PIN kód ku vašej karte

PIN kód (z anglického „personal identification number“) slúži ako numerický kód pre autentifikáciu užívateľa so systémom.

 

 

PIN kód, ktorý používate na overenie transakcií, môžete nájsť:

 1. v bankovom systéme
 2. na čipe platobnej karty

 

 

Overovanie PIN kódu

Môže prebiehať dvomi spôsobmi:

 1. Online - PIN kód je overovaný priamo v bankovom systéme. Autorizačná požiadavka, ktorá je zasielaná do bankového systému, obsahuje, okrem údajov o transakcii, aj overenie PIN kódu.
 2. Offline - PIN kód je overovaný priamo na čipe karty. Autorizačná požiadavka sa zasiela do bankového systému iba v prípade správne zadaného kódu a už neobsahuje verifikáciu konkrétneho bezpečnostného prvku.

 

 

Zjednotenie PIN kódu na čipe s PIN kódom v bankovom systéme
 • Ak si nastavujete alebo meníte PIN prostredníctvom internet bankingu, mLinky alebo mobilnej aplikácie, PIN sa nastaví v bankovom systéme, ale na čipe karty ostáva ešte pôvodný PIN. Nový PIN kód sa na čip karty zapíše až uskutočnením online transakcie. Takouto transakciou teda aktualizujete PIN aj na čipe karty a pôvodný PIN je nahradený novým.
 • Online transakcie sú tie, ktoré ihneď overujú správnosť PIN kódu v bankovom systéme. Patrí medzi ne použitie karty v akomkoľvek čipovom bankomate, napríklad pri zisťovaní zostatku na účte, prípadne pri výbere hotovosti. K nahraniu PIN kódu na čip dôjde aj pri zamietnutí transakcie z dôvodu nedostatku prostriedkov na účte pri platbe u obchodníka. PIN sa naopak nenahrá, ak je transakcia overená pomocou magnetického pásika.

 

 

Aktualizovali ste si PIN, na čipe však máte pôvodný PIN a...
 • platíte na termináli s verifikáciou PIN kódu online - terminál sa v takom prípade spojí s bankovým systémom, ten vyšle požiadavku o aktualizáciu a nový PIN sa nahrá na čip karty
 • platíte na termináli s verifikáciou PIN kódu offline – terminál overí zadaný PIN kód s pôvodným PIN kódom na čipe karty. Pretože sa tieto nezhodujú, terminál trikrát za sebou nový PIN odmietne. Pri treťom zadaní dôjde k overeniu PIN kódu online - terminál zašle požiadavku o autorizáciu v bankovom systéme a potom sa nový PIN nahrá na čip karty

 

 

Zablokovanie a následné odblokovanie PIN kódu

Môže sa stať, že aj keď si svoj PIN pamätáte, pri platbe na termináli ho uvediete 3x nesprávne. Z bezpečnostných dôvodov bude v takom prípade váš PIN zablokovaný, ale nemusíte sa báť, že by ste už s kartou nemohli nikdy platiť. Stačí po polnoci, už so správnym PIN kódom, zaplatiť opäť a karta bude odblokovaná.

 

 

Zmena PIN kódu

Zmenu PIN kódu na karte môžete urobiť kedykoľvek, napríklad ak máte podozrenie, že ho pozná ešte niekto iný, omylom ste ho zablokovali (viď odsek vyššie) alebo ste ho iba jednoducho zabudli. PIN na svojej karte potom môžete zmeniť:

 • v mobilnej aplikácii v časti Financie -> Karty. Po kliknutí na vybranú kartu zvolíte tlačidlo "Viac" a následne "Zmeniť PIN"
 • v internet bankingu v sekcii Moje karty> Nastavenia> Nastavenie PIN kódu.
 • prostredníctvom bankomatu.

Zmena PIN kódu na platobnej karte je spoplatnená v zmysle aktuálne platného sadzobníka.

 


Po každej zmene PIN kódu odporúčame urobiť vždy tzv. online transakciu, ideálne v bankomate. Na platobných termináloch u obchodníkov sa totiž môže stať, že budú pracovať v tzv. offline režime a uskutočnenú zmenu nemusia zaregistrovať. Platba s novým PIN kódom nebude v takom prípade akceptovaná.