Poistí dom, byt alebo chatu

Poistite si dom, byt, chatu aj vašu domácnosť.

Nastavíte si podľa vašich preferencií

Rozsah poistenie aj limity si zvolíte podľa vašich potrieb.

Výška spoluúčasti je na vás.

Výšku spoluúčasti si určíte sami.

Zodpovednosť až do výšky

Zodpovednosť si môžete poistiť až do 2 000 000 EUR.

Čo je dobré vedieť

Varianty poistného krytia

Mini

Požiar

Živel

Voda

x

x

x

x

Plus

Požiar

Živel

Voda

Povodeň

Odcudzenie

Ostatné

x

Extra

Požiar

Živel

Voda

Povodeň

Odcudzenie

Ostatné

Bonus

  • Požiar - požiar, úder blesku, výbuch, implózia, pád lietadla, nadzvuková vlna, dym, náraz vozidla
  • Živel - víchrica, krupobitie, ťažoba snehu, pád stromov a stožiarov, zosuv pôdy, zatečenie atmosfér. zrážok, lavína, zemetrasenie, a iné.
  • Voda - únik vody z vodovodného zariadenia a nádrže, lom rúrky, náklady na odstránenie poruchy na vodovodnom zariadení, strata vody
  • Povodeň - povodeň, záplava
  • Odcudzenie - krádež vlámaním, lúpežné prepadnutie, vandalizmus, násilné odcudzenie stavebných súčastí a iné.
  • Ostatné - rozbitie skla a sanitárneho zariadenia, prepätie, podpätie, nepriamy úder blesku, skrat, porucha chladiaceho zariadenia, poškodenie zateplenia a oplotenia zvieratami, technická porucha stavebných súčastí
  • Bonus - žolík (dorovnanie rizík konkurenčnej ponuky), poškodenie náhrobkov a cintorínskych pomníkov, poškodenie porastov a záhradnej architektúry a iné.

PLUS

Zahŕňa zodpovednosť
- z činnosti v bežnom občianskom živote vrátane zodpovednosti z držania drobných domácich zvierat
- z vlastníctva alebo správy budovy a pozemku
- prenajímateľa vrátane zodpovednosti nájomcu

-

EXTRA

- z činnosti v bežnom občianskom živote vrátane zodpovednosti z držania drobných domácich zvierat
- z vlastníctva alebo správy budovy a pozemku
- prenajímateľa vrátane zodpovednosti nájomcu

- držiteľa hospodárskych zvierat
- za škodu na cudzie veci používané
- z držania a prevádzkovania modelov a dronov

 

Základná asistencia

Technická asistencia (napr. pomoc pri havárii- inštalatér, elektrikár, kúrenár, plynár, sklenár, pokrývač...)

Právna asistencia (napr. poradenstvo pri styku s úradmi, súdom a inými inštitúciami)

Rodinná a bytová asistencia (napr. sprostredkovanie stráženia detí, nemohúcich, seniorov a členov domácnosti)

Základná asistencia je automatickou súčasťou každého poistenia stavby alebo domácnosti

Pripoistenie

Poistenie predĺženej záruky (u domácich spotrebičov ako je chladnička, práčka, umývačka riadu, rúra, televízia, a iné)

Kyber & IT asistencie (napr. pomoc pri napadnutí PC, zneužití dát z PC či online účtov)

Cyklo asistencie (odvoz/oprava bicykla)

Rodinná právna asistencia (napr. dedičstvo, susedské spory, nájomné spory)

Pripoistenia sú voliteľné, klient si môže zvoliť všetky alebo len niektoré

 

Poistenie kliešťovej encefalitídy

hospitalizácia alebo smrť, poistné plnenie 2 000 EUR

Poistenie úrazu „Domáci majster“

poistenie trvalých následkov úrazu s poistnou čiastkou 40 000 EUR

 

Ako postupovať v prípade poistnej udalosti

V záujme Vášho pohodlia vám odporúčame využiť online hlásenie poistnej udalosti, prípadne môžete kontaktovať zákaznícky servis poisťovne UNIQA (tel.: +421 232 600 100, Po-Pia 8:00-18:00).

Kontakt na poisťovňu

UNIQA pojišťovna, a.s.,
pobočka poisťovne z iného členského štátu,
Krasovského 3986/15,
851 01 Bratislava

Zákaznícke centrum poisťovne UNIQA
Telefón: +421 232 600 100,
E-mail: info@uniqa.sk
Web: www.uniqa.sk

Najčastejšie otázky o poistení majetku a zodpovednosti