Výhody poistenia pravidelných platieb

 • zabezpečí vaše pravidelné mesačné výdavky, napríklad za elektrickú energiu, plyn, vodu a podobne
 • poplatok za poistenie je inkasovaný priamo z vášho účtu

Varianty poistného krytia

Súbor A

 • Pracovná neschopnosť
 • Trvalá invalidita
 • Smrť

Súbor A1

 • Strata zamestnania
 • Trvalá invalidita
 • Smrť

Súbor B

 • Pracovná neschopnosť
 • Strata zamestnania
 • Trvalá invalidita
 • Smrť

Aká je výška poistného plnenia?

 • Strata zamestnania alebo pracovná neschopnosť - po dobu trvania pracovnej neschopnosti alebo nezamestnanosti hradí poisťovňa až 133 EUR po dobu až 6 po sebe idúcich mesiacov. Poistné plnenie sa vypláca priamo na Váš účet. Prostriedky z poistky môžete využiť ľubovoľne podľa vašich potrieb.
 • Trvalá invalidita alebo smrť – poisťovňa uhradí jednorazovo 1 660 EUR.

Úplný zoznam poistného krytia a podmienky poistenia sú uvedené v Rámcovej poistnej zmluve č. MBK7011 a vo Všeobecných poistných podmienkach platných od 1.10.2011.

Ako nahlásiť poistnú udalosť?

V záujme vášho pohodlia odporúčame, aby ste najskôr telefonicky kontaktovali zákaznícky servis poisťovne:
BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s.
tel.: +421 258 240 088
Bottova 2A, 811 09 Bratislava