

POISTENIE CESTOVANIA LIETADLOM

 

- poistenie omeškania batožiny

400 €

- poistenie oneskorenia letu

28 EUR za každú hodinu; max 200 EUR

POISTENIE PRÁVNEJ OCHRANY

 

- poistenie právnej asistencie

8 000 EUR

- zloženie kaucie

6 000 EUR

POISTENIE NEVYUŽITEJ DOVOLENKY

28 EUR za každý deň; max 200 EUR

POISTENIE PREDČASNÉHO NÁVRATU

reálne náklady

POISTENIE TECHNICKEJ ASISTENCIE OPUSTENEJ DOMÁCNOSTI

100 EUR

 

Kto je krytý poistením?

Majiteľ Zlatej mKartyspolucestujúci rodinní príslušníci:

 • manžel / manželka
 • druh / družka, pokiaľ s majiteľom karty zdieľa spoločnú domácnosť
 • deti majiteľa karty, ktoré sú mladšie ako 21 rokov

Ako nahlásiť poistnú udalosť?

Zavolajte na tel. číslo +421 2 29 29 29 79 a postupujte podľa pokynov asistenčnej služby. V prípade, že telefonická linka nebude dostupná kvôli veľkej vyťaženosti, budete spojený s Voicebotom (na pokladané otázky zodpoviete základné informácie o vašej poistnej udalosti a nebudete musieť oznámené informácie opakovať znova). Asistenčná služba Vám následne zavolá späť.

Stiahnite a vytlačte si kontaktnú kartičku, uložte si ju napr. do peňaženky, aby ste ju vždy mali poruke.