Najčastejšie otázky o bezkontaktných platobných kartách

Aké čiastky je možné platiť bezkontaktne?

 • Akékoľvek. Platby do 50 EUR je možné platiť bez zadania PIN kódu, vyššie čiastky je potrebné potvrdiť PINom. Z hľadiska bezpečnosti môžete byť požiadaní o PIN kód aj pri čiastkach nižších ako 50 EUR.

Ako dlho trvá blokovanie prostriedkov na účte pri platbe kartou?

 • pri platbe kartou u obchodníka v kamennom obchode trvá blokovanie max. 7 dní
 • pri platbe kartou na internete trvá blokovanie max. 14 dní
 • to, kedy dôjde k zaúčtovaniu platby závisí od obchodníka

Ako platiť bezkontaktne?

 • Bezkontaktne môžete platiť všade, kde uvidíte znak bezkontaktných platieb.
 • Priebeh platby je veľmi jednoduchý. Vašu bezkontaktnú kartu podľa pokynov obsluhy priložíte nad terminál a počkáte na pípnutie, ktoré ohlási, že platba prebehla v poriadku. A to je všetko.
 • Pred prvou bezkontaktnou platbou je potrebné uskutočniť transakciu potvrdenú PIN kódom.
 • Bezkontaktná platba kartou môže prebiehať offline, to znamená bez odosielania a prijímania autorizácie na vykonanie platieb

Môžem vyberať hotovosť z bankomatu bezkontaktne? Ide to aj mobilom?

 • Áno, je to možné. S kartami mBank môžete hotovosť z bankomatov bezkontaktne vyberať predovšetkým v zahraničí. Na Slovensku môžete bezkontaktne vyberať z bankomatov OTP Banky a Poštovej banky, ostatné banky túto funkciu momentálne všetkým kartám neumožňujú.
 • Stačí nájsť bankomat so známym symbolom bezkontaktných platieb, priložiť kartu alebo mobil k snímaču, a ďalej už vo výbere pokračujete ako ste zvyknutí. Ešte pred priložením telefónu k snímaču karty pohľadom skontrolujte, či kontrolka na snímači bliká na zeleno. Pokiaľ áno, služba je aktívna a môžete vyberať bezkontaktne. Pokiaľ kontrolka nebliká, bezkontaktné výbery nie sú možné.
 • Bezkontaktne môžete z bankomatu vyberať buď kartou, ktorú nosíte v peňaženke, alebo mobilným telefónom, do ktorého ste si svoju kartu pridali prostredníctvom mobilnej aplikácie mBank a služby Google Pay alebo prostredníctvom služby Apple Pay.

 

Je používanie karty s bezkontaktnou technológiou bezpečné?

 • Áno, bezkontaktná technológia je zabezpečená najmodernejšími šifrovacími technológiami prenosu dát. Pri platení bezkontaktne máte priebeh platby „vo svojich rukách“. Medzi ďalšie bezpečnostné opatrenia patrí napríklad požiadavka kontaktnej transakcie a zadania PIN kódu, ak karta zaznamená niekoľko bezprostredne za sebou nasledujúcich transakcií pod 20 EUR.

Koľkokrát za sebou môžem použiť kartu než budem musieť zadať PIN?

 • Toto je otázkou bezpečnostného nastavenia platobnej karty, ktoré mBank nebude zverejňovať v záujme zachovania bezpečnosti a ochrany finančných prostriedkov klientov. Platí však, že kedykoľvek môžete byť požiadaní o zadanie PIN kódu. Priebeh platby je zobrazený na displeji platobného terminálu a k prípadnému zadaniu PIN kódu je klient vyzvaný obsluhou.

Čo keď mi peniaze z bezkontaktnej karty načíta iné zariadenie?

 • Bezkontaktné platby je možné vykonať len vo vzdialenosti do 5 cm od čítačky a komunikácia medzi kartou a platobným terminálom je chránená najmodernejšími bezpečnostnými technológiami.

Čo keď mi niekto kartu ukradne?

 • V prípade ak bude vaša karta odcudzená alebo stratená, je nevyhnutné ju okamžite zablokovať v mobilnej aplikácii, internet bankingu, alebo prostredníctvom mLinky telefónnom čísle 0850 60 60 50. Toto pravidlo platí pre všetky karty vydané v mBank. Zneužitie karty je limitované bezpečnostnými opatreniami a bezpečnostnými parametrami karty, ktoré kvôli vyššej bezpečnosti nekomunikujeme. V prípade ak bude na karte zrealizovaná transakcia, ktorú klient nerealizoval, oznámte túto skutočnosť na mLinke. Následne bude každý z takýchto prípadov čo najrýchlejšie riešený v súlade so Zákonom o platobných službách, príslušnými Obchodnými podmienkami mBank a inými právnymi predpismi.

Čo ak kartu omylom „pípnem“ dvakrát?

 • Dvojité načítanie platby nie je technicky možné. Ak by ste aj priložili kartu v rámci jednej transakcie k terminálu dvakrát, bude vám transakcia zúčtovaná iba raz.

Môže niekto skopírovať moju kartu ? A čo phishing?

 • Riziko skopírovania bezkontaktných kariet je menšie ako u súčasných kariet, pretože bezkontaktné transakcie prebiehajú prostredníctvom čipovej technológie a nie prostredníctvom magnetického prúžku na karte. Pri phishingu stále platí rovnaké pravidlo bezpečnosti- chrániť kartu a nezdieľať údaje o karte a PIN kód s inou osobou. Ani banka tieto informácie žiadnym spôsobom (telefonicky, mailom či osobne) nikdy nepožaduje. Na akékoľvek takéto výzvy nereagujte.

 

Čo mám urobiť ak mi nová karta nebola doručená?

 • V prípade, že vám nová karta nebola doručená do jedného mesiaca od podpísania zmluvy o mKonte alebo mKonte Biznis alebo od podania žiadosti o novú kartu v internet bankingu, je potrebné zavolať na mLinku na číslo 0850 60 60 50. Tam vám nedoručenú kartu zablokujú a prípadne požiadajú o vydanie novej karty.